Wie zijn wij?

Directie

Mark-Veenstra-Adjunct directeur SoU Amsterdam-West

Mark Veenstra

Directeur

Mijn naam is Mark Veenstra. Ik ben inmiddels langere tijd basisschooldirecteur in Amsterdam West. Talenten tot ontplooiing laten komen vind ik fantastisch en daarom doe ik dit werk ook zo graag. Ik heb voor de klas gestaan, heb verschillende ontwikkelingen in scholen gecoördineerd en heb gekozen voor het directeurschap nadat ik 3 jaar in Oeganda heb gewerkt als directeur van een school voor secundaire en tertiaire studies.  Als directeur van de School of Understanding geef ik leiding aan de dagelijkse gang van zaken op school. Bovenaan de prioriteitenlijst staat goed onderwijs, verder vind ik het vooral van belang dat we goed communiceren en contact onderhouden met betrokkenen en professionals.

Schoolteam

Jessica Blokker, Leerbegeleider SoU Amstelveen

Jessica Blokker

Leerbegeleider

Ik ben Jessica Blokker en wil me graag aan u voorstellen.

35 Jaar geleden begon ik mijn onderwijs loopbaan met het opstarten van een geheel nieuwe Montessorischool in Groningen. In de jaren daarna werkte ik als leerkracht, directeur, supervisor, opleider en coach in het Montessori, regulier en het Hoger onderwijs.

Welke rol ik ook vervul, steeds zorg ik er voor om ruimte over te houden om als leerkracht met kinderen te blijven werken. Want de ontwikkeling, het welbevinden en het geluk van het kind staan voor mij altijd centraal.

Annemarie Beekman

Leerkracht & vakleerkracht

Mijn naam is Annemarie Beekman. Sinds het schooljaar 2017-2018 werk ik met veel plezier op de School of Understanding Amsterdam-West. Ik geef bewegingsonderwijs aan alle kinderen van de school en ik geef les bij de ‘wetenschappers’. Ooit startte ik op een Montessorischool in Amsterdam maar de afgelopen 10 jaar heb ik als vakleerkracht en motorisch remedial teacher gewerkt op scholen in mijn woonplaats Castricum. Daar geef ik nog wel op donderdag Rots en Watertrainingen aan basisschoolkinderen.

Op de School of Understanding komt voor mij alles samen wat ik belangrijk vind in het onderwijs. Veel aandacht voor levenshouding en leren leren. De groep zien als een verzameling bijzondere, unieke individuen met eigen talenten, kwaliteiten en valkuilen. Kinderen die leren met en van elkaar. De sterke driehoek kind-ouder(s)-school en de enorme betrokkenheid op elkaar. Ik ben blij dat ik daar deel van uit mag maken.

Iyobo Amayo

Leerkracht

Mijn naam is Iyobo Amayo. Ik heb afgelopen jaar de Universitaire Pabo van Amsterdam afgerond waarbij ik  Leerkracht in Opleiding (LiO) was op de SoU.

Ik werk met plezier als leerkracht (fulltime) op deze school omdat de visie en werkwijze van de school me ontzettend aanspreken. 

Betsy Wahlen

leraarondersteuner

Mijn naam is Betsy Wahlen en ik werk sinds het voorjaar 2017 met veel plezier in de School of Understanding, locatie Amsterdam West als leerkracht en leraarondersteuner.
Hiervoor heb ik meer dan 10+ jaar in verschillende functies binnen het basis – en voortgezet onderwijs gewerkt. Naast mijn werk bij de SoU run ik een therapeutisch activiteiten centrum – en werk als kinder- en jongerencoach, speltherapeut en onderwijspedagoog in mijn eigen praktijk. Mijn kracht ligt -in het herkennen van behoeften en in het verbinden.
Sensitiviteit in het pedagogisch handelen staat voor mij voorop om kinderen te kunnen helpen zich te ontwikkelen tot gelukkige, sociale, autonome en kritische wereldburgers. Ik ben tweetalig Nederlands en Engels opgevoed (Nederlandse vader en Amerikaanse moeder) en hou ontzettend van zingen. Dat maakt dat muziekonderwijs nauw verbonden is met mijn dagelijkse klassenpraktijk.

Annuska-Overgaag - SOU leerkracht Amsterdam-west

Annuska Overgaag

Leerkracht

Ik ben Annuska Overgaag en ik werk met heel veel plezier bij de ‘wetenschappers’. Ik ben geruime tijd werkzaam als leerkracht en haal nog elke dag heel veel voldoening uit het werken met kinderen. Ik heb hiervoor op twee andere scholen gewerkt en heb heel bewust voor deze school gekozen, omdat het concept me heel erg aansprak. Ik ben er van overtuigd dat je pas tot leren komt, als je goed in je vel zit. Ook denk ik dat je meer uit de kinderen haalt als we hun intrinsieke motivatie aanboren. Daarnaast vind ik het een voorrecht om met zo’n superenthousiast team te werken!

