Welkom op de School of Understanding Amsterdam-West

Op 29 augustus 2016 is het zover. Dan openen wij in Amsterdam-West de deuren van de tweede vestiging van de School of Understanding. Een heel bijzonder moment voor een heel bijzondere school…

Wij zijn zeer verheugd over het feit dat zoveel ouders voor de School of Understanding hebben gekozen. Voor velen was deze beslissing niet gemakkelijk.

Een nieuwe school betekent voor kinderen: weg uit de vertrouwde omgeving. En een nieuw onderwijs- & opvangconcept betekent voor ouders: nauwelijks voorbeeld of referentie. Al met al een lastige keuze die logischerwijs veel vragen oproept en de nodige onzekerheid met zich meebrengt.

Wij willen alle ouders dan ook heel hartelijk bedanken voor hun vertrouwen en hun bereidheid om met onze school de samenwerking aan te gaan.

De komende tijd zal er nog hard worden gewerkt aan de verdere profilering en ontwikkeling van de school. Maar wij zijn ervan overtuigd dat we er met elkaar een mooi en onvergetelijk eerste schooljaar van maken.

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Vertel het ons. Wij vinden het belangrijk dat ouders actief meedenken over allerlei zaken die in en rondom onze school plaatsvinden. De School of Understanding is van ons allemaal!

 

Mark Veenstra

Directeur School of Understanding

 

PS: In deze schoolwijzer vindt u informatie over de school en het komende schooljaar. Omdat wij met een nieuwe school starten is op dit moment nog niet alle informatie uitgebreid voorhanden. Wij zullen de schoolwijzer de aankomende periode dan ook regelmatig updaten en aanvullen!

Onze school

Adresgegevens

School of Understanding
Potgieterstraat 34
1053 XX Amsterdam
Tel: 020 8208262
E-mail: amsterdam-west@schoolofunderstanding.nl

School Amsterdam-West


https://www.facebook.com/School-of-Understanding-Amsterdam-West

Achtergrond oprichting School of Understanding (SoU)

Een school waar het onderwijs veel verder gaat dan de beheersing van basisvaardigheden. In dit idee vonden de bestuursleden van de SoU elkaar.

De reguliere basisscholen werken ruim een eeuw op dezelfde manier. De wereld verandert echter razendsnel om ons heen en deze tijd vraagt dan ook om een ander soort onderwijs. Met gezamenlijk meer dan 100 jaar aan onderwijs- en bestuurservaring richtten de bestuursleden een nieuw type basisschool op.

Met de SoU laten we het onderwijs weer aansluiten aan de huidige maatschappelijke behoeften en wensen van ouders en kinderen.

Schoolgrootte

Wij verwachten het schooljaar 2016-2017 te starten met circa 40 kinderen bij de opvang (vanaf 4 jaar) en 70 leerlingen bij het onderwijs van de SoU. Ons streven is om binnen drie jaar door te groeien naar ruim 225 leerlingen.

Huisvesting

School of Understanding Amsterdam-West zal per augustus 2016 gehuisvest worden in gebouw De Potgieter. De Gemeente Amsterdam stelt ruimte in dit pand beschikbaar aan AWBR. Het deel van het gebouw dat School of Understanding in gebruik krijgt bestaat uit een aantal ruimten op de eerste verdieping.

Voor de entree op deze verdieping vinden we rechts de woonkeuken en toiletgroepen. De woonkeuken zal gebruikt worden als personeels- bespreek- en directieruimte. Vanuit de hal is er zowel links als rechts toegang tot twee grote ruimten (vier in totaal). Aan de linkerzijde, aan het einde van de gang, is tevens een kleinere ruimte. Deze ruimte is geschikt voor stilteruimte en gespreksruimte.
De in totaal vier grote ruimten worden ingericht als ontwikkel-, leer- en onderzoeksruimte.

We realiseren ons dat bij de start van SoU Amsterdam-West het aantal leerlingen bepalend is voor het aantal te gebruiken ruimten. Immers, wij zijn gehouden aan de regeling met betrekking tot de oppervlakte die per leerling op school beschikbaar moet zijn.

Gymzaal

De School of Understanding zal voor de gymlessen gebruik maken van de gymzaal van de Leonardo da Vincischool. Daar staan ook materialen en spelattributen tot onze beschikking zodat we ons bewegingsonderwijs (Gympedia) goed kunnen uitvoeren.

Schoolplein & buitenspelen

In de binnentuin is een klein maar mooi ingericht speelplein voor de jongste kinderen. We maken hier gebruik van in overleg met de andere gebruikers van het gebouw. Aan de (openbare) zijkant van het schoolgebouw is ook een speelgelegenheid. Daarnaast kunnen de oudste kinderen spelen op het Da Costaplein.

Inrichting

Met ingang van augustus 2016 gebruiken we vier lokalen, een teamkamer en een stilteruimte op de eerste etage van het gebouw De Potgieter .

De lokalen zijn licht en hoog en de combinatie van kleuren en gerecycled hout geeft de school een geheel eigen karakter. De creatieve inbreng van de kinderen zelf wordt gestimuleerd door deze omgeving en inrichting.

De uitdaging van de leerrijke omgeving zit soms in kleine details. Zoals de verhoging in elk lokaal dat gebruikt kan worden als zitplek en tegelijk dienst doet als podium bij presentaties. Maar ook de kleine huisjes in de lokalen van de kleuters die knus en veilig voelen. Allerlei verschillende elementen zorgen voor diversiteit aan werkplekken voor de kinderen.

In elk lokaal staan verder werktafels waaraan een kind een eigen plek zoekt. De kasten zijn open waarin het materiaal netjes staat gesorteerd. Het geheel straalt rust en huiselijkheid uit. De deur tussen twee lokalen, zorgt voor een natuurlijke verbinding tussen de groepen kinderen.

Naarmate het kind meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel toont, vergroot het zijn vrijheid. Hij hoeft dan niet meer alleen in het lokaal te werken, maar kan ook rustig werken in de stilteruimte. De stilteruimte heeft een mooie wolkenwand en een ruime werktafel, maar ook een lekkere fauteuil.

De kleuters zullen ook gebruik maken van het speellokaal op de begane grond.

De school als organisatie

De schoolwijzer

De schoolwijzer voor het jaar 2016-2017 is een document met praktische informatie die voor leerlingen en ouders van belang is. In de schoolwijzer vindt u bijvoorbeeld meer informatie over schoolvakanties, schooltijden, kosten schoolreisje, medezeggenschapsraad, voor-, tussen- en naschoolse opvang.

De schoolwijzer is bestemd voor de ouders van onze leerlingen, maar ook voor ouders die zich aan het oriënteren zijn op een school voor hun kind. Deze schoolwijzer is een belangrijk hulpmiddel bij de keuze die ouders straks moeten maken.

Bestuur

School of Understanding Amsterdam-West maakt deel uit van de Stichting AWBR (Amsterdam-West Binnen de Ring), een groep van 17 openbare basisscholen in het stadsdeel West. AWBR is een ambitieuze stichting en heeft als motto: ondernemend in onderwijs. AWBR geeft onderwijs dat past bij de omgeving van de school, past bij de tijd en kijkt naar de toekomst. Wensen en meningen van ouders en leerlingen vormen een belangrijke bron voor nieuwe ontwikkelingen op onze scholen. Ouders zijn daarbij belangrijke educatieve partners. Afspraken daarover hebben we vastgelegd in de vijf zekerheden van AWBR-scholen.

 1. AWBR-scholen communiceren open, effectief en transparant. Dat doen wij regelmatig en op basis van respect en vertrouwen.
 2. Onze leerkrachten brengen de ontwikkeling van uw kind regelmatig in kaart en bespreken die met u.
 3. Onze scholen staan voor de uitgangspunten van het openbaar onderwijs.
 4. School en ouders delen de verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling van uw kind.
 5. De eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs aan uw kind ligt bij de schoolleiding.

Onze scholen maken zich gereed voor de 21-ste eeuw leerling. De visie op onderwijzen is vastgelegd in AWBR 2018, een aanvulling op het Strategisch Beleidsplan van AWBR 2012 – 2016.

AWBR stelt hoge eisen aan de kwaliteit van hun scholen: op het gebied van kwaliteit van lesgeven, leerprestaties, omgaan met elkaar, leeromgeving en veiligheid. Een AWBR-school blijft zich voortdurend verbeteren. U vindt deze kenmerken ook terug in deze school.

De scholen van AWBR zijn openbaar. Het zijn scholen die openstaan voor álle kinderen. Waar onderwijs wordt gegeven met aandacht en waardering voor andere opvattingen.

Niet a-p-a-r-t, maar samen. Het uitgangspunt voor de openbare scholen is gelijk, de manier waarop les wordt gegeven en de wijze waarop leerkrachten, kinderen en ouders met elkaar omgaan, verschilt per school. Elke school heeft een eigen gezicht, een eigen sfeer. Zoals onze school heeft gekozen voor het concept School of Understanding hebben weer andere scholen van AWBR gekozen voor bijvoorbeeld Montessori- of Daltononderwijs. Maar alle scholen willen uiteindelijk hetzelfde: goed en passend onderwijs geven in een veilige en inspirerende omgeving.

