Welkom op de School of Understanding Amsterdam-West

Onze school in Amsterdam is een van de twee Schools of Understanding in Nederland. Onze school bevindt zich in de Orteliusstraat 28 in de wijk De Baarsjes te Amsterdam.

We hebben een zogenaamde ‘conceptschool’. Dat betekent dat we ons onderwijs net anders inrichten dan wat u waarschijnlijk gewend bent. Het is daarom ook van belang om dit document goed door te nemen zodat u weet hoe wij het onderwijs aan uw kind vorm geven.

 

De schoolwijzer beoogt u alle informatie te bieden over de school. Mocht u vragen hebben of meer willen weten dan kunt u via onze gastvrouw bij ons terecht.

 

Namens het team van de School of Understanding Amsterdam-West,

 

 

 

Mark Veenstra

Directeur School of Understanding Amsterdam-West

Onze school

Adresgegevens

School of Understanding Amsterdam-West

Orteliusstraat 28
1057 BB Amsterdam
Tel: 020 8208262
E-mail: contact@sou.amsterdam

www.sou.amsterdam

Achtergrond oprichting School of Understanding (SoU)

Een school waar het onderwijs veel verder gaat dan de beheersing van basisvaardigheden. In dit idee vonden de bestuursleden van de SoU elkaar.

De reguliere basisscholen werken ruim een eeuw op dezelfde manier. De wereld om ons heen verandert echter razendsnel. Deze tijd vraagt dan ook om een ander soort onderwijs. Met gezamenlijk meer dan 100 jaar aan onderwijs- en bestuurservaring richtten de initiatiefnemers een nieuw type basisschool op. Dit werd het concept School of Understanding. De initiatiefnemers vormden een bestuur van de school in Amstelveen en brachten dit concept naar Amsterdam-West.

Met de School of Understanding laten we het onderwijs weer aansluiten aan de huidige maatschappelijke behoeften en wensen van ouders en kinderen.

School of Understanding Amsterdam-West

Onze school in Amsterdam staat bekend als de School of Understanding Amsterdam-West. Dit korten we af als SoU-AW en heeft dan ook als url www.sou.amsterdam

De SoU-AW is een school van het openbare schoolbestuur AWBR. AWBR bestuurt meerdere scholen in het stadsdeel Amsterdam-West (de voormalige wijken: Baarsjes, Oud-West, Bos en Lommer, Westerpark). AWBR en SoU-AW heeft een nauwe samenwerking met het bestuur van de School of Understanding in Amstelveen. Het concept wordt gezamenlijk verder ontwikkeld door beide scholen en besturen.

Schoolgrootte

De SoU is een groeiende school. We bestaan nu 2 jaar en zijn 2 jaar geleden begonnen met 50 kinderen. We starten het schooljaar 2018-2019 met 150 kinderen. Ons streven is om binnen drie jaar door te groeien naar ruim 225 leerlingen.

Huisvesting

School of Understanding Amsterdam-West is gehuisvest in gebouw P.Oosterleeschool aan de Orteliusstraat op nummer 28.

Het gebouw P Oosterleeschool is een monument van binnen en van buiten. Afgelopen jaar is het gebouw en de binnenspeelplaats flink verbouwd om het geschikt te maken voor het onderwijs zoals wij dat voor ogen hebben. Alle monumentale details zijn daarbij behouden gebleven.

 

Op de begane grond komt u de hal van de school binnen. In de hal bevindt zich ook het trappenhuis met een prachtig glas-in-lood venster. Dit trappenhuis leidt ons naar de drie verdiepingen. Elke verdieping heeft in het trappenhuis een werkruimte voor leerkrachten en het trappenhuis geeft toegang tot de gangen met onderwijsruimtes. De hal grenst ook aan het binnenspeelterrein.

 

Gelijk aan de linkerhand bevindt zich de ingang naar de garderobe, de teamontmoetingsruimte, de kantoren voor de gastvrouw en de directeur en twee onderwijsruimtes.

De garderobe is ruim. Hier hangen de kinderen hun jassen op voordat ze naar hun mentorgroep gaan in de ochtend. In het verdiepte deel bevindt zich een dubbel lokaal voor de bouwers (een groep onderbouw van 4-6 jarigen en een groep ‘pre school’ van 2-4 jarigen). Dit lokaal wordt gescheiden door een vouwwand waardoor kinderen in beide ruimtes kunnen werken. Beide ruimtes hebben een eigen deur naar het binnenspeelterrein. De ruimte voor de 4-6 jarigen wordt gebruikt als ontwikkelgroep en aansluitend daaraan is dit het expressieleerplein. De inrichting  biedt ruimte aan een scala aan expressieactiviteiten. Ook de materialen die de kinderen hier vinden zijn gericht op expressie.

Schoolplein & buitenspelen

Voor de ingang bevindt zich een pleintje waar we als school nauwelijks gebruik van maken. We verzamelen ons in de middag bij het ophalen door de ouders op dit plein.

Bij binnenkomst van de school heeft u gelijk een doorkijkje op het binnenspeelterrein. De kinderen komen via de achterdeur op een terrein met veel natuurlijke speelmogelijkheden. De kinderen spelen in de boomhut of rondom de planten en struiken. Er is plek voor eigen plantjes, er is een soort buitenlokaal gecreëerd en er is een verhoogde plek die kan dienen als podium. Er is een natuurlijke zandbak en kinderen kunnen bij de waterpomp exploreren met waterstromen. Op het verharde deel kan lekker gespeeld worden met diverse buitenspelmaterialen.

 

Op de eerste verdieping komt u vanuit het trappenhuis in een brede hal met links nissen en rechts drie onderwijsruimtes. De mentorgroepen ‘bouwers’ (4-6 jaar) werken  in deze ruimtes in de ontwikkelgroep, en aansluitend in de leerpleinen. Het expressieleerplein bevindt zich een verdieping lager. Op deze verdieping zijn de ruimtes ingericht als respectievelijk rekenleerplein, onderzoeksleerplein en taalleerplein. Ook de nissen worden gebruikt door deze leerpleinen. Aan het eind van de gang is een stilteruimte. Hier kunnen de kinderen in stilte werken of tot rust komen na inspanning.

 

Op de tweede verdieping komt u, net als op verdieping I, vanuit het trappenhuis in een brede hal met links nissen en rechts drie onderwijsruimtes. Hier bevinden zich twee mentorgroepen ‘onderzoekers’ (7-9 jaar) en een mentorgroep ‘wetenschappers’ (10-12 jaar). De onderzoekers en wetenschappers werken  in deze ruimtes in de ontwikkelgroep, en aansluitend in de leerpleinen.

De onderzoekers hebben een taalplein en een rekenplein. Deze pleinen transformeren zich in de middag tot onderzoeksruimte. De wetenschappers vormen op deze verdieping het taalplein. Zij vinden het rekenplein een verdieping hoger bij de andere groep wetenschappers. Ook de nissen worden gebruikt door deze leerpleinen.

Aan het eind van de gang vindt u het levenshoudingsplein. Het is een kleiner plein waar kinderen van de school in rust kunnen werken aan hun levenshoudingsuitdagingen onder begeleiding van onze specialisten.

 

Op de derde verdieping komt u vanuit het trappenhuis in een grote ruimte die in tweeën is gedeeld. Het voorste deel is ingericht als grote woonkeuken. Het achterste deel is een grote onderwijsruimte voor de wetenschappers. Dit vormt ook het rekenplein voor de wetenschappers tijdens de leergroep.

Op deze verdieping bevindt zich ook een stilteruimte waar kinderen in stilte kunnen werken.

Gymzaal

De School of Understanding Amsterdam-West zal voor de gymlessen gebruik maken van gymzalen op andere scholen. Op de dinsdag gymmen we in de Joop Westerweelschool en op de vrijdag gymmen we in de gemeentelijke gymzaal aan de Corantijnstraat. Op beide locaties staan ook materialen en spelattributen tot onze beschikking zodat we ons bewegingsonderwijs goed kunnen uitvoeren.

De kinderen lopen onder begeleiding op deze dagen naar de gymzaal. Naar de Corantijnstraat wordt gelopen via het Rembrandtpark. Op deze route komen we bijna geen (auto-)verkeer tegen. Op de route naar de Joop Westerweelschool hebben we een oversteek over de Hoofdweg. We gebruiken daarvoor de oversteekplaats (verkeerslicht en zebrapad). Het resterende stukje is verkeersluw.

Inrichting

De lokalen zijn licht en hoog en de combinatie van kleuren en gerecycled hout geeft de school een geheel eigen karakter. De creatieve inbreng van de kinderen zelf wordt gestimuleerd door deze omgeving en inrichting.

De uitdaging van de leerrijke omgeving zit soms in kleine details. Zoals de verhoging in elk lokaal dat gebruikt kan worden als zitplek, en tegelijk dienst doet als podium bij presentaties. Maar ook de kleine huisjes in de lokalen van de kleuters die knus en veilig voelen. Allerlei verschillende elementen zorgen voor diversiteit aan werkplekken voor de kinderen.

In elk lokaal staan verder werktafels waaraan een kind een eigen plek zoekt. De kasten zijn open waarin het materiaal netjes staat gesorteerd. Het geheel straalt rust en huiselijkheid uit. De schuifdeur tussen de lokalen zorgt voor een natuurlijke verbinding tussen de groepen kinderen.

 

Naarmate het kind meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel toont, vergroot het zijn vrijheid. Hij hoeft dan niet meer alleen in het lokaal te werken, maar kan ook rustig werken in de stilteruimte. De stilteruimte heeft een mooie wolkenwand en een ruime werktafel, maar ook een lekkere fauteuil.

De school als organisatie

De schoolwijzer

Deze schoolwijzer is een document met praktische informatie die voor leerlingen en ouders van belang is. In de schoolwijzer vindt u bijvoorbeeld meer informatie over schoolvakanties, schooltijden, kosten schoolreisje en de medezeggenschapsraad. De schoolwijzer beoogt u volledig te informeren over het reilen en zeilen van de school. De schoolwijzer op de site krijgt een update als we bemerken dat er hier en daar meer informatie nodig is.

Bestuur

Onze school maakt deel uit van de Stichting AWBR (Amsterdam-West Binnen de Ring) voor Openbaar Primair Onderwijs, een groep van 18 openbare basisscholen in het stadsdeel West. AWBR is een ambitieuze stichting. De stichting heeft als motto: ondernemend in onderwijs. De scholen van AWBR geven onderwijs dat past bij de omgeving van de school, past bij de tijd en kijkt naar de toekomst. Wensen en meningen van ouders en leerlingen vormen een belangrijke bron voor nieuwe ontwikkelingen op de scholen van AWBR. Het komende schooljaar krijgen die vorm en inhoud in een nieuw schoolplan dat in het voorjaar wordt gepubliceerd. Ouders zijn daarbij belangrijke partners.

Onze scholen maken zich gereed voor de 21ste eeuw leerling. De visie op leren en onderwijzen vindt u terug in het Strategisch Beleidsplan van de stichting dat in oktober 2018 via de site van AWBR beschikbaar zal zijn.

We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze scholen: op het gebied van lesgeven, leerprestaties, omgaan met elkaar, leeromgeving en veiligheid. Een AWBR-school heeft kwaliteit en blijft zich voortdurend verbeteren. U vindt deze kenmerken terug in de SoU.