Cybèle-Bekker - SOU Leerkracht Amsterdam-West

Cybèle Bekker

Leerkracht

Mijn naam is Cybèle Bekker en ik woon in Den Haag met mijn twee kinderen (17 jaar en 22 jaar). Mijn interesses zijn piano spelen, componeren en beoefenen Tibetaanse yoga.

Sinds de oprichting van SoU -West werk ik met veel plezier bij deze school. Na zestien jaar werkzaam te zijn geweest in het bijzonder onderwijs (Vrijeschool), was ik al jaren op zoek naar onderwijs dat daadwerkelijk aansluit bij de kinderen van nu. Ik heb gewerkt als groepsleerkracht en leerkracht muziek.

Mijn oorspronkelijke opleiding is Communicatie in Voorlichting/PR. Maar tijdens mijn levensloop (loopbaan en reis Azië) kwam ik telkens met kinderen in aanraking; de vonk sprong over en ik heb mij omgeschoold middels een Pabo zij-instroomtraject.

Wat mij aanspreekt bij het concept van de SoU is het denken in mogelijkheden voor ieder kind; maar ook voor iedere collega en ook voor jezelf!
Ik ben enthousiast over de benaderwijze van kinderen vanuit de positieve psychologie waardoor het kind gestimuleerd wordt met een open levenshouding naar zichzelf te kijken. Bovendien starten wij de dag met yoga of meditatie om “wakker” te worden om daarna tijdens de levenshoudingslessen met elkaar in gesprek te gaan.

Hoe mooi is dat om dit aan kinderen te mogen geven! Dagelijks verheug ik mij om met dit bevlogen team te werken.

Marja-Schouten - SOU Gastvrouw Amsterdam-West-250

Marja Schouten

Gastvrouw

Ik ben Marja Schouten. Vanaf het moment dat ik de vacature voor Gastvrouw/administratief medewerker zag wist ik dat ik deze functie graag wilde vervullen. En zoals u ziet het is gelukt.

Ik ‘kom niet uit het onderwijs’. Toen onze 3, inmiddels volwassen, dochters op de basisschool zaten hielp ik daar met diverse (meest administratieve) werkzaamheden. Ik heb dit als een hele fijne tijd ervaren.

Ik heb gewerkt als secretaresse bij een architecten/adviesbureau. We zijn nu  ruim 20 jaar verder waarvan ik al bijna 11 jaar een trotse oma ben van 3 kleinkinderen.

Ik voel me heel erg op mijn plek met de kinderen en het geweldige team dat we hier hebben. Ik hoop, als gastvrouw van de school, dit gevoel  “je op je plek voelen”  uit te stralen naar de kinderen en hun ouders/verzorgers. Het gevoel dat ze welkom zijn en gezien worden.

Dorien Kooiman

Leerkracht

Ik ben ruim veertig jaar werkzaam in het basisonderwijs en heb me graag ingezet voor veel nieuwe ontwikkelingen die er de afgelopen jaren hebben plaats gevonden.

Toen het concept van de SoU onder mijn aandacht kwam, wilde ik daar graag meer van weten. Wat mij aansprak was dat De School of Understanding als geen ander aandacht besteedt aan levenshouding en het ontwikkelen van hogere vaardigheden van de leerlingen. Sinds januari 2018 werk ik pas op de SoU en ervaar een prettige sfeer, een gemotiveerd team dat met elkaar samen werkt aan de invulling van het concept. Het is voor mij een uitdaging om bij de ‘bouwers’  te werken en mijn bijdrage hieraan te geven.

Jorieke Metsemakers

Leerkracht

Mijn naam is Jorieke Metsemakers en ik sta vanaf augustus 2017 voor de klas op de School of Understanding. Ik geef les aan de onderbouw en dat doe ik met ontzettend veel plezier, liefde en aandacht. Waarom ik dit zo graag doe begint allemaal bij de liefde die ik elke dag mag ontvangen van en kan geven aan de kinderen. Daarnaast vind ik het ontzettend waardevol om kinderen te leren wat er nu echt toe doet in deze grote wereld. In de ontwikkelgroep hebben we het dan over mooie onderwerpen als dankbaarheid, verbondenheid, samenwerken, doorzetten, vertrouwen, onze gevoelens en ga zo maar door. Samen focussen op het leerproces en niet op het eindresultaat staat voorop. Het belangrijkste vind ik dat kinderen zichzelf moeten kunnen zijn, maar dat ze altijd rekening moeten houden met de gevoelens van een ander. Een kind moet kunnen groeien met vertrouwen, zodat hij of zij zal denken: “ik ben goed zoals ik ben; ik durf nieuwe uitdagingen aan te gaan en ik mag fouten maken.”

Hoe ben ik dan voor de klas gekomen? Ik heb ervoor gekozen om de tweejarige deeltijd pabo te doen. Hiervoor heb ik een sport en leefstijl opleiding afgerond en ben ik vijf jaar werkzaam geweest als instructeur bij The Little Gym Amsterdam. Al deze kennis neem ik mee in mijn manier van lesgeven. Door mijn achtergrond weet ik hoe ontzettend belangrijk het is voor kinderen om te bewegen. Altijd zoeken naar de juiste balans tussen inspanning en ontspanning. Zelf sport ik bijna dagelijks en houd ik mij veel bezig met (gezond en) lekker eten. Ik doe aan crossfit en dat geeft mij naast lesgeven ontzettend veel positieve energie!