Directie

De directie van de school bestaat uit de directeur, Mark Veenstra. Hij is gedurende de eerste weken van het schooljaar fulltime op school en daarna 4 dagen per week.

Schoolteam

Het schoolteam bestaat uit:

Annuska OvergaagLeerkracht
Cybele BekkerLeerkracht
Hannah StellingwerfLeerkracht
Esmee ToornstraLeerkracht
Jessica BlokkerLeerbegeleider en leerkracht
Kris VonkVakleerkracht bewegingsonderwijs
Marja SchoutenGastvrouw

We zijn een school met geïntegreerd onderwijs en opvang. We werken naar een organisatie toe waarbij we de opvangmedewerkers dusdanig inplannen dat ze ook in de klas kunnen assisteren. Zij zullen leerlingen begeleiden en extra ondersteunen bij allerlei soorten activiteiten.
Leerbegeleider Jessica Blokker coacht medewerkers op het leren van de kinderen en het leren van de medewerkers zelf.

Opvangteam

De coördinator van de opvang heeft een belangrijke rol op onze school. Hij coördineert de opvang en de workshops van de opvang. Hij werkt nauw samen met de directeur om de onderwijsfunctie en de opvangfunctie van de SoU geïntegreerd aan te bieden.

Opvang wordt aangeboden in samenwerking met onze partner Combiwel. We vormen samen de School of Understanding waardoor ouders en kinderen maar met één organisatie te maken hebben. Achter de schermen regelt Combiwel de opvangzaken net zoals AWBR op de achtergrond diverse zaken regelt voor de onderwijsfunctie van de school.

Het opvangteam bestaat uit meerdere pedagogisch medewerkers, maar hiervan zijn op het moment van schrijven de namen nog niet bekend.

Stagiaires

Wij werken met stagiaires van verschillende opleidingen. Zo zullen er studenten zijn die de opleiding volgen tot pedagogisch medewerker, leerkracht, schoolleider of tot (ortho)pedagoog. Zij zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de leeropbrengsten van uw kind. Vanzelfsprekend blijft de begeleidende leerkracht te allen tijde verantwoordelijk voor de groep.

Waar de school voor staat

De School of Understanding biedt een veilige en inspirerende omgeving waarin elk kind gezien wordt, mag zijn wie hij is en de ruimte krijgt te worden wie hij wil.

Focus op levenshouding

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen eerst leren wie ze zelf zijn.

 • Wie ben ik?
 • Wat zijn mijn talenten?
 • Wat maakt mij gelukkig?

Om met deze kennis en ervaring de wereld in te gaan.

 • Wie zijn anderen?
 • Hoe kan ik me daar op een fijne manier mee verbinden?

Hierbij vinden we het belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van een kind op vier hoofdgebieden:

Bij ons leer je groeien
Op onze school ontdek je hoe je met optimisme steeds nieuwe uitdagingen aan kunt gaan. Hoe je met tegenslag omgaat en leert door te zetten. Om te blijven groeien en het beste uit jezelf te halen. Je ontdekt talenten bij jezelf waarvan je nog niet eerder wist dat je ze had!

Bij ons leer je leren
Leren kun je leren! Onze school besteedt veel aandacht aan ‘hogere vaardigheden’ die je helpen om steeds beter te leren, reflecteren, organiseren en samen te werken. Je merkt dat je door zelfvertrouwen, inzet en lef voortdurend nieuwe dingen zult ontdekken. Dat maakt leren ook nog eens stukken leuker.

Bij ons leer je leven
Je leert op onze school zelfbewust en begrijpend in het leven te staan. Met begrip voor verschillen met ruimte voor jezelf én ruimte voor anderen. Dat schept veiligheid en vertrouwen in jezelf en in elkaar.

Bij ons leer je bijdragen
Je beseft steeds meer dat je onderdeel bent van een maatschappij. Je draagt verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de wereld om je heen. We ondersteunen je om echt gelukkig te worden en te blijven en straks met compassie een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Want een gelukkig kind is het begin van een betere wereld.

Gepersonaliseerde (digitale) leerlijn

Onze leerlingen werken met een gepersonaliseerde (digitale) leerlijn die aansluit op hun individuele behoeften en talenten. Zo kan elk kind op zijn eigen niveau werken en wordt het niet gehinderd door het tempo van de klas. Wij volgen de ontwikkeling van iedere leerling op de voet.

Tweetalig onderwijs

Nederlands is onze voertaal maar we bieden een deel van ons onderwijs ook in het Engels aan. De wereld van nu stelt immers steeds hogere eisen aan de taalvaardigheid van het Engels. Vooralsnog geven wij 85% van onze lessen in het Nederlands en 15% in het Engels.

Woensdag is bij ons de Engelstalige dag. Op deze dag spreken en werken we zoveel mogelijk in het Engels. In onze onderzoeksgroep (IPC) hebben we dit schooljaar twee thema’s van meerdere weken die we in het Engels uitvoeren. De onderwerpen zijn in het Engels en ook de uitwerking hiervan wordt door de kinderen (zoveel mogelijk) in het Engels gedaan.

 Voor de Engelstalige kinderen die het Nederlands nog niet (voldoende) beheersen organiseren we in de middag (na de officiële lesuren) lessen Nederlandse taal in de vorm van workshops. Net als bij de andere workshops zijn deze toegankelijk tegen een zo klein mogelijke vergoeding. Daarnaast bieden we systemen als Languagenut aan om kinderen zelfstandig aan hun Nederlands te laten werken.

Flexibele schooltijden

De schooltijden zijn flexibel en ouders krijgen binnen de wettelijke mogelijkheden zo veel mogelijk keuzevrijheid bij het bepalen van vakanties. We starten de school aan het begin van het jaar met vaste schooltijden van 8.30 uur tot 14.30 uur. Vanaf 8.20 kunnen de kinderen binnen komen en het programma start om 8.30 uur. Na de eerste week nemen de kinderen voor de deur boven afscheid van hun ouders en gaan alleen de gang in naar hun lokaal.

Tussen de middag eten en drinken we samen en hebben we daarnaast een half uur pauze.

De schooltijden van de SoU Amsterdam-West worden geleidelijk aan meer flexibel. Om dit correct uit te voeren binnen de wettelijke regelgeving maken we hier goede afspraken over met ouders en kinderen.

Flexibele vakanties

Naast de vaste zomer-, mei- en kerstvakantie is het gedurende het schooljaar mogelijk om een week per jaar flexibel vrij te vragen. Deze week ontstaat doordat wij gedurende de niet-verplichte voorjaarsvakantie de school open houden. Ook bouwen we extra uren op gedurende het schooljaar.

Ouders dienen aan het begin van het schooljaar aan te geven hoe ze van deze flexibiliteit gebruik gaan maken. De beschikbare week kan in dagen of een veelvoud daarvan worden aangevraagd met uitzondering van de week voor of na de zomervakantie.

We zijn voornemens om de flexibele vakanties in het schooljaar 2017-2018 in ieder geval uit te breiden naar de herfstvakantie.

Onderwijs en geïntegreerde opvang onder één dak

Het concept van de SoU biedt een totaalpakket van onderwijs, ontwikkeling en opvang. We werken de komende jaren geleidelijk aan het uitwerken van dit concept.

Kinderen kunnen in dit concept worden opgevangen vanaf 0 jaar. Op vierjarige leeftijd stappen ze van de opvang over naar het onderwijs. De school biedt de ouders hierdoor een ononderbroken ontwikkeling van 0 – 12 jaar. De geïntegreerde opvang is een wezenlijk onderdeel van de school en voor de kinderen zal er geen onderscheid zijn.

In Amsterdam hebben we nog geen eigen gebouw. We zijn afhankelijk van de Gemeente Amsterdam voor het gebruik van ruimtes. Op dit moment kunnen we daarom nog geen opvang bieden voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wel bieden we gecombineerd onderwijs en opvang voor kinderen vanaf 4 jaar samen met onze partner Combiwel.

Onderwijsfunctie

De samenstelling van onze groepen

De School of Understanding (SoU) start in augustus 2016 met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar. Dit is een bewuste keuze omdat wij leerlingen zo jong mogelijk willen meenemen in onze unieke aanpak. De school zal de aankomende jaren meegroeien en er elk schooljaar een leerjaar aan toevoegen.

Het is onze ambitie om ons onderwijs te continueren tot het einde van de middelbare school zodat er een doorlopende leerlijn ontstaat van 0 t/m 18 jaar.  Hiervoor worden op dit moment al gesprekken gevoerd door het bestuur van de SoU met voortgezet onderwijs scholen.