De vijf zekerheden van AWBR-scholen

 • AWBR-scholen communiceren open, effectief en transparant. Dat doen wij regelmatig en op basis van respect en vertrouwen.
 • Onze leerkrachten brengen de ontwikkeling van uw kind regelmatig in kaart en bespreken dit met u.
 • Onze scholen staan voor de uitgangspunten van het openbaar onderwijs
 • School en ouders delen de verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling van uw kind.
 • De eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs aan uw kind ligt bij de schoolleiding.

Team School of Understanding Amsterdam-West

Ons team draagt deelverantwoordelijkheden voor diverse onderdelen in de School of Understanding. Het team in de SoU bestaat uit de gastvrouw, de leerkrachten, lerarenondersteuners, pedagogisch medewerkers, de leerbegeleider, coördinator extra ondersteuning, leidinggevende Buitenschool en de directeur. We zijn 1 team, maar voor de duidelijkheid aan u is het handig om het team op te delen in medewerkers algemeen SoU, medewerkers school en medewerkers buitenschool. De medewerkers stellen zich via deze link aan u voor.

 

Medewerkers SoU algemeen

De SoU-AW wordt geleid door de directeur, Mark Veenstra.  Marja Schouten is onze gastvrouw. Ze is er voor de ouders, voor de medewerkers en ondersteunt de directeur door diverse managementtaken voor haar rekening te nemen. Lilian Tostrams is er voor de algehele ondersteuning binnen school en buitenschool.

De SoU heeft een leerbegeleider, Jessica Blokker. Jessica begeleidt het leren van de kinderen, de pedagogisch medewerkers, de leraren en leidinggevenden in de school. Jessica is veel in de groepen aanwezig en participeert in de groepen door het leren van de kinderen en de leerkracht te begeleiden.

We hebben een breed scala aan vakmensen die kinderen onderwijzen en helpen met leren. Tjako de Jong is onze coördinator die in beeld brengt welke stappen er nodig zijn om goed en passend onderwijs te bieden aan elk kind. Soms hebben kinderen net wat anders nodig dan wat we in school hebben en dan zoeken we onder regie van Tjako naar extra ondersteuning binnen ons samenwerkingsverband van scholen in Amsterdam (SWV A-dam-Diemen).

 

Medewerkers school

Het team van de school bestaat uit de algemene medewerkers, aangevuld met:

 • Annemarie Beekman: gym, mentor Darwin, rekenplein, onderzoeksplein, vertrouwenspersoon
 • Annuska Overgaag: mentor Darwin, mentor Huygens, rekenplein, taalplein, onderzoeksplein
 • Betsy Wahlen: mentor Bevers, levenshoudingsplein, taalplein
 • Cybele Bekker: mentor Livingstone, rekenplein, onderzoeksplein, meer- / hoogbegaafdheidsspecialist
 • Dorien Kooiman: mentor Mieren, rekenplein
 • Hilde Viëtor: mentor Bijen, expressieplein
 • Imke Steeman: mentor Mieren, taalplein
 • Iyobo Amayo: mentor Goodall, taalplein, onderzoeksplein
 • Jessica Blokker: leerbegeleider, levenshoudingsplein, specialist SoU
 • Jorieke Metsemakers: mentor Vogels, onderzoeksplein
 • Judith de Blois: mentor Huygens, taalplein, onderzoeksplein
 • Sydney Plummer: leerplein Engels
 • Wesna Klootsema: mentor Bevers, taalplein

 

Het team Buitenschool bestaat, naast de algemene medewerkers, uit:

 • Jeanine van der Putten: leidinggevende
 • Prisca de Jong: coördinator Buitenschool Middag
 • Joana Silva da Costa: mentor Buitenschool Middag
 • Roos Ansink: coördinator Buitenschool Tussen, mentor Buitenschool Middag
 • Imke Steeman: mentor Buitenschool middag
 • Nick van Berge: mentor Buitenschool middag
 • Monique Groenendijk: coördinator Buitenschool Ondervinden, mentor Buitenschool Middag

Stagiaires

Wij werken met stagiaires van verschillende opleidingen. Zo zullen er studenten zijn die de opleiding volgen tot pedagogisch medewerker, leerkracht, schoolleider of tot (ortho)pedagoog.  Zij zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw kind. Vanzelfsprekend blijft de mentorleerkracht te allen tijde verantwoordelijk voor de groep. De stagiaires stellen zich aan de ouders voor via de tweewekelijkse actualiteitenbrief.

Waar de school voor staat

De School of Understanding Amsterdam-West biedt een veilige en inspirerende omgeving waarin elk kind gezien wordt, mag zijn wie hij is en de ruimte krijgt te worden wie hij wil.

Focus op levenshouding

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen eerst leren wie ze zelf zijn.

Wie ben ik? Wat zijn mijn talenten? Wat maakt mij gelukkig? We vinden het belangrijk dat de kinderen met deze kennis en ervaring de wereld in gaan en dat leren combineren met: Wie zijn anderen? Hoe kan ik me daar op een fijne manier mee verbinden? Hierbij vinden we het belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van een kind op vier hoofdgebieden:

Bij ons leer je groeien

Op onze school ontdek je hoe je met optimisme steeds nieuwe uitdagingen aan kunt gaan. Hoe je met tegenslag omgaat en leert door te zetten. Om te blijven groeien en het beste uit jezelf te halen. Je ontdekt talenten bij jezelf waarvan je nog niet eerder wist dat je ze had!

Bij ons leer je leren

Leren kun je leren! Onze school besteedt veel aandacht aan ‘hogere vaardigheden’ die je helpen om steeds beter te leren, reflecteren, organiseren en samen te werken. Je merkt dat je door zelfvertrouwen, inzet en lef voortdurend nieuwe dingen zult ontdekken. Dat maakt leren ook nog eens stukken leuker.

Bij ons leer je leven

Je leert op onze school zelfbewust en begrijpend in het leven te staan. Met begrip voor verschillen met ruimte voor jezelf én ruimte voor anderen. Dat schept veiligheid en vertrouwen in jezelf en in elkaar.

Bij ons leer je bijdragen

Je beseft steeds meer dat je onderdeel bent van een maatschappij. Je draagt verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de wereld om je heen. We ondersteunen je om echt gelukkig te worden en te blijven en straks met compassie een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Want een gelukkig kind is het begin van een betere wereld.

Gepersonaliseerde (digitale) leerlijn

Onze leerlingen werken met een gepersonaliseerde leerlijn die aansluit op hun individuele behoeften en talenten. Zo kan elk kind op zijn eigen niveau werken en wordt het niet gehinderd door het tempo van de klas. Wij volgen de ontwikkeling van ieder kind op de voet. Dit doen we bij de bouwers (4-6 jaar)door een portfolio te vormen van bewijsmateriaal van het leren en groeien. In dit portfolio zit werk van de kinderen en foto’s van belangrijke momenten die we koppelen aan de leer- en ontwikkeldoelen van de basisschool. De onderzoekers (7-9 jaar) en wetenschappers (10-12 jaar) verzamelen hun werk in hun digitale portfolio. Dit instrument, groeiwijs, stelt de kinderen in staat om langzamerhand meer regie te nemen in hun ontwikkeling. De leerkracht stelt door middel van groeiwijs de doelen voor het kind vast. Een doel wordt vervolgens omgezet door groeiwijs in een leerpad van kleinere stappen richting dat doel. Bij elke stap verzamelt de leerkracht, en steeds vaker het kind, bewijzen waar het kind staat ten opzichte van dat doel: ik kan het nog niet/ ik kan het een beetje/ ik kan het goed. Als het kind het doel heeft behaald wordt er een nieuw doel gesteld. Dat is een cyclisch proces.

Tweetalig onderwijs

Nederlands is onze voertaal maar we bieden een deel van ons onderwijs ook in het Engels aan. De wereld van onze kinderen in Amsterdam wordt steeds tweetaliger. Ons doel is om kinderen spelenderwijs vloeiend in Engels te kunnen laten communiceren. Meestal praten we Nederlands (dat is onze hoofd-voertaal) en dat wisselen we af met spreken in het Engels.

We hebben daarnaast ook medewerkers in dienst waarvan de moedertaal Engels is. Zij bereiden ook lessen Engels voor die ze op het leerplein Engels geven aan de kinderen.

Flexibele vakanties

Naast de vaste kerst- en zomervakantie is het gedurende het schooljaar mogelijk om flexibel vrij te vragen. Kinderen van 5 jaar en ouder kunnen een vakantieweek ruilen voor een schoolweek.

Ouders dienen aan het begin van het schooljaar aan te geven hoe ze van deze flexibiliteit gebruik gaan maken. De jaarkalender van de school geeft aan wanneer de school bepaalde vakanties inroostert. De ouder kan een aanvraag doen om zijn kind in die vakantieweek lessen te laten volgen en kiest een alternatieve vakantieweek. Deze aanvraag wordt door school behandeld.

De volgende vakanties zijn flexibel en dus kunnen ouders een aanvraag dienen voor onderwijs in deze periode:

Herfstvakantie

Voorjaarsvakantie

Meivakantie

Junivakantie

De flexibele vakantiemogelijkheid is kosteloos. Dit kan omdat we een leerkracht inroosteren in een vakantieweek en uitroosteren in een alternatieve week. Dit zorgt er wel voor dat we een drempel van 17 leerlingen hebben om een leerkracht in te kunnen roosteren. Voor meer informatie rondom de flexibele vakanties kunt u ons protocol raadplegen. Dit protocol vindt u op onze website.

Onderwijs en geïntegreerde opvang onder één dak

Het concept van de School of Understanding biedt een totaalpakket van onderwijs en opvang. De SoU-AW werkt de komende jaren geleidelijk aan het uitwerken van dit concept.

Kinderen kunnen bij ons naar school vanaf 2 jaar. Op die leeftijd valt dit onder de regels van de wet Kinderopvang. Op vierjarige leeftijd valt het kind onder de regels van de wet Primair Onderwijs.

De school biedt het kind een ononderbroken ontwikkeling van 2 – 12 jaar. De pre school is een onderdeel van de school en voor de kinderen zal er moeilijk onderscheid te maken zijn. Wat kinderen leren en hoe kinderen leren en ontwikkelen in de pre school is uiteraard heel anders dan kinderen van de ‘wetenschappers’ van de school.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er pre school voor kinderen van 2-4 jaar. Voor hen is de School of Understanding Amsterdam-West open tussen 8.45 uur en 14.15 uur.

De Preschool valt onder de Buitenschool van de SoU en dus onder de wet Kinderopvang. De buitenschool heeft een eigen ‘buitenschoolwijzer’. Voor meer informatie over de pre-school, de buitenschool of de buitenschoolwijzer verwijs ik u naar de website.

Onderwijs, onze groepen

 

De samenstelling van onze groepen

De School of Understanding Amsterdam-West (SoU) is in augustus 2016 met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar gestart. Dit is een bewuste keuze omdat wij leerlingen zo jong mogelijk willen meenemen in onze unieke aanpak. Op dit moment hebben we kinderen in de leeftijd van leerjaar 1 t/m leerjaar 8.

De SoU heeft vaste mentorgroepen waar een kind elke ochtend start. Vanuit die mentorgroep maken de kinderen uitstapjes naar de leerpleinen in de school. Het kind start in de mentorgroep met de ontwikkelgroep en sluit de dag af in de mentorgroep.

