Vakantieruil aanvragen

De overheid heeft een aantal vakanties die vast staan. In die vakanties heeft je kind vakantie. Wij kiezen ervoor om een aanbod te doen aan ouders die een andere vakantie willen of moeten inplannen. De maatschappij waarin we leven vraagt daar ook om en het huidige ‘aanbod’ van de scholen sluit daar niet voldoende bij aan. Het gevolg is dat er steeds meer een beroep gedaan wordt op het aanvragen van verlof.

Dit is een eerste aanzet voor de flexibele vakanties op de SoU-AW. Naar mate we meer faciliteiten krijgen en groeien als school (meer leerlingen= meer personeel= makkelijker flexibele inzet) onderzoeken we in hoeverre we flexibeler kunnen zijn qua vakanties.

Vaststellen data schoolvakanties

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt elk jaar de data voor 3 schoolvakanties vast. Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten zich aan deze data houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie adviesdata.  Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten bepalen hun vakantiedata zelf.

Verplichte schoolvakanties

Er zijn 3 verplichte schoolvakanties. De overheid stelt de data voor deze vakanties landelijk vast. Het gaat om:

  • 2 weken kerstvakantie;
  • 6 weken zomervakantie;
  • 1 week meivakantie.

Het ministerie stelt de data voor de schoolvakanties vast in de Regeling vaststelling schoolvakanties 2016-2019. Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten zich aan deze data houden.

Adviesdata schoolvakanties

De overheid geeft adviesdata voor de volgende schoolvakanties:

  • herfstvakantie;

Scholen mogen van deze adviesdata afwijken zonder toestemming te vragen aan het ministerie van OCW. De medezeggenschapsraad (mr) moet het hier wel mee eens zijn.

 

Flexibele vakantiebeleid SoU

Een leerling van 4 jaar is nog niet leerplichtig. Ouders van 4 jarige kinderen die nieuw instromen in leerjaar 1 doen niet mee in het opgeven van de vakanties en kunnen in overleg extra vrije dagen opnemen zonder dit te compenseren in de optionele vakanties.

Kinderen van 5 jaar en ouder kunnen zich voorafgaand aan het schooljaar aanmelden voor school tijdens de vakantieperiode. We kunnen een leerkracht inroosteren als er zich minimaal 17 leerlingen aanmelden voor onderwijs in de vakanties die we als flexibel aanduiden (herfstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie en junivakantie). Bij een aanmelding tussen de 17 en 27 leerlingen roosteren we 1 leerkracht in met deels ondersteuning (administratief en overige). Tussen de 34 en 54 leerlingen roosteren we 2 leerkrachten in.

Bij het opgeven van de vakantieweek wordt er dus gekeken of we een leerkracht in kunnen roosteren en op een ander moment uit moeten roosteren.

Er is een aantal weken die we als mogelijke vakantieweek aanduiden. Als een kind naar school gaat in een vakantie, dan moet deze vrij nemen in een van de geduide flexschoolweken. Op die manier kunnen we de leerkracht die ingeroosterd staat in de flexvakantieweek vrij geven in de flexschoolweek.

 

Kosten flexibele vakanties voor ouders

Als school kunnen  en willen we geen extra kosten maken voor het aanbieden van flexibele schoolvakanties. Ons budget bestaat uit gelden die aan onze school zijn toegekend door de overheid om goed onderwijs te kunnen bieden.

We rekenen geen kosten voor de inzet van onderwijzend personeel. Omdat we een ruilschema hanteren kunnen we personeel in een week vrij roosteren en in een andere week inroosteren (altijd in goed overleg overigens).

Er kunnen extra kosten ontstaan voor de buitenschool en buitenschool tussen.

Keuzevakantie= school of understanding-light versie

In de keuzeweken kan het zijn dat er geen kok aanwezig is voor het bereiden van schoolmaaltijden. Dit zal bijtijds worden aangegeven. Ook het naschoolse activiteiten aanbod zal minder zijn dan in de reguliere schoolweken.

 

Hieronder vindt u het formulier waarmee u een flexvakantie kunt aanvragen.

Vakantieruil aanvragen

  1. Vul onderstaand formulier in om je gewenste vakantieruil door te geven. Geef maximaal 1 kind per keer op.
  2. De aanvraag is er voor kinderen van 5 jaar en ouder. Kinderen jonger dan 5 jaar kunnen al flexibel vakanties opnemen.
  3. Als de aanvraag is gelukt, ontvang je een mail met een samenvatting van je aanvraag. Let op: Op dit moment is de vakantie aanvraag nog niet goedgekeurd!
  4. Zodra de aanvraag voor de vakantie is goedgekeurd, ontvang je van ons een mail.
Herfstvakantie: 22 t/m 28 oktober 2018Voorjaarsvakantie: 18 t/m 24 februari 2019Meivakantie 1e week: 22 april t/m 28 april 2019Meivakantie 2e week: 29 april t/m 5 mei 2019Pinkstervakantie: 10 juni t/m 16 juni 2019


Ik heb een keuze gemaakt uit een van de vervangende weken maar wil graag een eigen week voordragen vanwege een specifieke gebeurtenis


Er zijn minstens 17 aanvragen nodig om een alternatieve vakantie door te kunnen laten gaan.

Ontvangen aanvragen

Herfstvakantie12
Voorjaarsvakantie35
Meivakantie 1e week18
Meivakantie 2e week3
Pinkstervakantie23