De SoU heeft geen vaste groepen zoals de meeste andere scholen maar werkt vanuit drie wisselende groepen:

 1. De Ontwikkelgroep

De ochtend begint altijd in dezelfde groep, bij dezelfde leerkracht. De leerlingen zijn hier op leeftijd ingedeeld: 4- & 5-jarigen, en de groep van 6 t/m 8 jaar. Dit is een voorlopige indeling; gedurende het schooljaar kunnen kinderen verplaatst worden naar een andere groep waar ze qua ontwikkeling beter in passen.

In de Ontwikkelgroep ligt de focus op groei in (levens)houding. De leerkracht werkt methodisch met de kinderen aan onderwerpen zoals daadkracht, optimisme, ‘growth mindset’ en ethiek. Aan het eind van de dag komen deze groepen weer bij elkaar gedurende maximaal een half uur en wordt er samen op de dag teruggekeken.

 1. De Leergroep

De rest van de ochtend wordt besteed aan de basisvakken in de Leergroep. Hier werken de kinderen aan hun weektaak, meestal individueel. Leren is persoonlijk, ieder kind neemt zijn eigen gedigitaliseerde route. De leerlingen stellen daarom hun dag en/ of weektaak zelf vast, in overleg met de leerkracht (leren plannen is hier een nevendoel). In de weektaak komen taal, technisch en begrijpend lezen, spellen en rekenen aan bod. De leerkracht gaat rond, observeert en ondersteunt en geeft kleinere of grotere groepjes kinderen kort instructie. De leerkracht houdt ook leergesprekjes met een kind, waarin het leren van dat kind centraal staat.

In de school worden binnen en buiten het lokaal speciale, herkenbare, leerrijke werkplekken ingericht waar kinderen individueel of in kleine groepjes aan het werk gaan. Zodra kinderen een grotere vrijheid aan kunnen, kunnen zij kiezen om in de stilteruimte te werken.

Tweemaal per week wordt er gymnastiek gegeven door onze vakleerkracht. We maken gebruik van de gymzaal in de Leonardo Da Vincischool.  Deze bevindt zich op 10 minuten loopafstand van onze school. De kinderen van de onderbouw maken ook nog gebruik van het speellokaal in ons gebouw.

 1. De Onderzoeksgroep

’s Middags nemen de leerlingen plaats in de Onderzoeksgroep. Hier werken we met het programma IPC (zie Lesmethodes). Gedurende enkele weken staat één thema centraal over de wereld in een brede context. Elk thema biedt een vaste herkenbare structuur met heldere doelen en een geïntegreerde internationale leerlijn. Om tegemoet te komen aan de belevingswereld van de kleuter, kan hun thema soms afwijken van dat van de middenbouw. De kinderen groeperen zich op basis van verschillende onderzoeksvragen. Hier werken kinderen van uiteenlopende leeftijden en groepsoverstijgend. Effectief leren staat centraal bij IPC. De thema’s (units) lopen uiteen van ‘Een missie naar Mars,’ naar ‘Regenwouden’ tot aan ‘Chocolade’.

Het motto van IPC: Great Learning – Great Teaching – Great Fun

Meesterschapsproeven

Een belangrijk onderdeel van de Onderzoeksgroep vormen de zogenaamde Meesterschapsproeven. Meesterschapsproeven zijn uitdagende opdrachten over diverse onderwerpen die de kinderen zelf uitkiezen. Aan de hand van onderzoeksvragen en leerdoelen gaat het kind aan de slag. Het wordt een ware ontdekkingstocht, waarin kinderen veel kennis op zullen doen en veel over zichzelf zullen leren. De kinderen leren leren, onderzoeken, plannen, samenwerken, plezier hebben, elkaar vooruithelpen en zelfbewust zijn. Deze houding en hogere vaardigheden helpen kinderen, op school en daarna, hun talenten te kennen en gebruiken.

Elk kind zal helemaal opgaan in zijn eigen onderzoek, een weg die niet altijd gemakkelijk zal zijn en waarbij het zichzelf op de proef stelt. Bij de afronding weet het kind uiteindelijk zoveel over zijn eigen onderzoek dat het zich er meester over voelt.

Dagindeling

De dagindeling (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) ziet er globaal als volgt uit:

08.20 – 8.30 uur: Inloop

08.30 – 09.00 uur: Ontwikkelgroep

09.00 – 11.30 uur: Leergroep

10.15 – 10.30 uur:   pauze

11.30 – 11.45 uur:   reflectie

11.45 – 12.00 uur:   lunch

12.00 – 12.30 uur:   pauze

12.30 – 13.45 uur: Onderzoeksgroep

13.45 – 14.00 uur:   reflectie

14.00 – 14.30 uur: lezen

14.30 – 18.30 uur: Naschoolse opvang

Op woensdag is de eindtijd 13.45 uur en ziet de middag er na de lunch als volgt uit:

12.30 – 13.30 uur : Onderzoeksgroep

13.30 – 13.45 uur : reflectie

13.45 – 18.30 uur : Naschoolse opvang

Daarnaast is er voorschoolse opvang vanaf 8.00 uur en naschoolse opvang van 14.30 tot 18.30 uur. De voor- en naschoolse opvang maakt integraal onderdeel uit van onze school. De leerlingen kunnen tijdens de opvang desgewenst verder gaan met de onderwijsprojecten en -activiteiten waar ze mee bezig waren. De begeleiders houden hierbij de balans werk en rust goed in de gaten. ’s Middags worden er verschillende workshops georganiseerd.

Rooster

In Amsterdam zijn onze onderwijstijden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gelijk en op woensdag afwijkend. Hieronder vindt u het rooster van de onderwijstijden van de SoU.

Maandag:                 8.30 – 12.00 en 12.45 – 14.30

Dinsdag:                   8.30 – 12.00 en 12.45 – 14.30

Woensdag:               8.30 – 12.00 en 12.45 – 13.45

Donderdag:              8.30 – 12.00 en 12.45 – 14.30

Vrijdag:                     8.30 – 12.00 en 12.45 – 14.30

Het heeft onze voorkeur dat de kinderen op school blijven tussen de middag. Een kwartier gebruiken de leerkrachten om samen met de kinderen te eten. Daarna is er een half uur buiten te spelen onder toezicht van de pedagogisch medewerkers samen met een vrijwilliger. Deze Tussenschoolse Opvang (TSO) is te regelen bij de SoU. De kosten hiervoor bedragen € 1,25 per kind, per dag.

Voor de TSO kunnen kinderen hun eigen broodtrommel meenemen. Maar tegen een extra vergoeding biedt Opperdepot (partner van de school) ook een gezonde warme maaltijd aan. Het is mogelijk om dat via de SoU te bestellen. De kosten hiervoor zijn

€ 3,10 per maaltijd. De maaltijden worden dagelijks vers bereid door Opperdepot. Opperdepot is een Amsterdams cateringbedrijf gespecialiseerd in gezonde en gevarieerde maaltijden voor kinderen.

Voordelen van TSO op school:

 • Rust en regelmaat voor iedereen
 • Gezamenlijk eten als belangrijk moment samen
 • Minder haal & breng activiteiten (verkeer)

Jaarkalender

De school zorgt aan het begin van het schooljaar voor een digitale jaarkalender. In deze kalender staan de vakanties, vrije dagen en alle activiteiten die de school in de loop van het jaar organiseert. U vindt deze jaarkalender op onze website.

ICT

ICT is een middel om ons onderwijs effectiever, doelmatiger en kwalitatief beter te maken. ICT is geïntegreerd in ons onderwijs. We maken gebruik van ICT-middelen om:

 • Individuele leerlijnen aan te bieden zodat het kind op eigen niveau kan werken
 • Leerlingen te leren verantwoord gebruik te maken van de onuitputtelijke bron ‘het internet’
 • De leerling real-time actief te volgen met een systeem waarin ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerker en vooral het kind zelf de ontwikkeling in kaart kunnen brengen
 • Gezamenlijk te werken aan grotere projecten
 • Eigen portfolio’s op te bouwen
 • Te communiceren met de ouders

We zetten ICT ook in als communicatiemiddel zodat de kinderen leren om zich verstaanbaar te maken in de digitale samenleving.

De School of Understanding maakt gebruik van Kindplanner voor de onderlinge communicatie tussen leerkrachten en ouders. We maken gebruik van een zelf ontwikkeld portfoliosysteem voor het maken van (digitale) portfolio’s.

De school beschikt over een draadloze wifi-verbinding. Voor het gebruik van internet geldt de regel dat alleen content bekeken/gebruikt mag worden die functioneel aansluit op het lesprogramma en/of relevant is. In ons Internetprotocol (ter inzage op school) is een en ander nader uitgewerkt.

Lesmethodes

Lesmethodes

Op de School of Understanding worden bij sommige vakken lesmethodes gebruikt. Deze methode levert content waar de leerkracht gebruik van maakt bij het plannen van de individuele leerlijnen van de kinderen. We maken gebruik van de best bewezen (digitale) leermethodes ter wereld.