 

De mentorgroepen zijn grotendeels ingedeeld op leeftijd. Vanuit onze montessoriachtergrond hebben we in onze school bouwers (3-7 jaar ongeveer), onderzoekers (7-9 jaar ongeveer) en wetenschappers (9-12 jaar ongeveer). Een mentorgroep gaat tot 25 kinderen per mentor.

 

± 3-6 jaar: Bouwer van de mens.

In deze fase absorbeert het brein van het kind nog steeds alles, maar het kind is zich hier meer en meer van bewust. Het kind wordt hierdoor ook steeds onafhankelijker. Het ontwikkelt zich tot een sprekend, lopend en zelfbewust persoon. Door de verschillende leeftijden in een groep ontstaat er een kleine samenleving. De kinderen leren elkaar te helpen en te waarderen. Zo ontstaat er respect en waardering voor elkaar. Kinderen in deze leeftijdsfase worden zich langzaam bewust van de groep waartoe zij behoren en de gedragingen die daarbij passen. In dit stadium handelen ze niet meer voor zichzelf, maar voor de groep. We noemen de kinderen bij ons op school ‘de bouwers’. Dit jaar hebben we de ontwikkelgroepen van de bouwers ingedeeld als pre school, Bijen, Bevers, (wever-)Vogels en Mieren. Gedurende het schooljaar komen er steeds meer kinderen bij die instromen bij de bouwers. Er stromen ook kinderen uit die klaar zijn voor de ontwikkelgroep onderzoekers.

 

± 6-12 jaar: De redenerende geest.

De redenerende geest is opgedeeld in twee fasen. Globaal volgen zij dezelfde ontwikkeling maar verschillen door de interesse en kijk op de wereld van het kind. In deze fase heeft het kind een krachtige verbeelding en ontwikkelt het kind het vermogen om dingen te begrijpen en te werken met abstracte termen. Kinderen uit deze leeftijdsgroep hebben de behoefte zich aan te sluiten bij anderen en gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Zij zijn op zoek naar houvast en duidelijkheid, zij zoeken een leider.

 

± 6-9 jaar: De verkenner

Gedurende deze fase is het kind opzoek om zichzelf te leren kennen. Het kind oriënteert zich op de wereld door te kijken naar de eigen activiteit. Het kind creëert een ethische code voor zichzelf en ontwikkelt een gevoel van rechtvaardigheid. Daarnaast is het kind erg nieuwsgierig naar de wereld om zich heen en heeft een grote verbeelding. We noemen de kinderen bij ons op school ‘de onderzoekers’. Dit jaar hebben we de ontwikkelgroepen van de onderzoekers ingedeeld als (Jane) Goodall, (David) Livingstone en (Christiaan) Huygens

 

± 9-12 jaar: De wetenschapper.

Het kind is gericht op feitenkennis en het opbouwen hiervan. Het is in staat langer te genieten van werk en heeft behoefte aan meer omvattend werk. Het kind ontwikkelt een kosmische visie door het inzicht in relaties en verbanden en de positie van de mens daarin. De behoefte ontstaat om dingen te ordenen en te plaatsen in een groter geheel. De ethische code verfijnt het kind door relaties te leggen met de groep waar het toe behoort. We noemen de kinderen bij ons op school ‘de wetenschappers’. Dit jaar hebben we de ontwikkelgroepen van de wetenschappers ingedeeld als (Charles) Darwin.

 

De Ontwikkelgroep

De ochtend begint altijd in dezelfde groep, bij dezelfde leerkracht. Kinderen worden geplaatst in de ontwikkelgroep waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

In de ontwikkelgroep ligt de focus op groei in (levens)houding. De leerkracht werkt met een cyclisch leerplan aan levenshoudingonderwerpen zoals daadkracht, optimisme, ‘growth mindset’ en ethiek. Aan het eind van de dag komt de eigen ontwikkelgroep weer bij elkaar en wordt er samen op de dag teruggekeken.

Onderdeel van onze levenshoudingsles is dat we samen met de kinderen de dag starten met Yoga op diverse manieren.

 

 

De Leergroep

 

Bouwers

De bouwers  hebben 4 tot 6 leerpleinen tot hun beschikking. De grotere onderwijsruimtes zijn ingericht als leerplein onderzoek, leerplein rekenen, leerplein expressie en leerplein taal. Daarnaast is er een leerplein levenshouding en een leerplein Engels.

De bouwers gebruiken veel Montessori materiaal. Dit materiaal nodigt het kind uit tot het zelf ontdekken en doen op het gebied van de zintuiglijke, ruimtelijke,  motorische en cognitieve ontwikkeling. In het materiaal zit een zorgvuldig bedachte opbouw in moeilijkheidsgraad. De kinderen werken veelal in hoeken en nissen die zo zijn ingericht dat het tegemoet komt aan hun belevingswereld. Er is altijd een sterke koppeling met het lopende thema van IPC en het thema van Levenshouding.

 

Onderzoekers

Hier werken de kinderen met hun dag of  weekplanning. Leren is persoonlijk, ieder kind neemt zijn eigen (gedigitaliseerde) route. De kinderen stellen daarom hun planning zelf vast, in overleg met de leerkracht. Leren plannen is hier een nevendoel. In de planning komen taal, technisch en begrijpend lezen, spellen en rekenen aan bod. De persoonlijke doelen van het kind, t.a.v. levenshouding past het ook toe gedurende de leergroep.  Het kind is bijvoorbeeld in  een periode extra gericht op zijn groei in concentratie, of zijn groei t.a.v. doorzetten. De leerkracht gaat rond, observeert en ondersteunt en geeft kleinere of grotere groepjes kinderen kort instructie. De leerkracht houdt ook leergesprekjes met een kind, waarin het leren van dat kind centraal staat.

Uw kind werkt altijd samen met andere kinderen aan zijn of haar eigen doelen. We gebruiken daarvoor diverse coöperatieve werkvormen.

In de school worden binnen en buiten het lokaal speciale, herkenbare, leerrijke werkplekken ingericht waar kinderen individueel of in kleine groepjes aan het werk gaan. Zodra kinderen een grotere vrijheid aan kunnen, kunnen zij kiezen om in de stilteruimte te werken.

De onderzoekers hebben twee grotere leerpleinen tot hun beschikking, namelijk rekenen en taal. In de middag transformeert het leerplein tot onderzoeksplein. Met het IPC thema als leidraad wordt er onderzoek gedaan en wordt er gewerkt aan het presenteren van de onderzoeksresultaten. In de onderzoeksgroep is veel ruimte voor expressie activiteiten.

 

Wetenschappers

Hier werken de kinderen met hun dag of weekplanning, meestal individueel. . Leren is persoonlijk, ieder kind neemt zijn eigen (gedigitaliseerde) route. De kinderen stellen daarom hun planning zelf vast, in overleg met de leerkracht. Leren plannen is hier een nevendoel. In de planning komen taal, technisch en begrijpend lezen, spellen en rekenen aan bod. De persoonlijke doelen van het kind, t.a.v. levenshouding past het ook toe gedurende de leergroep.  Het kind is bijvoorbeeld in  een periode extra gericht op zijn groei in concentratie, of zijn groei t.a.v. doorzetten. De leerkracht gaat rond, observeert en ondersteunt en geeft kleinere of grotere groepjes kinderen kort instructie. De leerkracht houdt ook leergesprekjes met een kind, waarin het leren van dat kind centraal staat.

Uw kind werkt altijd samen met andere kinderen aan zijn of haar eigen doelen. We gebruiken daarvoor diverse coöperatieve werkvormen.

In de school worden binnen en buiten het lokaal speciale, herkenbare, leerrijke werkplekken ingericht waar kinderen individueel of in kleine groepjes aan het werk gaan. Zodra kinderen een grotere vrijheid aan kunnen, kunnen zij kiezen om in de stilteruimte te werken.

De wetenschappers hebben twee grotere leerpleinen tot hun beschikking, namelijk rekenen en taal. In de middag transformeert het leerplein tot onderzoeksplein. Met het IPC thema als leidraad wordt er onderzoek gedaan en wordt er gewerkt aan het presenteren van de onderzoeksresultaten. In de onderzoeksgroep is veel ruimte voor expressie activiteiten.

 

De Onderzoeksgroep

De bouwers hebben een onderzoeksplein als een van de leerpleinen. De onderzoekers en wetenschappers  gaan in de middag naar de onderzoeksgroep. Hier werken we met het programma IPC (zie Lesmethodes). Gedurende enkele weken staat één thema centraal over de wereld in een brede context. Effectief leren staat centraal bij IPC. De thema’s (units) zijn deels in het Engels en lopen uiteen van ‘Een missie naar Mars,’ naar ‘Regenwouden’ tot aan ‘Chocolade’.

De focus ligt op het leren doen van onderzoek. Het kind wordt door de leerkracht meegenomen in de fases die tijdens het doen van onderzoek worden doorlopen. Gaandeweg zal het kind steeds zelfstandiger onderzoek kunnen doen. Op basis van hun onderzoeksvragen groeperen de kinderen zich. Dit gebeurt groepsoverstijgend en uiteenlopend in leeftijd. Om tegemoet te komen aan de belevingswereld van de bouwers, kan hun thema soms afwijken van dat van de middenbouw.

Voor het onderzoek doen gebruiken we het TASC model (Thinking Actively in a Social Content). Het motto van IPC: Great Learning – Great Teaching – Great Fun

Onderwijs: organisatie rondom uw kind

Rooster

De kinderen op de basisschool krijgen in 8 jaar tijd minimaal 7520 uur aan les. Dat wordt verdeeld over 8 jaar en dus jaarlijks minimaal 940 uur aan les. We zitten daar jaarlijks iets boven. Hieronder vindt u het rooster van de onderwijstijden van de SoU.

Bouwers

Maandag:                    8.30 – 11.30 en 12.15 – 14.30

Dinsdag:                      8.30 – 11.30 en 12.15 – 14.30

Woensdag:                  8.30 – 11.30 en 12.15 – 13.45

Donderdag:                 8.30 – 11.30 en 12.15 – 14.30

Vrijdag:                       8.30 – 11.30 en 12.15 – 14.30

Onderzoekers en wetenschappers

Maandag:                    8.30 – 12.15 en 13.00 – 14.30

Dinsdag:                      8.30 – 12.15 en 13.00 – 14.30

Woensdag:                  8.30 – 12.15 en 13.00 – 13.45

Donderdag:                 8.30 – 12.15 en 13.00 – 14.30

Vrijdag:                       8.30 – 12.15 en 13.00 – 14.30

Buitenschool Tussen

Het heeft onze voorkeur dat de kinderen op school blijven tussen de middag maar dit is niet verplicht. De Buitenschool Tussen bestaat uit een kwartier eten. Dit doen de eigen leerkrachten samen met de kinderen. Daarna is er een half uur buiten te spelen onder toezicht van de pedagogisch medewerkers. Op maandag, woensdag en vrijdag zijn er professionele krachten van Sport & Spel. Zij begeleiden diverse sportieve activiteiten met de kinderen. De Buitenschool Tussen is te regelen bij de SoU. De kosten hiervoor bedragen € 2,00 per kind, per dag.

Voor de lunch kunnen kinderen hun eigen broodtrommel meenemen. Tegen een extra vergoeding kunt u ook warme, gezonde, lunches bestellen via Opperdepot. Dagelijks wordt dit vers bereid en op school afgeleverd voor uw kind. Opperdepot is een Amsterdams cateringbedrijf gespecialiseerd in gezonde en gevarieerde maaltijden voor kinderen.