Wesna Klootsema

Leerkracht

Ik ben Wesna en heb na 13 jaar op een ontwikkelings-gerichte basisschool gekozen voor de School of Understanding. Vooral de focus op levenshouding en de manier hoe we hier aandacht aan geven, spreekt mij aan. Vanuit deze stevige basisontwikkeling vind ik het fijn om kinderen te begeleiden in hun leren. Instructies op niveau is een vereiste voor mij als leerkracht om elk kind te kunnen blijven motiveren om door te zetten. Mijn passie ligt bij jongere kinderen door de openheid waarmee zij in het leven staan. Door het inzetten van fantasievol spel tot thematisch rollenspel zijn kinderen betrokken in het leren. Ik daag kinderen uit om te onderzoeken en waardeer ieders bijdrage. Daarnaast hou ik van (ont)-spannende activiteiten! Ik zing en beweeg graag met de kinderen. Door mijn opleiding tot kinderyoga docent en mijn ervaring hiermee in de klas, heb ik gemerkt hoe fijn het is voor elk kind om ook goed bij zichzelf kunnen blijven. Vandaar uit kunnen zij een krachtige verbinding met de groep aangaan. Mijn kracht ligt in het positief benaderen van kinderen en daarbij hen het vertrouwen geven. Dat maakt het leren mogelijk, vol enthousiasme en moed.

Judith de Blois

Leerkracht

Mijn naam is Judith de Blois. Ik ben sinds augustus 2018 werkzaam als leerkracht op de School of Understanding waar ik elke dag met veel plezier werk. Het geeft mij energie om kinderen te begeleiden in hun persoonlijke leerproces, waarin zij hun talenten ontdekken en ontwikkelen en zichzelf voorbereiden om als wereldwijze burger deel te gaan nemen aan de maatschappij. Voor mij, en op deze school, staat centraal dat elk kind zich goed moet voelen voordat het goed kan gaan werken. De levensbeschouwelijke lessen waarmee we elke ochtend starten, helpen hier ontzettend bij. Ze vormen de motor van de dag en helpen de kinderen onder andere om te ‘leren leren’. In mijn vrije tijd haal ik veel energie uit muziek maken en reizen. De inspiratie die ik hieruit krijg, breng ik ook graag naar de klas. .

Marja van der Heiden

Leerkracht

Ik ben Marja van der Heiden. Na een carrière als beeldend kunstenaar ben ik vanaf 1998 werkzaam geweest in het daltononderwijs. Vanaf 2011 heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van (hoog) begaafde kinderen. Hier heb ik scholen in de regio advies over gegeven. Eind 2018 ben ik overgestapt naar de School of Understanding.

Mijn hart ligt bij ontwikkeling. Als kunstenaar was het een individueel proces. Het mooie aan het onderwijs is dat het een sociaal proces is: samenwerken in een groter geheel, dat zich ten doel stelt de ontwikkeling van kinderen, onze toekomst, zo goed mogelijk vorm te geven. Ik vind het belangrijk dat de kinderen elke dag iets nieuws te mogen leren, durven leren met een groeimindset, hun executieve functies ontwikkelen en eigen verantwoordelijkheid krijgen.

Mijn drijfveren sluiten goed aan bij de visie van de School of Understanding; het kind op te laten groeien als een gelukkig kind dat straks met compassie een bijdrage weet te leveren aan de samenleving. Want een gelukkig kind is het begin van een betere wereld. Het voelt voor mij als een eer om aan dat doel te mogen meewerken.

Sydney Plummer

Leerkracht
Hello! My name is Sydney and I teach English here at the School of Understanding. I am originally from the United States, but I have been living in Amsterdam since autumn 2017. I have a bachelor’s degree in linguistics and a masters degree in Education, with a specialization in bilingual education at the primary school level. I was a primary school teacher in New York City for 4 years and last year I also worked at the International Primary School in Hilversum.
In addition to teaching, I am also passionate about music and am currently studying at the Conservatory van Amsterdam.

Hilde Viëtor

Leerkracht
Mijn naam is Hilde Viëtor en ik woon in Amsterdam. In 2004 behaalde ik mijn Montessori-Pabo diploma en mijn hart ligt bij de bouwers. Ik voel mij bevoorrecht om te mogen werken met kinderen van deze bijzondere leeftijd. Er is zo veel spontaniteit, oprechtheid, energie en puurheid in deze magische wereld.. hier maak ik graag deel van uit.
In 2017 heb ik een deeltijd-opleiding aan de kunstacademie afgerond en ik ben heel blij dat de School of Understanding dit jaar op mijn pad kwam. De bevlogenheid en het enthousiasme dat ik hier tref geeft mij enorm veel energie. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking en ik heb ontzettend veel zin om iets heel moois verder op te bouwen samen.