Lesmethodes onderbouw

 • Montessori schrijfletters /Lezen ziezo
 • Rekenen/Wiskunde: Rekenwonders Prentenboeken, Rekentuin
 • Wereldoriëntatie: IPC (Early years) w.o. leerlijn muziek
 • Schrijven/Motorische ontwikkeling: Schrijfdans
 • Bewegingsonderwijs: Gympedia
 • Levenshouding: Fixie/Growie, mindset
 • Engels: Early bird, Duolingo
 • Muziek: Muziektalentexpress (partner muziekcentrum Aslan)

Lesmethodes middenbouw

 • Lezen: Lijn 3, Kidsweek
 • Taal: Taalactief 4
 • Rekenen/Wiskunde: Rekenwonders, Rekentuin
 • Schrijven: Schrijfdans
 • Wereldoriëntatie: IPC
 • Bewegingsonderwijs: Gympedia
 • Levenshouding: Fixie en Growie, Perma model
 • Engels: Languagenut, Duolingo
 • Muziek: Muziektalentexpress (partner muziekcentrum Aslan)

De vakgebieden (rekenen, taal en spelling en begrijpend lezen) worden vanuit bestaande lesmethodes aangeboden. De kinderen werken met een doorgaande (digitale) gepersonaliseerde leerlijn die aansluit op hun behoeften en talenten.

Binnen dit werken wordt rekening gehouden met het niveau, tempo en leerstijl van elk kind.

Voor ons rekenonderwijs gebruiken we de methode Rekenwonders, de Nederlandse versie van Singapore Math.

Met Taalvorming als werkwijze bouwen kinderen taal op vanuit eigen kracht. Een belangrijk uitgangspunt is het plezier in taalverwerving. Er wordt uitgegaan van eigen betekenisvolle ervaringen.

Het gaat niet alleen om eigen ervaringsteksten, maar ook om beschouwende teksten, meningvormende teksten, verslagen, voordrachten/presentaties, etc. Om vanuit eigen teksten de grammatica en de spelling te vergroten, gebruiken we de lesmethode Taal Actief als basis.

Schrijfdans is een bijzondere methode die in Zweden werd ontwikkeld.
Schrijfdans begint al bij de allerjongsten, de kinderen oefenen en ontwikkelen de bewegingen die nodig zijn om tot schrijven te komen.
Het is een unieke methode die door het maken van muziektekeningen, kinderen leert om vlot, vloeiend en veerkrachtig te schrijven.
Muziek ondersteunt het kind bij het maken van bewegingen van groot naar klein. Eerst in de ruimte en daarna door het werken op vellen papier met verf, scheerschuim en later met potlood. Wij leren de kinderen het verbonden schrijven aan.

Het aanvankelijk lezen wordt ondersteund door de Taal/leesmethode Lijn 3, waarbij kinderen die starten met lezen, met de bus op reis gaan en via 12 haltes (thema’s) leren lezen.

Met bewegingsonderwijs geven we lessen volgens de methode Gympedia. Ook in de klassen besteden we in onze lessen aandacht aan beweging van de kinderen.

IPC

IPC staat voor International Primary Curriculum en is een integraal en thematisch programma, gericht op de creatieve en zaakvakken. De kinderen leren met IPC de wereld ontdekken. We nemen hiervoor een internationaal uitgangspunt: waar sta jij in de wereld? IPC is ontdekkend en onderzoekend onderwijs op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs. Ook bewegen, kunst/cultuur en muziek komen aan de orde in deze werkwijze. Gedurende 5 à 6 weken werken de kinderen aan een project binnen een thema. De leerkracht biedt begeleiding op het ontdekkende leren en borgt de kennisonderdelen van het project.

We starten het thematisch werken vanaf de onderbouw met het programma Early Years, de voorloper van IPC.

Ook de leerlijn techniek komt aan bod binnen IPC. Daarnaast besteden we gedurende twee weken speciale aandacht aan techniek en sluiten we die periode af met de Science Fair. Alle ouders worden betrokken bij de Science Fair door bijvoorbeeld (groepjes) kinderen te ondersteunen en te komen kijken en leren op de Science Fair.

Expressievakken

Op de School of Understanding vormt creatieve en expressieve vorming een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. De school stimuleert de kunstzinnige talenten en de creativiteit van de kinderen. Deze vakken zijn bij ons geïntegreerd binnen het lesprogramma van IPC.

Motorische ontwikkeling

De kleine/fijne motoriek wordt gedurende de dag ontwikkeld, vaak indirect.
Het kind leert hoe het materialen draagt, figuren tekent, strikken maakt, knipt, reeksen bouwt, schenkt en weegt en nog veel meer.
Allerlei activiteiten met als onderliggend doel: de ontwikkeling van de motoriek.
De leerkracht houdt bij hoe deze ontwikkeling verloopt en ondersteunt waar en wanneer dat nodig is. We werken met een MRT-doos (Motorische Remedial Teaching). Een doos vol materiaal, van een balanceerplank tot kleine balletjes, waarmee het kind motorische vaardigheden ontwikkelt.

Activiteiten

In de loop van het schooljaar vinden er verschillende activiteiten plaats, die (meestal) binnen de schooluren vallen, maar een afwijking kunnen geven op het lesrooster. Te denken valt aan:

 • afsluitweek na elk thema, presentaties, tentoonstellingen
 • excursies passend bij thema’s zoals een bedrijfsbezoek, museumbezoek en theatervoorstelling
 • fieldtrips, wandelingen door de buurt
 • bibliotheekbezoeken
 • kinderboekenweek
 • feesten, vieringen
 • schoolreis (hiervoor wordt een afzonderlijke bijdrage gevraagd van € 25,00)

De kwaliteit van het onderwijs

Kwaliteitsbeleid

Over de kwaliteit van het onderwijs wordt veel gesproken. Bij het kwaliteitsbeleid in de school gaat het om vijf vragen:

 • Doen we de goede dingen?
 • Doen we die dingen ook goed?
 • Hoe weten we dat?
 • Vinden anderen dat ook?
 • Wat doen we met die informatie?

Om deze vragen te beantwoorden heeft de school duidelijke informatie, goede instrumenten en een helder beleid nodig. Hiervoor werkt de school nauw samen met het schoolbestuur en de Inspectie van het Onderwijs.

Eens in de vier jaar stellen wij een schoolplan op; hierin werken wij op hoofdlijnen onze beleidsvoornemens uit. Deze beleidsvoornemens gaan over:

 • leeropbrengsten
 • het onderwijsaanbod
 • zorg voor leerlingen
 • integraal personeelsmanagement
 • materieel beleid
 • financieel beleid
 • kwaliteitsbeleid

 

Het schoolplan sluit af met een plan van aanpak waarin per schooljaar staat aangegeven hoe wij de beleidsvoornemens gaan uitvoeren en welke doelen we willen bereiken. Dit wordt uitgewerkt in een schooljaarplan. Aan het begin van elk schooljaar evalueren wij met het team en het schoolbestuur het voorgaande schooljaar en bekijken het komend schooljaar. Zo nodig stellen wij het schooljaarplan bij.

Zowel het vierjaarlijkse schoolplan als het jaarlijkse schoolplan wordt ter instemming voorgelegd aan onze medezeggenschapsraad en opgestuurd naar de Inspectie van Onderwijs.

 

Onze school zal gaan werken met kwaliteitsvragenlijsten. Dit helpt ons om bij alle betrokkenen van de school na te gaan wat zij van de kwaliteit van ons onderwijs vinden. Er zijn vragenlijsten voor leerkrachten, ouders en leerlingen. Aan de hand van de antwoorden op de vragenlijst wordt een verbeterplan gemaakt en nieuw beleid geformuleerd in het school(jaar)plan.

De bestuurder monitort op zijn beurt weer de kwaliteit van de onder hem vallende scholen door jaarlijks monitorgesprekken te voeren met directie en intern begeleider. Deze gesprekken worden gevoerd aan de hand van vooraf vastgestelde kwaliteitsindicatoren. Ook de resultaten van onze school worden cyclisch besproken.

Op deze manier werken wij continu en systematisch aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs is er om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen en te bevorderen. Zij doet dit volgens de kaders van de ‘Wet op het onderwijstoezicht’. De Inspectie verricht verschillende soorten onderzoeken op basisscholen. De Inspectie rapporteert haar bevindingen op de website: www.onderwijsinspectie.nl

Pedagogische sensitiviteit

Al onze leerkrachten werken ‘pedagogisch sensitief’. Dat wil zeggen dat de leerkracht op het goede moment doet wat juist is, ook in de ogen van het kind.

Voor ons is dit de kern van het onderwijs. De leerkracht is invoelend, heeft aandacht en toont belangstelling. Het kind voelt zich bij de leerkracht volkomen aanvaard. Vertrouwen is hierbij het uitgangspunt. Het kind is goed zoals hij is. Het kind ontwikkelt hierdoor zelfvertrouwen en kan volkomen zichzelf zijn.

Elk contact met de leerkracht heeft tot doel het kind te sterken in het eigen kunnen. De houding van de leerkracht is daarbij steeds positief. Ook fouten zijn een fase in het vergroten van begrip. Kinderen ontwikkelen hierdoor een optimistische houding in plaats van een gebrek aan zelfvertrouwen.