Mocht u er voor kiezen om geen gebruik te maken van Buitenschool Tussen dan is het zaak om op tijd uw kind te halen (11.30 uur of 12.15 uur) en weer op tijd te brengen naar school (12.15 uur of 13.00 uur). Mocht u kinderen hebben in beide groepen dan komen we tot een gezamenlijke oplossing.

Jaarkalender

De school zorgt aan het begin van het schooljaar voor een digitale en een papieren jaarkalender. In deze kalender staan de vakanties, vrije dagen en alle activiteiten die de school in de loop van het jaar organiseert. U kunt zich aanmelden op de jaarkalender zodat u deze in uw eigen agenda kunt plaatsen.

 

De School of Understanding Amsterdam-West maakt gebruik van Parnassys als administratieprogramma. Een onderdeel van Parnassys is Parro. Parro is een communicatietool voor de onderlinge communicatie tussen leerkrachten en ouders. We maken gebruik van Groeiwijs voor het maken van (digitale) portfolio’s. Groeiwijs is in eerste instantie ontwikkeld voor het concept School of Understanding en wordt nu op meerdere scholen gebruikt.

De school beschikt over een draadloze wifi-verbinding. Voor het gebruik van internet geldt de regel dat alleen content bekeken/gebruikt mag worden die functioneel aansluit op het lesprogramma en/of relevant is. In ons Internetprotocol (ter inzage op school) is een en ander nader uitgewerkt.

Onderwijs: meer over de inhoud

Leerlinggestuurd onderwijs

De School of Understanding kiest er bewust voor om niet de methode centraal te stellen maar middelen te kiezen die het zelfsturend leren bevorderen. We begeleiden de kinderen in de weg naar zelfsturend leren.

De weg daar naartoe is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de levenshouding van het kind en van de mate waarin het zelfstandig is en zich verantwoordelijk voelt.

Tijdens het werken aan de gepersonaliseerde leerweg, kun je grofweg drie aanpakken onderscheiden:

1)         Kinderen die vooral eerst veel hulp nodig hebben en samen met de leerkracht een werkplan uitstippelen en regelmatig feedback ontvangen en gestuurd worden.

2)         Kinderen die al zelfstandig hun werk kiezen, een plan kunnen opstellen, zich langer focussen en regelmatig terugkoppelen.

3)         Kinderen die zelfsturend leren met een goede taakopvatting, eigen werk plannen, doelen opstellen, uitvoeren en evalueren met de leerkracht.

We begeleiden en trainen de kinderen in de volgende levenshouding- en vaardigheidscomponenten:

De weg naar zelfstandigheid en zelfbewustzijn wordt vanaf het begin ingezet.

In de groepen van de jongste kinderen is de omgeving een leerrijke, goed voorbereide ruimte, waar het kind de meeste tijd van de dag doorbrengt.

Het aangeboden materiaal is beperkt, waardoor het gemakkelijker is een keuze te maken. Het kind kan niet altijd direct iets pakken wat het wil, omdat het niet altijd beschikbaar is, en leert zo zijn impulsen bedwingen en zal sneller geneigd zijn om samen te werken.

 

Het ontwikkelingsmateriaal is vaak zelfcorrigerend, waardoor het kind kritisch leert kijken en zichzelf kan verbeteren. Fouten die het kind maakt worden zichtbaar en helpen het kind zo verder. Het kan onafhankelijk doorwerken en leert op zichzelf vertrouwen.

Naarmate het kind zijn omgeving beter kent en beheerst, wordt zijn zelfstandigheid groter en daarmee ook zijn vrijheid. Het kind kiest zelfstandig en vanuit een innerlijke drang zijn werk en leert, eerst met hulp van de leerkracht, om zijn werk goed te organiseren.

Met steeds meer zelfkennis leert het stap voor stap zelf plannen maken, zijn emoties te reguleren en wordt de eigen verantwoordelijkheid steeds groter.

Mindfulness of Yoga

In de ochtend starten we met een mindfulness oefening óf yoga. We gebruiken hiervoor de methode Dierenvrienden. Dit is een methode die bestaat uit yoga in combinatie met krachtige levenshouding- oefeningen. In deze aanpak staat vriendelijke omgang met gedrag en emoties, bewustwording van talenten en aanspreken op elkaars talenten centraal. We oefenen met de kinderen hun rustige aandacht. Op die manier zijn ze goed gericht op zichzelf en leren antwoord te geven op :

‘Waar is mijn aandacht?’

‘Hoe gedraag ik me?’

‘Hoe beweeg ik?’

‘Wat voel ik?’

Door het vergroten van het zelfbewustzijn ontstaat er een betere balans tussen inspanning en ontspanning.

Aan de hand van 9 dierenvrienden, die elk staan voor een gedragskenmerk, beleeft en herkent het kind de verschillende uitingen van gedrag. Dierenvrienden is bij de Bouwers gestart en zal komend jaar doorgezet worden naar de Onderzoekers en vandaar naar de Wetenschappers. Elk op hun eigen niveau.

Levenshoudinggericht onderwijs

Elke Ontwikkelgroep start de dag met aandacht voor de levenshouding. Aan de hand van een gestructureerd programma wordt er een jaar lang achtereenvolgens gewerkt aan vaardigheden en levenshoudingsaspecten.

Groepsvorming

Wie ben ik? Wie ben jij? Hoe doen we het hier? Hoe gaan we om met elkaar ? Hoe zorgen we met elkaar dat het fijn is?

Zelfstandigheid

Wat kan ik zelf? Hoe doe ik dat? Wat heb ik hiervoor nodig? Hoe hou ik rekening met de ander? Hoe vergroot ik mijn zelfstandigheid?

Groeimentaliteit

Hoe leer ik mezelf uit te dagen en te ervaren hoe ik stapsgewijs naar een doel werk? Wat leer ik hierin over mezelf en hoe kan ik daarin groeien? Hoe vergroot ik optimisme?

Over een langere periode staat één aspect van de levenshouding centraal en wordt uitgediept. Dat kan o.a. veerkracht zijn, of motivatie of uitdaging. Door bijvoorbeeld een (spiegel)verhaal te vertellen of een filmpje te laten zien krijgt het aspect inhoud De lessen in levenshouding in de ochtend geven het kind inzicht in zichzelf. Zo wordt er dieper ingegaan op een onderdeel. Als dat bijvoorbeeld doorzetten is, dan wordt er gedurende langere tijd met elkaar onderzocht wat doorzetten is en worden ervaringen uitgewisseld. Er wordt ingezoomd op en nagedacht over de eigen ontwikkeling van het doorzettingsvermogen. Het kind krijgt zicht op zichzelf en van daaruit op onderdelen die nog meer ontwikkeld moeten worden. Met deze lessen in de oren en de aangereikte tools, begint het kind aan een nieuwe dag en komt veel momenten tegen waarop het de vaardigheden zal gaan leren toepassen en ervaren.

Voor de sociale en voor de emotionele ontwikkeling zetten we de lessen van de Vreedzame school in.

Dit zijn lessen die werken aan ‘we hebben hart voor elkaar’  ‘we hebben oor voor elkaar’      ‘omgaan met misverstanden, omgaan met conflicten’

In een persoonlijk ontwikkelplan wordt per kind ingezoomd op de groei van levenshouding. Dit plan bestaat uit te ondernemen stappen en helpt het kind om bewust om te gaan met aspecten waarin het te groeien heeft. Het resultaat zal zijn dat het kind steeds meer groeit in het nemen van hindernissen en daardoor trots op zichzelf wordt. Zo werken we heel veel aspecten van de levenshouding af, die maakt dat kinderen zichzelf goed leren kennen en laten ervaren dat ze hun eigen gedrag kunnen sturen.

Enkele voorbeelden van levenshoudingsaspecten die aan de orde komen:

 • Optimisme
 • Daadkracht
 • Omgaan met fouten
 • Geluk
 • Groeimentaliteit (growth mindset)

 

Mindset

Kinderen met een ‘Fixed mindset’ zitten vast in het beeld dat zij over zichzelf hebben: ‘Ik kan dit toch niet, dat is te moeilijk, het zal mij nooit lukken. Daar ben ik nu eenmaal nooit goed in.’ Maar heb je een ‘Growth mindset’ dan sta je open om te leren ‘Het is moeilijk, ik kan het nog niet, maar ik ga het leren.’ Kinderen met een fixed mindset hebben last van een negatief zelfbeeld. Maar door training kun je groeien naar een growth mindset. Belangrijke vaardigheden die aan de orde komen:

 • Leren leren
 • Plannen
 • Samenwerken
 • Concentratie
 • Impulsen bedwingen

Van concreet naar abstract

Kinderen beginnen bij ons op school als bouwers. Ze werken met concreet materiaal om de wereld om hen heen te begrijpen. In hun ontwikkeling lukt het hen steeds beter om beelden te maken van de dingen die ze vanuit handelen hebben geleerd. Materiaal met afbeeldingen of tekeningen worden in die periode steeds meer ingezet voor het verdere leerproces. Rekenprocessen kunnen al vrij abstract zijn. We leren kinderen via CPA model (Concreet > Picturaal > Abstract) steeds abstracter te werken.

Materiaal

Er is veel materiaal aanwezig om het leren en ontwikkelen van kinderen te bevorderen. In de hele school vindt u Montessori materiaal bijvoorbeeld. Het concrete materiaal is het meest aanwezig bij de bouwers. Richting wetenschappers wordt er meer gebruik gemaakt van tweedimensionaal materiaal en digitale informatie.

ICT

ICT staat voor Informatie en Communicatie Technologie. Wij gebruiken ICT als middel om ons onderwijs effectiever, doelmatiger en kwalitatief beter te maken. Zo staan er in een aantal onderwijsruimtes verrijdbare digitale schoolborden en hebben de leerkrachten en kinderen de beschikking over chromebooks en Ipads.  We maken gebruik van ICT-middelen om:

 • Individuele leerlijnen aan te bieden zodat het kind op eigen niveau kan werken
 • Leerlingen te leren verantwoord gebruik te maken van de onuitputtelijke bron
 • ‘het internet’
 • De leerling real-time actief te volgen met een systeem waarin ouders,
 • leerkrachten, pedagogisch medewerker en vooral het kind zelf de ontwikkeling in kaart kunnen brengen
 • Gezamenlijk te werken aan grotere projecten
 • Eigen portfolio’s op te bouwen

We zetten ICT ook in als communicatiemiddel zodat de kinderen leren om zich verstaanbaar te maken in de digitale samenleving.

We beperken de ‘schermtijd’ van de kinderen. De kinderen leren door te handelen en te oefenen. De bouwers werken met name door te creëren en gebruiken veel Montessorimaterialen, de onderzoekers werken met veel materiaal en leggen steeds meer vast, met name met pen en papier. De wetenschappers breiden dit uit en kijken al verder de wereld in wat via het internet binnen handbereik is.

Lesmethodes

Op de School of Understanding worden bij sommige vakken lesmethodes gebruikt. Deze methode levert content waar de leerkracht gebruik van maakt bij het plannen van de individuele leerlijnen van de kinderen.

