De negen pijlers van School of Understanding Amsterdam-West

We hebben 10 video’s gemaakt van de School of Understanding. Deze video’s zijn om privacyredenen beveiligd met een wachtwoord. U kunt dit wachtwoord aanvragen door te mailen naar onze gastvrouw Marja Schouten.

Wachtwoord aanvragen > 

Proloog.

Deel 1: Hogere vaardigheden

Deel 2: Ondersteuning werkende ouders

Deel 3: “Strength based” onderwijs

Deel 4: Onderzoekend leren

Deel 5: Balans individu en groep

Deel 6: Onderwijs aansluitend op het ontwikkelingsniveau van kind – Inhoud

Deel 7: Onderwijs aansluitend op het ontwikkelingsniveau van kind – Zelfsturing

Deel 8: ICT inzetten

Deel 9: Geïntegreerde kinderopvang

Epiloog