Kernwaarden

 • Verbinding
 • Vertrouwen
 • Rust
 • Inspiratie
 • Productiviteit

Leerlinggestuurd onderwijs

De School of Understanding kiest er bewust voor om niet de methode centraal te stellen maar middelen te kiezen die het zelfsturend leren bevorderen. We begeleiden de kinderen in de weg naar zelfsturend leren.

De weg daar naartoe is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de levenshouding van het kind en van de mate waarin het zelfstandig is en zich verantwoordelijk voelt.

Tijdens het werken aan de gepersonaliseerde leerweg, kun je grofweg drie aanpakken onderscheiden:

 1. Kinderen die vooral eerst veel hulp nodig hebben en samen met de leerkracht een werkplan uitstippelen en regelmatig feedback ontvangen en gestuurd worden.
 2. Kinderen die al zelfstandig hun werk kiezen, een plan kunnen opstellen, zich langer focussen en regelmatig terugkoppelen.
 3. Kinderen die zelfsturend leren met een goede taakopvatting, eigen werk plannen, doelen opstellen, uitvoeren en evalueren met de leerkracht.

We begeleiden en trainen de kinderen in de volgende levenshouding- en vaardigheidscomponenten:

 • Geluk (PERMA-model van Seligman)
 • Aangeleerd optimisme (Learned optimism, Seligman)
 • Veerkracht (Resilience, Seligman)
 • Executieve functies: het vermogen om te plannen, focussen en impulsen onder controle te houden (methode van Dawson & Guare)
 • Wat moeten kinderen leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste-eeuw?
 • Hope theory van Snyder (De Gelukskoffer)
 • Mindset, de weg naar een succesvol leven (theorie van Carol Dweck en methode van Floor Raeijmakers)

De weg naar zelfstandigheid en zelfbewustzijn wordt vanaf het begin ingezet.

In de groepen van de jongste kinderen is de omgeving een leerrijke, goed voorbereide ruimte, waar het kind de meeste tijd van de dag doorbrengt.

Het aangeboden materiaal is beperkt, waardoor het gemakkelijker is een keuze te maken. Het kind kan niet altijd direct iets pakken wat het wil, omdat het niet altijd beschikbaar is, en leert zo zijn impulsen bedwingen en zal sneller geneigd zijn om samen te werken.

Het ontwikkelingsmateriaal is vaak zelfcorrigerend, waardoor het kind kritisch leert kijken en zichzelf kan verbeteren. Het kan onafhankelijk doorwerken en leert op zichzelf vertrouwen.

Naarmate het kind zijn omgeving beter kent en beheerst, wordt zijn zelfstandigheid groter en daarmee ook zijn vrijheid. Het kind kiest zelfstandig en vanuit een innerlijke drang zijn werk en leert, eerst met hulp van de leerkracht, om zijn werk goed te organiseren.

Met steeds meer zelfkennis leert het stap voor stap zelf plannen maken, zijn emoties te reguleren en wordt de eigen verantwoordelijkheid steeds groter.

Flipping the Classroom

Wij werken geregeld op basis van ‘Flipping the Classroom’. Hierbij wordt klassikale kennisoverdracht vervangen door video’s en online instructies op het eigen tempo van het kind. Via digitale hulpmiddelen volgt de leerling de instructie waardoor er meer tijd vrijkomt voor de leerkracht om het kind te begeleiden op zijn eigen niveau.

Instructiemomenten kunnen we opnemen op video en zo digitaal beschikbaar stellen aan de kinderen.

Levenshoudinggericht onderwijs

Elke Ontwikkelgroep start de dag met aandacht voor de levenshouding. Over een langere periode staat één aspect van de levenshouding centraal en wordt uitgediept. Dat kan o.a. veerkracht zijn, of motivatie of uitdaging. Door bijvoorbeeld een (spiegel)verhaal te vertellen of een filmpje te laten zien krijgt het aspect inhoud De lessen in levenshouding in de ochtend geven het kind inzicht in zichzelf. Zo wordt er dieper ingegaan op een onderdeel. Als dat bijvoorbeeld doorzetten is, dan wordt er gedurende langere tijd met elkaar onderzocht wat doorzetten is en worden ervaringen uitgewisseld. Er wordt ingezoomd op en nagedacht over de eigen ontwikkeling van het doorzettingsvermogen. Het kind krijgt zicht op zichzelf en van daaruit op onderdelen die nog meer ontwikkeld moeten worden. Met deze lessen in de oren en de aangereikte tools, begint het kind aan een nieuwe dag en komt veel momenten tegen waarop het de vaardigheden zal gaan leren toepassen en ervaren.

In een persoonlijk ontwikkelplan wordt per kind ingezoomd op de groei van levenshouding.

Dit plan bestaat uit te ondernemen stappen en helpt het kind om in de loop van de dag bewust om te gaan met situaties waarin doorzetten wordt verlangd.

Het resultaat zal zijn dat het kind steeds meer groeit in het nemen van hindernissen en daardoor trots op zichzelf wordt.

Zo werken we heel veel aspecten van de levenshouding af, die maakt dat kinderen zichzelf goed leren kennen en laten ervaren dat ze hun eigen gedrag kunnen sturen.

Enkele voorbeelden van levenshoudingsaspecten die aan de orde komen:

 • Optimisme
 • Daadkracht
 • Omgaan met fouten
 • Geluk
 • Groeimentaliteit (Fixed/Growth mindset)

Kinderen met een ‘Fixed mindset’ zitten vast in het beeld dat zij over zichzelf hebben:

‘Ik kan dit toch niet, dat is te moeilijk, het zal mij nooit lukken. Daar ben ik nu eenmaal nooit goed in

Maar heb je een ‘Growth mindset’ dan sta je open om te leren ‘Het is moeilijk, ik kan het nog niet, maar ik ga het leren.’

Kinderen met een ‘Fixed mindset’ hebben last van een negatief zelfbeeld. Maar door training kun je groeien naar een ‘Growth mindset’.

Belangrijke vaardigheden die aan de orde komen:

 • Leren leren
 • Plannen
 • Samenwerken
 • Concentratie
 • Impulsen bedwingen

Kwaliteit van de leerkrachten

Nog belangrijker dan de lesmethodes die de school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Onze gediplomeerde en ervaren leerkrachten hebben de intensieve training ‘Levenshoudinggericht onderwijs’ gevolgd. Na een strenge selectieprocedure hebben zij laten zien dat zij de visie van de school uitdragen en zich eigen hebben gemaakt. Onze leerkrachten zullen de kinderen volgens onze principes optimaal begeleiden.

De leerkrachten besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Intervisie vormt een belangrijk onderdeel van de filosofie van de School of Understanding. Van en met elkaar leren, bijstellen en bijschaven, gebeurt in voortdurend overleg met elkaar.

Dit schooljaar vinden er zes studiedagen plaats. Daarnaast streven we ernaar om leerkrachten eens in de twee jaar een studiereis te laten maken, waarin zij onderzoek doen naar belangrijke onderwijsontwikkelingen in het buitenland.

Het leerlingvolgsysteem

Om de leerling zo goed mogelijk te volgen wordt er systematisch gewerkt aan:

 • observeren van invloedrijke ontwikkelaspecten t.a.v. levenshouding
 • evalueren en verzamelen van gegevens
 • voeren van leergesprek met leerling a.h.v. portfolio, waarin de leerlijnen en ontwikkellijnen zichtbaar worden gemaakt
 • opstellen en regelmatig evalueren van een persoonlijk leerplan met de leerling
 • herkennen en kunnen benoemen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

We maken gebruik van ParnasSys, een webbased leerlingvolgsysteem en leerlingadministratiesysteem.

Tweemaal per jaar beschrijven de leerkrachten de ontwikkeling van het kind in een verslag, dat aan de leerling is geschreven.

Drie keer per jaar vindt er een gesprek plaats met ouders en leerling over de voortgang van resultaten en persoonlijke groei. In dat gesprek nemen ouders, leerling en leerkracht een gelijkwaardige plaats in. Het portfolio van elke leerling – waarin ouders ook digitaal kunnen meelezen – dient als uitgangspunt. De leerkracht gaat niet alleen in op wat het kind heeft geleerd, maar ook hoe het heeft geleerd.

We toetsen de kennis (wat heeft het kind geleerd) met behulp van (digitale) toetsen.

We toetsen de persoonlijke vaardigheden aan de hand van observaties (welke vaardigheden zet het kind in en hoe gebruikt het deze). En we meten het begrip, dat over een langere periode tot stand komt.

Methodegebonden toetsing

Wij maken gebruik van digitale lesmethodes die doorlopend inzicht geven in de ontwikkeling en het niveau van het kind.

We nemen ook toetsen af, een prima middel om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van de leerling. Toetsen worden individueel en digitaal afgenomen op een moment dat een kind daaraan toe is, of wanneer de situatie vraagt om meer onderzoek. Mede aan de hand van de toetsgegevens worden samen met de leerling nieuwe doelen opgesteld. Ouders kunnen die terugzien in de digitale portfolio.