 

 • Bij de bouwers maken we onder andere gebruik van de volgende leermiddelen
  Montessori schrijfletters /Lezen, ziezo
 • Rekenen/Wiskunde: Rekenwonders Prentenboeken, Rekentuin
 • Wereldoriëntatie: IPC Early years
 • muziek door muziekcentrum Aslan
 • Taalvorming
 • Schrijven/Motorische ontwikkeling: Schrijfdans
 • Bewegingsonderwijs: Gympedia
 • Engels: IPC in het Engels, languagenut
 • Vreedzame school
 • dierenvriendjes

 

Bij de onderzoekers  en wetenschappers gebruiken we onder andere :

 • Lezen & taal: Lijn 3, Kidsweek, taalvorming, Taal Doen, Muiswerk
 • Rekenen/Wiskunde: Rekenwonders, Rekentuin, Wis en Reken,
 • Schrijven: Schrijfdans, Pennenstreken
 • Wereldoriëntatie: IPC
 • Bewegingsonderwijs: Gympedia
 • Engels: IPC, Languagenut, Poptropica
 • Muziek: Muziektalentexpress
 • dierenvrienden
Taalvorming

Met Taalvorming als werkwijze bouwen kinderen taal op vanuit eigen kracht. Een belangrijk uitgangspunt is het plezier in taalverwerving. Er wordt uitgegaan van eigen betekenisvolle ervaringen. Het gaat niet alleen om eigen ervaringsteksten, maar ook om beschouwende teksten, meningvormende teksten, betogen , reflecties , verslagen, voordrachten/presentaties, etc. Vanuit eigen teksten wordt de grammatica en de spelling vergroot.

Taal doen

Met Taal: doen! nodigen we kinderen uit om actief, vlot en gevarieerd met taal aan het werk te gaan. We nodigen kinderen uit om te genieten van taal. Karakteristiek voor Taal: doen! is het beleven, begrijpen en beheersen. De taallijn doet bij kinderen beroep op hun zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, het samenwerken en creatief en analytisch denken. De inhoud is geschreven vanuit vier kernen, die onderling sterk met elkaar samenhangen, want taal is overal.

Rekenwonders

Rekenwonders is een methode gebaseerd op het rekenen in Singapore. De methode is anders opgebouwd dan de meeste Nederlandse methodes.  De breinvriendelijke opbouw van een rekenles en het gedoseerd gebruik van coöperatieve werkvormen maken het rekenen tot een betrokken bezigheid voor alle leerlingen. Door één onderwerp een langere periode centraal te stellen en intensief te behandelen zijn de doelen duidelijk en leren de leerlingen meer. Individuele verdieping en verrijking: het gebeurt allemaal binnen de grenzen van hetzelfde onderwerp.

Als een leerling begrijpt wat hij leert, verdiepen de inzichten. Bij Rekenwonders draait het allemaal om inzicht en beheersing. Leerlingen worden naast vlotte rekenaars ook goede probleemoplossers. De breinvriendelijke, spirale opbouw van de lesstof verzekert dat nieuwe onderwerpen aansluiten op eerder geleerde lesstof.

De rekenprentenboeken zijn ontwikkeld om jonge kinderen met een stevige reken-wiskunde basis naar groep 3 te laten gaan. De rekenprentenboeken lenen zich het beste voor werken in de kleine kring. De prentenboeken bestaan uit beschrijfbaar materiaal, waarop de kinderen zelf met whiteboard stiften aan de slag kunnen. Op deze manier worden alle kinderen actief betrokken bij het verhaal.

Rekentuin

Rekentuin is een online oefenprogramma. In Rekentuin oefenen kinderen vanaf groep 1 t/m 8 spelenderwijs en op hun eigen niveau rekenvaardigheden met uitdagende online rekenspellen. Kinderen kunnen oefenen met maar liefst 25.000 rekensommen in 23 verschillende rekenspellen. Zo bevat Rekentuin onder andere de basisbewerkingen, maar ook spellen waarmee je leerlingen oefenen met de tafels, klokkijken, breuken, verhaaltjessommen, geld en meten.

Schrijfdans

Schrijfdans is een bijzondere methode die in Zweden werd ontwikkeld.
Schrijfdans begint al bij de allerjongsten, de kinderen oefenen en ontwikkelen de bewegingen die nodig zijn om tot schrijven te komen.
Het is een unieke methode die door het maken van muziektekeningen, kinderen leert om vlot, vloeiend en veerkrachtig te schrijven.
Muziek ondersteunt het kind bij het maken van bewegingen van groot naar klein. Eerst in de ruimte en daarna door het werken op vellen papier met verf, scheerschuim en later met potlood. Van de grote oefeningen gaan we over naar schrift. Hiervoor gebruiken we de methode Pennenstreken die aansluit bij schrijfdans. Wij leren de kinderen het verbonden schrijven aan.

Het aanvankelijk lezen wordt ondersteund door de Taal/leesmethode Lijn 3, waarin kinderen die starten met lezen, met de bus op reis gaan en via 12 haltes (thema’s) leren lezen.

IPC

IPC staat voor International Primary Curriculum en is een integraal en thematisch programma, gericht op de creatieve en zaakvakken. De kinderen leren met IPC de wereld ontdekken. We nemen hiervoor een internationaal uitgangspunt: waar sta jij in de wereld? IPC is ontdekkend en onderzoekend onderwijs op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs. Ook bewegen, kunst/cultuur en muziek komen aan de orde in deze werkwijze. Gedurende 5 à 6 weken werken de kinderen aan het doen van onderzoek binnen een thema. De leerkracht biedt begeleiding bij het onderzoeken.

We starten het thematisch werken vanaf de onderbouw met het programma Early Years, de voorloper van IPC.

Ook de leerlijn techniek komt aan bod binnen IPC. Daarnaast besteden we gedurende twee weken speciale aandacht aan techniek en sluiten we die periode af met een Science Fair. Alle ouders worden betrokken bij de Science Fair door bijvoorbeeld (groepjes) kinderen te ondersteunen en te komen kijken en leren op de Science Fair.

Expressievakken

Op de School of Understanding vormt creatieve en expressieve vorming een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. De school stimuleert de kunstzinnige talenten en de creativiteit van de kinderen. Deze vakken zijn bij ons geïntegreerd binnen het lesprogramma van IPC. De bouwers hebben een eigen leerplein Expressie.

Motorische ontwikkeling

De kleine/fijne motoriek wordt gedurende de dag ontwikkeld, vaak indirect.
Het kind leert hoe het materialen draagt, figuren tekent, strikken maakt, knipt, reeksen bouwt, schenkt en weegt en nog veel meer.
Allerlei activiteiten met als onderliggend doel: de ontwikkeling van de motoriek.
De leerkracht houdt bij hoe deze ontwikkeling verloopt en ondersteunt waar en wanneer dat nodig is. Er wordt gewerkt  met een MRT-doos (Motorische Remedial Teaching). Een doos vol materiaal, van een balanceerplank tot kleine balletjes, waarmee het kind motorische vaardigheden ontwikkelt.

Met bewegingsonderwijs geven we lessen volgens de methode Gympedia. Ook in de klassen besteden we in onze lessen aandacht aan beweging van de kinderen. Het schoolplein is ingericht om te bewegen en te ontdekken en in de buitenschool tussen hebben we 3x per week professionals van Sport & Bewegen die met de kinderen actief en sportief bezig zijn.

Activiteiten

In de loop van het schooljaar vinden er verschillende activiteiten plaats, die (meestal) binnen de schooluren vallen, maar een afwijking kunnen geven op het lesrooster. Te denken valt aan:

 • afsluitweek na elk thema, presentaties, tentoonstellingen
 • excursies passend bij thema’s zoals een bedrijfsbezoek, museumbezoek en
 • theatervoorstelling
 • fieldtrips, wandelingen door de buurt aansluitend bij het thema
 • bibliotheekbezoeken
 • feesten, vieringen
 • schoolreis
 • meerdaagse schoolreis

De kwaliteit van het onderwijs

Kwaliteitsbeleid

Over de kwaliteit van het onderwijs wordt veel gesproken. Bij het kwaliteitsbeleid in de school gaat het om vijf vragen:

 • Doen we de goede dingen?
 • Doen we die dingen ook goed?
 • Hoe weten we dat?
 • Vinden anderen dat ook?
 • Wat doen we met die informatie?

Om deze vragen te beantwoorden heeft de school duidelijke informatie, goede instrumenten en een helder beleid nodig. Hiervoor werkt de school nauw samen met het schoolbestuur en de Inspectie van het Onderwijs.

Eens in de vier jaar stellen wij een schoolplan op; hierin werken wij op hoofdlijnen onze beleidsvoornemens uit. Deze beleidsvoornemens gaan over:

 • leeropbrengsten
 • het onderwijsaanbod
 • zorg voor leerlingen
 • integraal personeelsmanagement
 • materieel beleid
 • financieel beleid
 • kwaliteitsbeleid

Het schoolplan sluit af met een plan van aanpak waarin per schooljaar staat aangegeven hoe wij de beleidsvoornemens gaan uitvoeren en welke doelen we willen bereiken. Dit wordt uitgewerkt in een schooljaarplan. Aan het begin van elk schooljaar evalueren wij met het team en het schoolbestuur het voorgaande schooljaar en bekijken het komend schooljaar. Zo nodig stellen wij het schooljaarplan bij.

Zowel het vierjaarlijkse schoolplan als het jaarlijkse schooljaarplan wordt ter instemming voorgelegd aan onze medezeggenschapsraad en opgestuurd naar de Inspectie van Onderwijs.

Kwaliteitsvragenlijst

Onze school zal gaan werken met kwaliteitsvragenlijsten. Dit helpt ons om bij alle betrokkenen van de school na te gaan wat zij van de kwaliteit van ons onderwijs vinden. Er zijn vragenlijsten voor leerkrachten, ouders en leerlingen. Aan de hand van de antwoorden op de vragenlijst wordt een verbeterplan gemaakt en nieuw beleid geformuleerd in het school(jaar)plan. We gebruiken hiervoor de vragenlijsten van Vensters PO

De bestuurder monitort op zijn beurt weer de kwaliteit van de onder hem vallende scholen door jaarlijks monitorgesprekken te voeren met directie en intern begeleider. Deze gesprekken worden gevoerd aan de hand van vooraf vastgestelde kwaliteitsindicatoren. Ook de resultaten van onze school worden cyclisch besproken.

Op deze manier werken wij continu en systematisch aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs is er om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen en te bevorderen. Zij doet dit volgens de kaders van de ‘Wet op het onderwijstoezicht’. De Inspectie verricht verschillende soorten onderzoeken op basisscholen. De Inspectie rapporteert haar bevindingen op haar website.

Kwaliteit van de leerkrachten

Belangrijker dan de lesmethodes die de school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Onze gediplomeerde en ervaren leerkrachten hebben de intensieve training ‘Levenshoudinggericht onderwijs’ gevolgd. Na een strenge selectieprocedure hebben zij laten zien dat zij de visie van de school uitdragen en zich eigen hebben gemaakt. Onze leerkrachten zullen de kinderen volgens onze principes optimaal begeleiden.

De leerkrachten besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Intervisie vormt een belangrijk onderdeel van de filosofie van de School of Understanding. Van en met elkaar leren, bijstellen en bijschaven, gebeurt in voortdurend overleg met elkaar.

Dit schooljaar vinden er zes studiedagen plaats. Daarnaast streven we ernaar om leerkrachten eens in de twee jaar een studiereis te laten maken, waarin zij onderzoek doen naar belangrijke onderwijsontwikkelingen in het buitenland.

Pedagogische sensitiviteit

Al onze leerkrachten werken ‘pedagogisch sensitief’. Dat wil zeggen dat de leerkracht op het goede moment doet wat juist is, ook in de ogen van het kind.

Voor ons is dit de kern van het onderwijs. De leerkracht is invoelend, heeft aandacht en toont belangstelling. Het kind voelt zich bij de leerkracht volkomen aanvaard. Vertrouwen is hierbij het uitgangspunt. Het kind is goed zoals het is. Het kind ontwikkelt hierdoor zelfvertrouwen en kan volkomen zichzelf zijn.

Elk contact met de leerkracht heeft tot doel het kind te sterken in het eigen kunnen. De houding van de leerkracht is daarbij steeds positief. Ook fouten zijn een fase in het vergroten van begrip. Kinderen ontwikkelen hierdoor een optimistische houding in plaats van een gebrek aan zelfvertrouwen.

Kernwaarden:
 • Verbinding
 • Vertrouwen
 • Rust
 • Inspiratie
 • Productiviteit

Volgen van de ontwikkeling van kinderen

Portfolio & Groeiwijs

Om de ontwikkeling en groei van uw kind zo goed mogelijk te volgen wordt er systematisch gewerkt aan:

 • observeren van invloedrijke ontwikkelaspecten t.a.v. levenshouding
 • evalueren en verzamelen van gegevens
 • voeren van leergesprek met leerling a.h.v. portfolio, waarin de leerlijnen en ontwikkellijnen zichtbaar worden gemaakt
 • opstellen en regelmatig evalueren van een persoonlijk leerplan met de leerling
 • herkennen en kunnen benoemen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

 

Voortgangsgesprek

Twee keer per jaar vindt er een uitgebreid portfoliogesprek plaats met ouders en leerling over de voortgang van resultaten en persoonlijke groei. In dat gesprek nemen ouders, leerling en leerkracht een gelijkwaardige plaats in. Het portfolio van elke leerling dient als uitgangspunt. De leerkracht gaat niet alleen in op wat het kind heeft geleerd, maar vooral ook hoe het heeft geleerd. We toetsen de kennis (wat heeft het kind geleerd) met behulp van (digitale) toetsen. We toetsen de persoonlijke vaardigheden aan de hand van observaties (welke vaardigheden zet het kind in en hoe gebruikt het deze). En we meten het begrip, dat over een langere periode tot stand komt.

 

Toetsen

Wij maken gebruik van digitale lesmethodes die doorlopend inzicht geven in de ontwikkeling en het niveau van het kind. We nemen ook( Cito) leerlingvolgsysteem-toetsen af, een prima middel om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van de leerling over een langere tijd, vergeleken met leeftijdsgenoten in Nederland. Toetsen worden individueel en digitaal afgenomen op een moment dat een kind daaraan toe is, of wanneer de situatie vraagt om meer onderzoek. Mede aan de hand van de toetsgegevens worden samen met de leerling nieuwe doelen opgesteld. Ouders kunnen die terugzien in de digitale portfolio.

Aan het eind van de basisschool maakt iedere leerling een eindtoets. Dit is een landelijke eindtoets die goedgekeurd is door het ministerie van onderwijs.

Passend onderwijs

Ieder kind verdient het beste onderwijs en de ondersteuning die het nodig heeft. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Alle kinderen moeten daarom een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Met als doel om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Door onze focus op levenshouding, hogere vaardigheden, persoonlijke leerroute en door begeleiding en ondersteuning van de leerkracht vanuit pedagogische sensitiviteit, is ons onderwijs op een heel natuurlijke manier passend en op maat voor elk kind.

 

Zorg voor kinderen met speciale behoeften

Als een kind daarnaast nog andere, specifieke (onderwijs) behoeften heeft kan de leerkracht in overleg met de ouders en de coördinator extra ondersteuning bekijken of er hulp of expertise van buitenaf moet worden ingeschakeld. De School of Understanding Amsterdam-West maakt deel uit van het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen.

Binnen Amsterdam-Diemen hebben de schoolbesturen met elkaar afgesproken welke vorm van onderwijsondersteuning elke school moet kunnen bieden. In het Schoolondersteuningsprofiel (ter inzage op school) is vastgelegd welke voorzieningen onze school biedt aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het team brengt in kaart wat de mogelijkheden, grenzen en ambities van de school zijn.

Het is hierbij van groot belang dat beide partijen, zowel de school als de ouders en het kind, ervan overtuigd zijn dat de school een meerwaarde kan zijn en dat de school die meerwaarde ook kan leveren.

 

De school en het voortgezet onderwijs

Omdat de kinderen op onze school in hun eigen tempo werken, zullen zij aan het einde van de basisschoolperiode een gedifferentieerd profiel laten zien. Sommige kinderen zullen met rekenen al het programma van 2-VWO Wiskunde gedaan hebben terwijl ze met begrijpend lezen net de kerndoelen van de basisschool hebben gerealiseerd.

Omdat het belangrijk is dat de scholen van het voortgezet onderwijs dit profiel overnemen en niet met alle vakken opnieuw beginnen zal de SoU met de verschillende scholen van voortgezet onderwijs overleg gaan voeren.

Ouders en de school

Het belang van de betrokkenheid van ouders

Opvoeding is een taak voor ouders en school. Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en school daarom ontzettend belangrijk. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Voor de leerkrachten zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden.

Ouders worden ook uitgenodigd om actief deel te nemen aan de dagelijkse gang van zaken. Dat kan als activiteitenbegeleider, als ondersteuner bij projecten of excursies of als gastspreker. Dit gebeurt in overleg en in samenwerking met de leerkracht.

Informatie aan ouders

Communicatie met de school verloopt op de volgende manieren:

Telefoon

De school is dagelijks bereikbaar via de telefoon. Onze gastvrouw is het best telefonisch bereikbaar in de ochtenden. De telefoon en even binnenlopen zijn de snelste en meest directe vorm van contact. Om echt even een gesprek te voeren maken we een afspraak.

Ouderportaal/communicatie-app

Ouders hebben toegang tot het portaal van ons leerlingadministratiesysteem en leerlingvolgsysteem. Hier bewaren we onder andere verslagen van oudergesprekken. Gekoppeld hieraan is ook een communicatieapp Parro waar we als medewerkers en school met elkaar kunnen berichten kunnen uitwisselen. De communicatieapp wordt gebruikt voor berichten van ouders aan de leerkracht en voor mededelingen en berichten aan ouders door de leerkracht. Berichten die ouders via de app sturen worden dezelfde werkdag gelezen. De app is niet geschikt voor langere heen-terug gesprekken.

 

e-mail @sou.amsterdam

Wat langere berichten kunnen verstuurd via de e-mail. Elke werknemer heeft zijn eigen mailadres via de schoolserver.

 

Digitale nieuwsbrief

Een keer per twee weken stuurt de school een informatiebrief met informatie over actuele schoolactiviteiten. De nieuwsbrief wordt verstuurd als bijlage via het administratiesysteem van de school.

 

Digitale kalender

De school heeft een schooljaarplanning van activiteiten en vakanties. Deze staat ook op Google Calendar waar men zich op kan abonneren. Wij een wijziging van activiteit of planning komt dit automatisch op in de eigen digitale kalender.

Website www.sou.amsterdam

Op de site vindt u uitgebreide en actuele informatie over onze school.

Oudergesprekken

Drie keer per jaar worden de ouders door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek over het functioneren van hun kind. Het eerste gesprek in het jaar is de speeddate. De andere gesprekken zijn de voortgangsgesprekken. Hierbij wordt het portfolio van het kind gebruikt.

 

 Ouderparticipatie-avonden

Gedurende het schooljaar organiseren wij regelmatig inspirerende Evenings of Understanding. Ouders krijgen op deze avonden inzicht in de principes, methodes en pedagogiek van de school. We vinden het belangrijk dat ouders onze visie kennen en door dezelfde opvoedkundige bril naar hun kinderen kijken.

 

Persoonlijk contact

Natuurlijk bestaat er altijd de mogelijkheid voor een individueel gesprek. Voor een inhoudelijk gesprek is het van belang om een afspraak te maken vooraf.

Presentaties

Bij de afsluiting van een IPC-thema is er soms een moment voor de ouders en andere belangstellenden om de presentaties van de kinderen te bekijken. Ouders worden vooraf op de hoogte gebracht via de agenda of mededelingen via de communicatie app van school.

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

De ouder heeft recht op informatie over bijvoorbeeld de schoolprestaties van zijn/haar kind. Ook als deze ouder gescheiden is en niet het wettelijk gezag heeft over zijn/haar kind. De ouder moet daar wel uitdrukkelijk zelf om vragen. De leerkracht hoeft geen informatie te geven die in strijd is met de belangen van het kind. Als de ouder vindt dat de leerkracht ten onrechte informatie weigert, kan de ouder daarover praten met de directie van de school. We streven altijd naar een gezamenlijk gesprek met beide ouders.

Medezeggenschapsraad

De ouder heeft recht op informatie over bijvoorbeeld de schoolprestaties van zijn/haar kind. Ook als deze ouder gescheiden is en niet het wettelijk gezag heeft over zijn/haar kind. De ouder moet daar wel uitdrukkelijk zelf om vragen. De leerkracht hoeft geen informatie te geven die in strijd is met de belangen van het kind. Als de ouder vindt dat de leerkracht ten onrechte informatie weigert, kan de ouder daarover praten met de directie van de school. We streven altijd naar een gezamenlijk gesprek met beide ouders.

Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband. Voor passend onderwijs is onze school onderdeel van het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen.  De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. De ondersteuningsplanraad bestaat uit ouders en leerkrachten. De leden van deze nieuwe raad moeten ouders, leerkrachten en/of leerlingen zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een MR afkomstig te zijn. Op dit moment worden we als school niet (direct) vertegenwoordigd in de ondersteuningsplanraad.

Vrijwillige ouderbijdrage

De onderwijsfunctie van de School of Understanding Amsterdam-West is een door de overheid gesubsidieerde school en het onderwijs is kosteloos voor alle kinderen.

Wel vragen wij per kind, per jaar een ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten en materialen die niet door de overheid gesubsidieerd worden. Zonder deze ouderbijdrage kunnen sommige activiteiten en excursies niet doorgaan.

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2018 – 2019 is vastgesteld op € 100,00 per kind. Het staat u vrij om meer of minder bij te dragen. Enkele voorbeelden van activiteiten die bekostigd moeten worden door middel van de ouderbijdrage.

 

 • Excursies

We organiseren onze meerdere excursies per jaar zoveel mogelijk in Amsterdam (en nabije omgeving). Bij een excursie hebben we entreekosten en reiskosten.

 • Fieldtrips

Fieldtrips zijn in de buurt en zijn kosteloos waar mogelijk. Toch zijn er meestal kleine kosten bij Fieldtrips.

 • Activiteiten rond feestdagen
 • Strooigoed/ eten/drinken/etc.
 • Software licenties thuisgebruik

Waar mogelijk regelen we licenties voor thuisgebruik.

 • Schoolabonnementen

Bijvoorbeeld voor de bibliotheek en de dierentuin (hiermee kunnen we met korting de dierentuin bezoeken)

De ouderbijdrage zal alleen worden gebruikt voor extracurriculaire zaken zoals hierboven genoemd. De ouderbijdrage wordt geïnd via de rekening van de Stichting vrienden van de School of Understanding Amsterdam-West Amsterdam. Het bestuur van deze Stichting zal worden gevormd door ouders. De Stichting zal jaarlijks verslag uitbrengen over de inkomsten en uitgaven aan de ouders van de SoU.