Onafhankelijke toetsing (CITO)

Om de lange-termijnontwikkeling te volgen maken we gebruik van een onafhankelijke toetsing van het Cito-toetsingsprogramma dat bestaat uit:

 • De entree toetsing (bij binnenkomst leerling om leerhiaten te ontdekken)
 • Het jaarlijkse toetsingsprogramma (monitoren leervorderingen Nederlands, rekenen en studievaardigheden)
 • De eindtoets (advisering vervolgonderwijs)

Passend onderwijs

Ieder kind verdient het beste onderwijs en de ondersteuning die het nodig heeft. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Alle kinderen moeten daarom een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Met als doel om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Door onze focus op levenshouding, hogere vaardigheden, persoonlijke leerroute en door begeleiding en ondersteuning van de leerkracht vanuit pedagogische sensitiviteit, is ons onderwijs op een heel natuurlijke manier passend en op maat voor elk kind.

Zorg voor kinderen met speciale behoeften

Als een kind toch nog andere, specifieke (onderwijs) behoeften heeft kan de leerkracht in overleg met de ouders en de directeur bekijken of er hulp of expertise van buitenaf moet worden ingeschakeld. De School of Understanding maakt deel uit van het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen.

Binnen Amsterdam-Diemen hebben de schoolbesturen met elkaar afgesproken welke vorm van onderwijsondersteuning elke school moet kunnen bieden. In het Schoolondersteuningsprofiel (ter inzage op school en op onze website) is vastgelegd welke voorzieningen onze school biedt aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het team brengt in kaart wat de mogelijkheden, grenzen en ambities van de school zijn.

Het is hierbij van groot belang dat beide partijen, zowel de school als de ouders en het kind, ervan overtuigd zijn dat de school een meerwaarde kan zijn en dat de school die meerwaarde ook kan leveren.

De school en het voortgezet onderwijs

Omdat de kinderen op onze school in hun eigen tempo werken, zullen zij aan het einde van de basisschoolperiode een gedifferentieerd profiel laten zien. Sommige kinderen zullen met rekenen al het programma van 2-VWO Wiskunde gedaan hebben terwijl ze met begrijpend lezen net de kerndoelen van de basisschool hebben gerealiseerd.

Omdat het belangrijk is dat de scholen van het voortgezet onderwijs dit profiel overnemen en niet met alle vakken opnieuw beginnen zal de SoU met de verschillende scholen van voortgezet onderwijs overleg gaan voeren.

Opvangfunctie

BELANGRIJK: Op dit moment bieden wij nog geen opvang aan voor 0 – 4 jaar.

De School of Understanding heeft gekozen voor Combiwel als partner voor de opvangfunctie. Dat betekent dat er een nauwe samenwerking is tussen de medewerkers van beide partijen en dat er sprake is van een goede overdracht. Het is van groot belang dat de partijen werken vanuit eenzelfde pedagogische visie. We starten in de opvang met het pedagogisch beleid zoals Combiwel dat heeft beschreven in hun pedagogisch beleidsplan. Gaandeweg het schooljaar zullen we samen een gezamenlijk pedagogisch beleid formuleren.

We beginnen het schooljaar 2016 – 2017 met opvang vanaf 4 jaar en zullen onze opvangfunctie in de toekomst gefaseerd uitbreiden. We zijn met Combiwel aan het onderzoeken hoe we hier toch al een start mee kunnen maken. Combiwel biedt daarin opvang met een sterke link naar de SoU. Indien kinderen jonger dan 4 jaar interesse tonen en klaar zijn voor een nieuwe fase dan kunnen ze al eerder de overstap maken naar de onderwijsfunctie van de school. De opvang en het onderwijs lopen zo vloeiend in elkaar over dat de overgang heel natuurlijk verloopt.

Opvang vanaf 4 jaar

Om 8.00 uur opent de opvang haar deuren.

De kinderen kunnen kiezen uit diverse vrije activiteiten onder begeleiding zoals lezen, muziek luisteren en relaxen. De opvangfunctie loopt vloeiend over in de onderwijsfunctie wanneer de kinderen naar hun Ontwikkelgroep gaan.

’s Middags na het lesprogramma start de opvang weer. Ook hier loopt de overgang weer vloeiend in elkaar over. De kinderen komen bij elkaar in hun basisgroep. Ze eten fruit en drinken wat terwijl ze de belevenissen van de dag met elkaar doornemen. Daarna kunnen zij onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers vrij gaan spelen of meedoen aan een activiteit of workshop. Kinderen kunnen er ook voor kiezen om verder te gaan met hun onderwijsopdrachten. Onze begeleiders houden hierbij de balans tussen werk en rust goed in de gaten. Alle kinderen spelen zo veel mogelijk buiten.

Openingstijden opvangfunctie

De opvangfunctie van de School of Understanding is maandag t/m vrijdag open van 8.00 tot 18.30 uur (exclusief nationale feestdagen).

Schooldagen:
Van 14:30 uur tot 18:30 uur (op woensdag vanaf 13.45 uur)

Schoolvakanties en studiedagen:
Van 8:00 uur tot 18:30 uur

Team opvangfunctie

Ons team bestaat uit:

 • Coördinator opvangfunctie
 • Minimaal twee pedagogisch medewerksters

Kosten

Wij bieden graag maatwerk aan alle ouders die gebruik willen maken van de opvangfunctie. We bieden verschillende contractvormen waar u een keuze uit kunt maken. Hieronder de contractvormen en een tabel met de bijbehorende uurprijzen.

 • 52-weken plus contract

Inclusief alle schoolvakanties, studiedagen en schoolloze dagen. De uurprijs van dit contract ligt € 0,25 hoger omdat de studiedagen niet geteld worden in het overzicht. De uurprijs ondervangt hiermee de extra studiedagen.

 • 52-weken contract

Inclusief alle vakanties en schoolloze dagen. De studiedagen zijn niet opgenomen in dit contract maar kunnen uiteraard wel los worden afgenomen.

 • 48-weken contract

Inclusief de meeste schoolvakanties met uitzondering van 3 weken aaneengesloten in de zomervakantie en de week tussen kerst en oud en nieuw. De studiedagen zijn niet opgenomen in dit contract maar kunnen uiteraard wel los worden afgenomen.

 • 40-weken contract

In dit contract is er alleen opvang op schooldagen na schooltijd.

 • 11-weken vakantiecontract

In dit contract is er opvang gedurende alle officiële schoolvakanties zoals vastgesteld door het ministerie van OCW.

 • 5-weken vakantieopvang

In dit contract is er 5 weken per jaar opvang. Dit moet worden afgenomen in 5x 1 week.

contract52 weken+52 weken48 weken11 weken5 weken
uurprijs7,086,837,307,557,15

Ouders en de school

Het belang van de betrokkenheid van ouders

Opvoeding is een taak voor ouders en school. Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en school daarom ontzettend belangrijk. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Voor de leerkrachten zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden.

Ouders worden ook uitgenodigd om actief deel te nemen aan de dagelijkse gang van zaken. Dat kan als activiteitenbegeleider, als ondersteuner bij projecten of excursies of als gastspreker. Dit gebeurt in overleg en in samenwerking met de leerkracht. Ons streven is dat de ouders zich op de School of Understanding net zo thuis voelen als de kinderen.

Informatie aan ouders

Communicatie vanuit de school verloopt op de volgende manieren:

 • Ouderportaal/communicatie-app: Ouders hebben toegang tot het portaal van ons leerlingadministratiesysteem en leerlingvolgsysteem. Hier bewaren we onder andere verslagen van oudergesprekken. Gekoppeld hieraan is ook een communicatieapp waarin de digitale kalender te vinden is en we als ouders en school met elkaar kunnen ‘appen’
 • Digitale nieuwsbrief (via het leerlingadministratiesysteem): informatie over actuele schoolactiviteiten
 • Digitale kalender: schooljaarplanning van activiteiten en vakanties
 • Website www.schoolofunderstanding.nl/amsterdam-west: hier vindt u uitgebreide en actuele informatie over onze school
 • Oudergesprekken: drie keer per jaar wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek over het functioneren van uw kind. Hierbij wordt het portfolio van uw kind gebruikt.
 • Ouderparticipatie-avonden: Ongeveer zes keer per jaar nodigen wij ouders uit om hen te informeren over de specifieke aspecten van ons onderwijs, onze visie en pedagogiek.
 • Persoonlijk contact met directie of leerkrachten: natuurlijk bestaat er altijd de mogelijkheid voor een individueel gesprek. Maakt u dan wel even een afspraak?
 • IPC: Bij de afsluiting van een IPC-thema is er een avond voor de ouders en andere belangstellenden om de presentaties van de kinderen te bekijken.

Ouderparticipatie-avonden

Gedurende het schooljaar organiseren wij regelmatig inspirerende ouderparticipatie-avonden. Ouders krijgen op deze avonden inzicht in de principes, methodes en pedagogiek van de school. We vinden het belangrijk dat ouders onze visie kennen en door dezelfde opvoedkundige bril naar hun kinderen kijken.