Algemene regelingen

Aannamebeleid

Het gehele schooljaar stellen wij ouders in de gelegenheid kennis te komen maken met onze school. De School of Understanding Amsterdam-West hanteert drie richtlijnen bij het aannamebeleid:

 • Ouders kiezen bewust voor de filosofie van de School of Understanding
 • Het is de verwachting dat het kind zal welvaren bij ons type onderwijs, zowel sociaal-emotioneel als cognitief
 • Het is de verwachting dat het kind het onderwijsproces van medeleerlingen niet zal verstoren en/of buitenproportioneel veel begeleiding zal vragen.

Aanmelden van een kind jonger dan 4 jaar

Onze school plaatst kinderen via het stedelijk toelatingsbeleid. Het Stedelijk Toelatingsbeleid houdt in dat er één systeem is waarmee kinderen die de vierjarige leeftijd bereiken in Amsterdam aangemeld en geplaatst kunnen worden op ruim 200 Amsterdamse basisscholen. Ouders kunnen zich in één keer aanmelden bij verschillende basisscholen.

 

In het kort

Als een kind 4 jaar wordt, kan het naar de basisschool. Wanneer het kind drie jaar is, ontvangen de ouders informatie over de aanmelding en inschrijving. Ouders hebben daarna minimaal zes maanden de tijd om zich te oriënteren, scholen te bezoeken en hun kind aan te melden. Ouders melden hun kind vervolgens aan op de school van eerste keuze. Deze school registreert de aanmelding in een centraal systeem. De ouder moet hierbij ook aangeven wat de tweede, derde en volgende keuze voor basisscholen is. De plaatsing gebeurt vervolgens automatisch op basis van de aangegeven voorkeuren en de voorrangsregels. Minimaal zes maanden voordat het kind naar de basisschool gaat, krijgen de ouders te horen op welke school een plaats voor hun kind is gereserveerd. Daarna kunnen zij hun kind inschrijven op deze school.

 

Voorrang op een school

Ieder kind heeft voorrang op 8 scholen in de buurt. De voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van het kind en de basisschool. Wilt u een overzicht van uw voorrangsscholen? Vul uw postcode en huisnummer in op Amsterdam.nl/schoolwijzer voor een overzicht.

 

Voorrangsregels

Als de school voldoende plaatsen heeft voor het aantal aanmeldingen, dan wordt het kind automatisch geplaatst. Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan gelden er voorrangsregels. Deze voorrangsregels zijn:

* Een broertje of zusje zit op de school van eerste keuze op het moment dat het kind vier jaar wordt

* Het kind heeft een VVE-indicatie, gaat naar de voorschool die bij de school is aangesloten en heeft de school als voorrangsschool

* Het kind zit op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de school van eerste keuze onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool

* De ouder van het kind is werkzaam op de school in een dienstverband voor onbepaalde tijd

* Het kind heeft de school als voorrangsschool.

 

Aanmelden Schoolwijzer Amsterdam
Als u uw aanmeldformulier inlevert op school maken we een afspraak voor een intake.  Bij de intake gaan we in gesprek over uw kind. Uitgangspunt voor het gesprek zijn de drie richtlijnen van het aannamebeleid.

Als we er gezamenlijk over uit zijn dat uw wensen en uw kind een match vormen met onze school dan verwerken we het aanmeldformulier bij Schoolwijzer Amsterdam.

Als uw kind geplaatst is via Schoolwijzer Amsterdam en u bevestigt die plaatsing dan ontvangt u van ons een inschrijfformulier. Dit ingevulde formulier mailt u naar de administratie van de school.  Binnen enkele dagen ontvangt u een bewijs van ontvangst. U wordt uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek met de leerkracht waarin ook informatie gegeven wordt over de eerste schooldag van uw kind.

Aanmelden van een kind van 4 jaar of ouder

Als uw kind niet wordt ingeschreven via Schoolwijzer Amsterdam of uw kind komt van een andere school  dan kunt u uw kind aanmelden  door middel van het aanmeldformulier op de site. U vult het formulier in en mailt dit naar de administratie van de school. Binnen enkele dagen ontvangt u een bewijs van ontvangst.  U wordt uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Als u dan besluit te kiezen voor de School of Understanding Amsterdam-West maken we een afspraak met u voor een intakegesprek. Naar dit gesprek neemt u alle relevante informatie over uw kind mee.  Komt uw kind van een andere basisschool of opvang dan neemt de School of Understanding Amsterdam-West contact op om een onderwijsinhoudelijk rapport te vragen.
Na bericht van toelating en ondertekening van akkoordverklaring vindt de daadwerkelijke inschrijving plaats.

Plaatsingsbeleid

Leerlingen worden in principe geplaatst in de Ontwikkelgroep die correspondeert met hun leeftijd: 4 t/m 6 jaar, 7 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar.

Pedagogische doelstelling

Vrouwen en mannen, meisjes en jongens worden als gelijke van elkaar behandeld en gaan op voet van gelijkheid met elkaar om. Dat wil zeggen dat op grond van sekse geen onderscheid mag worden gemaakt.

Gedragsregels

Op grond van bovenstaande hanteren we de volgende gedragsregels:

Vrouwen en mannen, meisjes en jongens hebben gangbaar fysiek contact met elkaar, bijvoorbeeld mannen en vrouwen geven elkaar een hand bij kennismaken of begroeten. Meisjes en jongens hebben gemengd les en spelen met elkaar.

Mannen en vrouwen communiceren op gelijke voet met elkaar. Leerkrachten hebben gesprekken met ouders, zowel met moeders als met vaders.

Jongens en meisjes zwemmen en gymmen gezamenlijk.

Kinderen zowel als volwassenen, mannen en vrouwen, kijken elkaar aan als zij met elkaar spreken.

Kleding

Vanuit het ministerie is een leidraad voor kleding op scholen opgesteld.  Wij als school hanteren deze leidraad.

Belangrijk uitgangspunt voor openbare scholen is dat het dragen van een hoofddoek op het terrein van de openbare scholen toegestaan is mits gezicht en handen vrij van stof zijn. Gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan omdat dit de onderlinge communicatie belemmert.

Leertijd/leerplicht

De School of Understanding Amsterdam-West verzorgt volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid 7520 uur onderwijs in een periode van acht schooljaren. Dit komt neer op gemiddeld 940 uur per schooljaar.

Voor kinderen geldt een leerplicht vanaf de leeftijd van 5 jaar. Dat betekent dat de kinderen vanaf die leeftijd de school moeten bezoeken volgens het rooster van die school. Uiteraard is het mogelijk om in sommige gevallen vrijstelling te krijgen van de leerplicht. Een van de meest voorkomende vrijstellingen geldt bij ziekte van de leerling. Andere vrijstellingen gelden voor schorsing, religieuze verplichting en gewichtige omstandigheden.

In het geval van ziekte van een kind moet de school dit op tijd horen. We horen dit graag op de ochtend van de dag zelf  door middel van een telefoontje of een app via het communicatieplatform van de school. Als het gaat om een religieuze verplichting dan moet u dit vooraf melden bij de schoolleider. Verlof vanwege een gewichtige omstandigheid moet altijd worden aangevraagd met het aanvraagformulier (te verkrijgen bij onze gastvrouw).

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouder(s) die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden zal proces-verbaal worden opgemaakt. Ouders die het niet eens zijn met de beslissing, kunnen bij de directeur, dan wel bij de leerplichtambtenaar, bezwaar maken.

Ziekte leerling

De School of Understanding Amsterdam-West verzorgt volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid 7520 uur onderwijs in een periode van acht schooljaren. Dit komt neer op gemiddeld 940 uur per schooljaar.

Voor kinderen geldt een leerplicht vanaf de leeftijd van 5 jaar. Dat betekent dat de kinderen vanaf die leeftijd de school moeten bezoeken volgens het rooster van die school. Uiteraard is het mogelijk om in sommige gevallen vrijstelling te krijgen van de leerplicht. Een van de meest voorkomende vrijstellingen geldt bij ziekte van de leerling. Andere vrijstellingen gelden voor schorsing, religieuze verplichting en gewichtige omstandigheden.

In het geval van ziekte van een kind moet de school dit op tijd horen. We horen dit graag op de ochtend van de dag zelf  door middel van een telefoontje of een app via het communicatieplatform van de school. Als het gaat om een religieuze verplichting dan moet u dit vooraf melden bij de schoolleider. Verlof vanwege een gewichtige omstandigheid moet altijd worden aangevraagd met het aanvraagformulier (te verkrijgen bij onze gastvrouw).

 

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouder(s) die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden zal proces-verbaal worden opgemaakt. Ouders die het niet eens zijn met de beslissing, kunnen bij de directeur, dan wel bij de leerplichtambtenaar, bezwaar maken.

Langdurig ziek

Voor leerlingen die langere tijd ziek thuis zijn of in het ziekenhuis liggen is het belangrijk dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat. Onderwijs hoort daar bij om achterstand zoveel mogelijk te voorkomen en om de leerling verbinding te laten houden met de school.

 

Bij een leerling die meer dan drie weken ziek is, kan de School of Understanding Amsterdam-West gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen die zijn opgenomen in een academisch ziekenhuis, zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening aldaar; voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. De consulenten kunnen de school helpen bij het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan voor de zieke leerling. Voorts geven de consulenten informatie over de mogelijke gevolgen van de ziekte, medicatie of behandeling op leren en gedrag.

Vervanging bij afwezigheid leerkracht

Bij ziekte van een leerkracht wordt direct naar een oplossing gezocht. Er komt in principe een invalkracht of de kinderen worden intern opgevangen door andere leerkrachten.

Indien er sprake is van overmacht kan het in extreme gevallen voorkomen dat we kinderen naar huis moeten sturen. Uiteraard wordt u als ouder eerst op de hoogte gesteld. We sturen nooit zomaar kinderen terug naar huis.

Veiligheid in en om de school

Ontruimings- en calamiteitenplan

In het kader van de veiligheid binnen het gebouw heeft het gebouw de Potgieter een ontruimings- en calamiteitenplan (ter inzage in het gebouw). Het ontruimingsplan treedt in werking als er bijvoorbeeld sprake is van brand. De school dient dan zo snel mogelijk ontruimd te worden.

Elk schooljaar wordt er twee keer met de kinderen geoefend hoe ze het gebouw dienen te verlaten in geval van brand. Het calamiteitenplan is van toepassing als er een noodsituatie dreigt of plaatsvindt buiten de school. In dat geval worden de kinderen op school gehouden totdat de plaatselijke overheid het signaal ‘veilig’ heeft gegeven.

BHV’ers

De school heeft twee BHV’ers (bedrijfshulpverleners). Zij worden jaarlijks bijgeschoold in levensreddende handelingen.

Verzekeringen

De ongevallenverzekering is van kracht voor het personeel en de leerlingen tijdens schooluren en evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Ook is deze verzekering van toepassing op leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden en het gaan van huis naar de stageplaats en omgekeerd.

De Stichting is verzekerd bij de VGA Amsterdam en de polis van de verzekering is in te kijken op school.

Aansprakelijkheid

De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dekt de aansprakelijkheid van de school jegens derden, die het gevolg is van een door school gepleegde onrechtmatige daad. In een dergelijk geval kan men spreken van onrechtmatig handelen of nalaten door de school. Het zoekraken van bijvoorbeeld kettinkjes of jassen en diefstal van fietsen uit de fietsenstalling vallen daar echter niet onder. Ook schade aangebracht door leerlingen aan andere leerlingen of aan de school valt hier niet onder, zelfs niet als dit onder schooltijd gebeurt. In situaties waarin kinderen zelf een onrechtmatige daad begaan, zijn ouders aansprakelijk voor de gedragingen van hun kinderen. Wij raden u aan zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren voor dergelijke zaken af te sluiten.

Schorsing en verwijdering

In bijzondere gevallen kan een leerling door de directeur voor een of meerdere dagen geschorst worden. Dit gebeurt altijd na overleg met het schoolbestuur en de inspectie en na melding bij de leerplichtambtenaar. Deze maatregel zal alleen gebruikt worden als de veiligheid van leerkrachten en/of medeleerling(en) niet meer te garanderen is.

Ouders hebben het recht tegen de schorsing bezwaar te maken. Schorsing is een zeer ernstige maatregel. Wij zullen in vrijwel alle gevallen in eerste instantie proberen samen met de leerling een plek te geven aan zijn frustraties en gedragingen zodat we er samen van kunnen leren.

 

Indien bij ernstige gevallen van wangedrag maatregelen ter voorkoming hebben gefaald, kan het schoolbestuur besluiten het kind de verdere toegang tot de school te weigeren.

In overleg met de leerplichtambtenaar moet een andere school voor het kind gezocht worden. Het is mogelijk dat verwijdering vooraf wordt gegaan door schorsing. Bij verwijdering kunnen ouders bezwaar maken tegen de beslissing van het schoolbestuur.

Klachtenregeling

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u dan ook van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht van uw kind dan wel de schoolleiding aan te spreken.

 

Bij klachten kunt u beroep doen op de ondersteuning door de interne contactpersoon.

 

Intern contactpersoon

Met de interne contactpersoon van onze school kunt u vrijelijk spreken. Alles wat naar voren komt, wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. Onze interne contactpersoon is Annemarie Beekman. Annemarie is door kinderen eenvoudig te bereiken op school (dinsdag, woensdag en vrijdag). Als u een afspraak wilt maken met Annemarie kan dit via annemarie@sou.amsterdam

 

Extern vertrouwenspersoon

Als school hebben wij ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een neutrale deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt u bij het wegnemen van uw klacht en als dat niet lukt bij het verder ondersteunen in het doorlopen van de klachtenprocedure. De klachtenregeling waar deze procedure in wordt beschreven is te lezen op de website van het schoolbestuur AWBR.

Contactgegevens extern vertrouwenspersoon:

De heer Aart Nolen

06-55883285

a.nolen@lijnbaan-amsterdam.nl

http://lijnbaan-amsterdam.nl/

 

Als u vindt dat uw klacht door ons op school niet naar behoren wordt opgepakt of is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan de bestuurder van de stichting Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR). Dit is de stichting voor openbaar primair onderwijs, waar onze school deel vanuit maakt.

 

Contactgegevens bestuurder

De heer Marius Voerman

Telefoonnummer: 020-5150440

E-mail: info@awbr.nl

Geeft dit nog niet voldoende resultaat dan kunt u ook terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie die wordt ingericht door de stichting ‘Onderwijsgeschillen’.

Ons schoolbestuur is aangesloten bij stichting Onderwijsgeschillen. Dit is een onafhankelijke organisatie die klachten aanneemt, mogelijk in behandeling neemt, beoordeelt en vervolgens het bestuur adviseert.

Vertrouwensinspecteur

Binnen de inspectie van het onderwijs is een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs. Zij hebben een adviserende en ondersteunende taak bij klachten rondom seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek en psychisch geweld. Bij de vertrouwensinspecteur kunt u ook terecht voor signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, extremisme, etc. Ieder bevoegd gezag is wettelijk verplicht bij een dergelijke klacht melding te doen bij de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht. Hij/zij zal in alle gevallen in nauw overleg met de melder afspraken maken over de afhandeling van de klacht en de te nemen stappen.

Het telefoonnummer van het meldpunt vertrouwensinspecteurs is: 0900 – 1113111

Praktische zaken van A tot Z

Beeldmateriaal kinderen

Elk jaar inventariseren we bij u hoe we om mogen gaan met beelden van uw kind. U kunt in dit formulier aangeven of en hoe we als school foto’s of video’s van uw kind mogen gebruiken.

Bewegingsonderwijs

Alle kinderen hebben twee keer per week gymles van een vakleerkracht.
Tijdens de gymles dragen alle kinderen gymschoenen met profiel, een kort broekje en een wit t-shirt.  Voor de veiligheid van uw eigen kind tijdens de gymlessen vragen we u vriendelijk doch dringend om sieraden als kettinkjes, ringen en armbanden thuis te laten. Om de zelfstandigheid te stimuleren vragen we u ook om kinderen op gymdagen gemakkelijk aan en uit te trekken kleding te laten dragen.

Eten en drinken

Pauzehapje

Voor de ochtend kunt u uw kind fruit meegeven. Uw kind kan ook melk of water meenemen voor het pauzehapje. Snoepgoed mag bij ons op school niet genuttigd worden. Wij hechten veel belang aan het bevorderen van gezond gedrag. Het eten van kauwgum binnen de school is niet toegestaan.

 

Middageten

Alle kinderen eten zo mogelijk gezamenlijk tussen de middag.

Tegen een extra vergoeding kunnen ouders voor hun kind een gezonde warme maaltijd bestellen. De kosten bedragen hiervoor € 3,10 per maaltijd. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk om een lunchtrommel mee te geven.

Feesten & Evenementen

Op de School of Understanding Amsterdam-West worden allerlei feesten en evenementen georganiseerd die bijdragen aan de fijne sfeer op onze school.

 

Enkele voorbeelden zijn:

 • Sinterklaasfeest
 • Winterfeest
 • Lentefeest
 • Zomerfeest
 • Schoolreisje

 

Ouders spelen een belangrijke rol bij de organisatie van deze activiteiten.

Fietsen

Alle fietsen dienen netjes in het fietsenrek geplaatst te worden. Er is rondom de school weinig ruimte voor het stallen van een fiets. Wij adviseren dan ook om zoveel mogelijk lopend naar school te komen. Als kinderen met de fiets komen dan graag de fietsen op slot en vastzetten. Het plaatsen van een fiets in de openbare stalling is voor eigen risico en verantwoording. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging.

Hoofdluis

Hoofdluis is veelvoorkomend (helaas zeer overdraagbaar) en moeilijk uitroeibaar. Mocht u hoofdluis bij uw kind constateren, wilt u dit dan direct bij de groepsleerkracht melden? Dan kunnen wij onze maatregelen treffen om verspreiding te voorkomen. Als op school bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd, nemen we zo snel mogelijk contact met u op en wordt u gevraagd uw kind te halen en thuis te behandelen.

We streven ernaar om alle kinderen regelmatig te laten controleren op hoofdluis.

Rookverbod

Onze school is een rookvrije school. Het is dus verboden in de school te roken Deze regel geldt niet alleen voor leerkrachten, maar ook voor (helpende) ouders en bezoekers.

Schoolvakanties en vrije dagen 2018 – 2019

Vrije dag (studiedag)17 september 2018
Herfstvakantie22 t/m 26 oktober 2018
Vrije dag (studiedag)2 november 2018
Vrije dag (studiedag)6 december 2018
Kerstvakantie24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Vrije dag (studiedag)15 januari 2019
Vrije dag (studiedag)19 maart 2019
Voorjaarsvakantie18 februari t/m 22 februari 2019
Vrije dag (studiedag)18 april 2019
Vrije dag (goede vrijdag)19 april 2019
Meivakantie22 april t/m 3 mei 2019
Vrije dagen (hemelvaart)30 en 31 mei 2019
Junivakantie10 t/m 14 juni 2019
Vrije dag (studiedag)27 juni 2019
Zomervakantie15 juli t/m 26 augustus 2019

Onze school wil flexibel zijn in vakanties. We werken daar steeds meer naar toe. Daarnaast zijn we een openbare school en kunnen en willen we geen onderwijskosten rekenen. Als we de schoolfunctie open zetten in een vakantie dan moeten we minimaal 17 aanmeldingen hebben van kinderen (5 jaar en ouder). Met ons persoonlijke leerprogramma kunnen we hen in een groep onder begeleiding van een van onze leerkrachten lesgeven in een vakantie. Deze kinderen kunnen dan in een van de alternatieve weken vakantie opnemen. De leerkracht die in de vakantie les heeft gegeven neemt ook vakantie op in een van de alternatieve weken.In de schoolvakantie naar school en een andere vakantie kiezen

Opgeven voor de flexibele vakantie moet elk jaar voor 1 juli voorafgaand aan het schooljaar.

 

Mogelijke uitruilweken 2018 – 2019

Kinderen van 5 jaar en ouder kunnen in de optionele vakantieweken naar school komen als de aanvraagprocedure gevolgd is. Hiervoor moet een alternatieve week (weken) worden opgenomen. Deze uitruilweken staan vast vanwege het goed kunnen inplannen van onderwijzend personeel.

Optie: 29 t/m 2 november 2018

Optie: 7 t/m 11 januari 2019

Optie: 11 t/m 15 maart 2019

Optie: 6 t/m 10 mei 2019

Optie: 3 t/m 7 juni 2019

Verjaardag kind

De verjaardag van een kind is een belangrijk moment. We willen in overleg met de ouders dat graag vieren in de klas. Het is dan ook belangrijk om dat af te stemmen met de ontwikkelgroepsleerkracht van uw kind.

In de ochtend staat de naam van het kind op het verjaardagsbord van de school. In de ontwikkelgroep vieren we de verjaardag samen met de andere kinderen. U mag een kleine gezonde traktatie verzorgen.

Kinderen willen graag iemand uitnodigen voor een feestje. Andersom willen kinderen ook graag uitgenodigd worden. Mocht uw kind uitnodigen willen verspreiden dan vragen we dat om te doen buiten schooltijd.

Verloren voorwerpen

Het komt regelmatig voor dat kinderen spullen op school kwijtraken. Enkele tips om dit te voorkomen:

 • Zet een naam in jassen, laarzen en sportkleding
 • Controleer geregeld of uw kind iets kwijt is
 • Speelgoed mag niet meegebracht worden
 • Het dragen van sieraden is voor eigen risico, laat ze liever thuis

Wat wij vinden wordt bewaard door de leerkracht. Bij het zoekraken van spullen is het raadzaam zo snel mogelijk contact met de leerkracht op te nemen. De school vergoedt geen zoekgeraakte eigendommen.

Tot slot...

Onze schoolwijzer geeft een compleet beeld van wie we zijn en wat we doen. Eventuele updates van deze schoolwijzer vindt u op onze site: www.sou.amsterdam. Wilt u meer weten of een kijkje komen nemen? Op de site vindt u de momenten voor een bezoek. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen: contact@sou.amsterdam

 

Hartelijke groet namens het team van de School of Understanding Amsterdam-West

 

Mark Veenstra

Directeur

Download Schoolwijzer 2018 – 2019

Bekijk de Schoolwijzer in PDF vorm, of print hem uit.