Wij verwelkomen op deze avonden feedback van de ouders. Dit helpt ons het beleid aan te scherpen en indien nodig te verbeteren.

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

De ouder heeft recht op informatie over bijvoorbeeld de schoolprestaties van zijn/haar kind. Ook als deze ouder gescheiden is en niet het wettelijk gezag heeft over zijn/haar kind. De ouder moet daar wel uitdrukkelijk zelf om vragen. De leerkracht hoeft geen informatie te geven die in strijd is met de belangen van het kind. Als de ouder vindt, dat de leerkracht ten onrechte informatie weigert, kan de ouder daarover praten met de directie van de school. We streven altijd naar een gezamenlijk gesprek met beide ouders.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad behartigt de belangen van zowel de ouders als het SoU-personeel en regelt het overleg tussen beide groepen. Het bestuur van de school heeft behoefte aan een goed functionerende Medezeggenschapsraad omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die het bestuur en/of de school moet nemen.

Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de Medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de Medezeggenschapsraad aankaarten.

De Medezeggenschapsraad werkt volgens een vastgesteld reglement dat voor iedereen beschikbaar is. De verkiezingen zullen in het begin van het schooljaar worden gerealiseerd.

Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband. Voor passend onderwijs is onze school onderdeel van het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen (www.swvamsterdamdiemen.nl). De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. De ondersteuningsplanraad bestaat uit ouders en leerkrachten. De leden van deze nieuwe raad moeten ouders, leerkrachten en/of leerlingen zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een MR afkomstig te zijn.

Vrijwillige ouderbijdrage

De onderwijsfunctie van de School of Understanding is een door de overheid gesubsidieerde school en het onderwijs is kosteloos voor alle kinderen.

Wel vragen wij per kind, per jaar een ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten en materialen die niet door de overheid gesubsidieerd worden. Zonder deze ouderbijdrage kunnen sommige activiteiten en excursies niet doorgaan.

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2016 – 2017 is vastgesteld op € 50,00 per kind. Enkele voorbeelden van activiteiten die bekostigd moeten worden door middel van de ouderbijdrage.

Excursies

We organiseren onze meerdere excursies per jaar zoveel mogelijk in Amsterdam (en nabije omgeving). Bij een excursie hebben we entreekosten en reiskosten.

Fieldtrips

Fieldtrips zijn buurtwandelingen waarin we de omgeving en de bewoners rond de school steeds beter leren kennen. Fieldtrips zijn kosteloos waar mogelijk maar vaak zijn er toch kleine kosten aan verbonden.

Sinterklaas

We ondersteunen sinterklaas met het geven van cadeautjes aan kinderen.

Activiteiten rond feestdagen

Strooigoed/eten/drinken/etc.

Software licenties thuisgebruik

Waar mogelijk regelen we licenties voor thuisgebruik.

Schoolabonnementen

Bijvoorbeeld voor de bibliotheek en de dierentuin (hiermee kunnen we met korting de dierentuin bezoeken).

De ouderbijdrage zal alleen worden gebruikt voor extracurriculaire zaken zoals hierboven genoemd. De ouderbijdrage wordt geïnd via de rekening van de Stichting vrienden van de School of Understanding Amsterdam. Het bestuur van deze Stichting zal worden gevormd door ouders. De Stichting zal jaarlijks verslag uitbrengen over de inkomsten en uitgaven aan de ouders van de SoU.

Extra diensten

De School of Understanding biedt extra diensten aan waar leerlingen en ouders gebruik van kunnen maken. Het gaat hierbij om o.a. de volgende diensten:

 • Naschoolse workshops van 8 lessen voor circa € 80. Denk aan workshops m.b.t. talen, kunst en cultuur, sport, techniek en mindfulness.
  Soms bieden wij specialistische workshops aan die iets duurder uitvallen. Wij  informeren u daar vanzelfsprekend van tevoren over.
 • Gezonde warme lunchmaaltijd à € 3,10

In de loop van het schooljaar kunnen er diensten bijkomen. Wij zullen u daarvan op de hoogte brengen.

Algemene regelingen

Aannamebeleid

Het gehele schooljaar stellen wij ouders in de gelegenheid kennis te komen maken met onze school.

De School of Understanding hanteert drie richtlijnen bij het aannamebeleid:

 1. Ouders kiezen bewust voor de filosofie van de School of Understanding
 2. Het is de verwachting dat het kind zal welvaren bij ons type onderwijs, zowel sociaal-emotioneel als cognitief
 3. Het is de verwachting dat het kind het onderwijsproces van medeleerlingen niet zal verstoren en/of buitenproportioneel veel begeleiding zal vragen.

Aanmelden van een kind jonger dan 4 jaar

 Stedelijk Toelatingsbeleid 

Het Stedelijk Toelatingsbeleid houdt in dat er één systeem is waarmee kinderen die de vierjarige leeftijd bereiken in Amsterdam aangemeld en geplaatst kunnen worden op ruim 200 Amsterdamse basisscholen. Ouders kunnen zich in één keer aanmelden bij verschillende basisscholen. 

In het kort

Als een kind 4 jaar wordt, kan het naar de basisschool. Wanneer het kind drie jaar is, ontvangen de ouders informatie over de aanmelding en inschrijving. Ouders hebben daarna minimaal zes maanden de tijd om zich te oriënteren, scholen te bezoeken en hun kind aan te melden. Ouders melden hun kind vervolgens aan op de school van eerste keuze. Deze school registreert de aanmelding in een centraal systeem. De ouder moet hierbij ook aangeven wat de tweede, derde en volgende keuze voor basisscholen is. De plaatsing gebeurt vervolgens automatisch op basis van de aangegeven voorkeuren en de voorrangsregels. Minimaal zes maanden voordat het kind naar de basisschool gaat, krijgen de ouders te horen op welke school een plaats voor hun kind is gereserveerd. Daarna kunnen zij hun kind inschrijven op deze school.

Voorrang op een school

Ieder kind heeft voorrang op 8 scholen in de buurt waarvan minimaal 1 conceptschool. De voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van het kind en de basisschool. Wilt u een overzicht van uw voorrangsscholen? Vul uw postcode en huisnummer in op Amsterdam.nl/schoolwijzer voor een overzicht.

Voorrangsregels

Als de school voldoende plaatsen heeft voor het aantal aanmeldingen, dan wordt het kind automatisch geplaatst. Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan gelden er voorrangsregels. Deze voorrangsregels zijn:

 • Een broertje of zusje zit op de school van eerste keuze op het moment dat het kind vier jaar wordt
 • Het kind heeft een VVE-indicatie, gaat naar de voorschool die bij de school is aangesloten en heeft de school als voorrangsschool
 • Het kind zit op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de school van eerste keuze onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool
 • De ouder van het kind is werkzaam op de school in een dienstverband voor onbepaalde tijd
 • Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Aanmelden Schoolwijzer Amsterdam
Als u uw aanmeldformulier inlevert op school maken we een afspraak voor een intake. Bij de intake gaan we in gesprek over uw kind. Uitgangspunt voor het gesprek zijn de drie richtlijnen van het aannamebeleid.

Als we er gezamenlijk over uit zijn dat uw wensen en uw kind een match vormen met onze school dan verwerken we het aanmeldformulier bij Schoolwijzer Amsterdam.

Als uw kind geplaatst is via Schoolwijzer Amsterdam en u bevestigt die plaatsing dan ontvangt u van ons een inschrijfformulier. Dit ingevulde formulier mailt u naar de administratie van de school. Binnen enkele dagen ontvangt u een bewijs van ontvangst. U wordt uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek met de leerkracht waarin ook informatie gegeven wordt over de eerste schooldag van uw kind.

Aanmelden van een kind van 4 jaar of ouder

Als uw kind niet wordt ingeschreven via Schoolwijzer Amsterdam of uw kind komt van een andere school dan kunt u uw kind aanmelden door middel van het aanmeldformulier op de site. U vult het formulier in en mailt dit naar de administratie van de school. Binnen enkele dagen ontvangt u een bewijs van ontvangst. U wordt uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Als u dan besluit te kiezen voor de School of Understanding maken we een afspraak met u voor een intakegesprek. Naar dit gesprek neemt u alle relevante informatie over uw kind mee. Komt uw kind van een andere basisschool of opvang dan neemt de School of Understanding contact op om een onderwijsinhoudelijk rapport te vragen.

Na bericht van toelating en ondertekening van akkoordverklaring vindt de daadwerkelijke inschrijving plaats.

Plaatsingsbeleid

Leerlingen worden geplaatst in de Ontwikkelgroep die correspondeert met hun leeftijd: 4 t/m 6 jaar, 7 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar.

Diversiteitsbeleid openbaar onderwijs Amsterdam

De stad Amsterdam kent een grote diversiteit aan bevolkingsgroepen, culturen en religies. Belangrijk uitgangspunt binnen het openbaar onderwijs is dat deze groepen, culturen en religies elkaar met openheid en respect kunnen ontmoeten en samen kunnen leven. De school moet een instituut zijn waar leerlingen, ouders en onderwijspersoneel van alle religies en levensbeschouwingen zich welkom en gerespecteerd voelen.

Het diversiteitsbeleid van het openbaar onderwijs in Amsterdam is een onderdeel van het Veiligheidsplan van AWBR, welke u kunt inzien op de website van ons schoolbestuur AWBR.

Pedagogische doelstelling

Vrouwen en mannen, meisjes en jongens worden als gelijke van elkaar behandeld en gaan op voet van gelijkheid met elkaar om. Dat wil zeggen dat op grond van sekse geen onderscheid mag worden gemaakt.

Gedragsregels

Op grond van bovenstaande hanteren we de volgende gedragsregels:

Vrouwen en mannen, meisjes en jongens hebben gangbaar fysiek contact met elkaar, bijvoorbeeld mannen en vrouwen geven elkaar een hand bij kennismaken of begroeten. Meisjes en jongens hebben gemengd les en spelen met elkaar.

Mannen en vrouwen communiceren op gelijke voet met elkaar. Leerkrachten hebben gesprekken met ouders, zowel met moeders als met vaders.

Jongens en meisjes zwemmen en gymmen gezamenlijk, maar krijgen wel aparte omkleed- en douchefaciliteiten vanaf groep 3.

Kinderen zowel als volwassenen, mannen en vrouwen, kijken elkaar aan als zij met elkaar spreken.

Kleding

Vanuit het ministerie is een leidraad voor kleding op scholen opgesteld. Wij als school hanteren deze leidraad.

Belangrijk uitgangspunt voor openbare scholen is dat het dragen van een hoofddoek op het terrein van de openbare scholen toegestaan is mits gezicht en handen vrij van stof zijn. Gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan omdat dit de onderlinge communicatie belemmert.

Leertijd/leerplicht

De School of Understanding verzorgt volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid 7520 uur onderwijs in een periode van acht schooljaren. Dit komt neer op gemiddeld 940 uur per schooljaar. De SoU kiest er expliciet voor om dit niet te doen in de vorm van standaardschooldagen waarbij de afwezigheid geregistreerd wordt. Wij registreren actief wanneer de leerling aanwezig is en deze sluitende registratie per leerling laat constant zien of de leerling voldoende onderwijs geniet.

Flexibele vakantieregeling

Naast de vaste zomer-, mei- en kerstvakantie is het gedurende het schooljaar mogelijk om een week per jaar flexibel vrij te vragen. Deze week ontstaat doordat wij gedurende de niet verplichte voorjaarsvakantie de school open houden. Ook bouwen we extra uren op gedurende het schooljaar.

Ouders dienen aan het begin van het schooljaar aan te geven hoe ze van deze flexibiliteit gebruik gaan maken. De beschikbare week kan in dagen of een veelvoud daarvan worden aangevraagd met uitzondering van de week voor of na de zomervakantie.

Overig verlof

Op grond van de wet mag de schooldirectie verlof verlenen:

 • bij ernstige ziekte van ouder(s) of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad (duur in overleg met de directeur)
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen, van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen, van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste één dag
 • als de ouders een verklaring van een arts of maatschappelijk werker kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden (periode in overleg)
 • voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof (periode in overleg)

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouder(s) die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden zal proces-verbaal worden opgemaakt. Ouders die het niet eens zijn met de beslissing, kunnen bij de directeur, dan wel bij de leerplichtambtenaar, bezwaar maken.

Ziekte leerling

Natuurlijk komt het wel eens voor dat uw kind ziek is of later komt, omdat het naar de dokter of tandarts moet. In een dergelijk geval moet u dit tussen 8.00 en 8.30 uur melden via ‘kindplanner’.

Als uw kind zonder afmelding niet op school aanwezig is, wordt u voor 9.00 uur gebeld.

Bij een korte ziekte of ongeval (tot maximaal drie weken) informeert de groepsleerkracht de directie en onderhoudt het contact met leerling en ouders. De groepsleerkracht stelt een plan van aanpak op.

Langdurig ziek

Voor leerlingen die langere tijd ziek thuis zijn of in het ziekenhuis liggen is het belangrijk dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat. Onderwijs hoort daar bij om achterstand zoveel mogelijk te voorkomen en om de leerling verbinding te laten houden met de school.

Bij een leerling die meer dan drie weken ziek is, kan de School of Understanding gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen die zijn opgenomen in een academisch ziekenhuis, zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening aldaar; voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. De consulenten kunnen de school helpen bij het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan voor de zieke leerling. Voorts geven de consulenten informatie over de mogelijke gevolgen van de ziekte, medicatie of behandeling op leren en gedrag.

Vervanging bij afwezigheid leerkracht

Bij ziekte van een leerkracht wordt direct naar een oplossing gezocht. Er komt in principe een invalkracht of de kinderen worden intern opgevangen door andere leerkrachten.

Indien er sprake is van overmacht kan het in extreme gevallen voorkomen dat we kinderen naar huis moeten sturen. Uiteraard wordt u als ouder eerst op de hoogte gesteld. We sturen nooit zomaar kinderen terug naar huis.

Veiligheid in en om de school

Ontruimings- en calamiteitenplan
In het kader van de veiligheid binnen het gebouw is de school in het bezit van een ontruimings- en calamiteitenplan (ter inzage op school). Het ontruimingsplan treedt in werking als er bijvoorbeeld sprake is van brand. De school dient dan zo snel mogelijk ontruimd te worden.

Elk schooljaar wordt er twee keer met de kinderen geoefend hoe ze het gebouw dienen te verlaten in geval van brand. Het calamiteitenplan is van toepassing als er een noodsituatie dreigt of plaatsvindt buiten de school. In dat geval worden de kinderen op school gehouden totdat de plaatselijke overheid het signaal ‘veilig’ heeft gegeven.

BHV’ers
De school heeft twee BHV’ers (bedrijfshulpverleners). Zij worden jaarlijks bijgeschoold in levensreddende handelingen.

Verzekeringen

De ongevallenverzekering is van kracht voor het personeel en de leerlingen tijdens schooluren en evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Ook is deze verzekering van toepassing op leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden en het gaan van huis naar de stageplaats en omgekeerd.

De Stichting is verzekerd bij de VGA Amsterdam en de polis van de verzekering is in te kijken op school.

Aansprakelijkheid

De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dekt de aansprakelijkheid van de school jegens derden, die het gevolg is van een door school gepleegde onrechtmatige daad. In een dergelijk geval kan men spreken van onrechtmatig handelen of nalaten door de school. Het zoekraken van bijvoorbeeld kettinkjes of jassen en diefstal van fietsen uit de fietsenstalling vallen daar echter niet onder. Ook schade aangebracht door leerlingen aan andere leerlingen of aan de school valt hier niet onder, zelfs niet als dit onder schooltijd gebeurt. In situaties waarin kinderen zelf een onrechtmatige daad begaan, zijn ouders aansprakelijk voor de gedragingen van hun kinderen. Wij raden u aan zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren voor dergelijke zaken af te sluiten.

Schorsing en verwijdering

In bijzondere gevallen kan een leerling door de directeur voor een of meerdere dagen geschorst worden. Dit gebeurt altijd na overleg met het schoolbestuur en de inspectie en na melding bij de leerplichtambtenaar. Deze maatregel zal alleen gebruikt worden als de veiligheid van leerkrachten en/of medeleerling(en) niet meer te garanderen is.

Ouders hebben het recht tegen de schorsing bezwaar te maken. Schorsing is een zeer ernstige maatregel. Wij zullen in vrijwel alle gevallen in eerste instantie proberen samen met de leerling een plek te geven aan zijn frustraties en gedragingen zodat we er samen van kunnen leren.

Indien bij ernstige gevallen van wangedrag maatregelen ter voorkoming hebben gefaald, kan het schoolbestuur besluiten het kind de verdere toegang tot de school te weigeren.

In overleg met de leerplichtambtenaar moet een andere school voor het kind gezocht worden. Het is mogelijk dat verwijdering vooraf wordt gegaan door schorsing. Bij verwijdering kunnen ouders bezwaar maken tegen de beslissing van het schoolbestuur.

Klachtenregeling

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u dan ook van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht van uw kind dan wel de schoolleiding aan te spreken.

Bij klachten kunt u beroep doen op de ondersteuning door de interne vertrouwenspersoon.

Intern vertrouwenspersoon

Met de interne contactpersoon van onze school kunt u vrijelijk spreken. Alles wat naar voren komt, wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. Op dit moment is nog niet duidelijk wie de rol van de interne vertrouwenspersoon op zich zal nemen.

Extern vertrouwenspersoon

Als school hebben wij ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een neutrale deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt u bij het wegnemen van uw klacht en als dat niet lukt bij het verder ondersteunen in het doorlopen van de klachtenprocedure. De klachtenregeling waar deze procedure in wordt beschreven is te lezen op de website van het schoolbestuur AWBR: http://www.awbr.nl/Ouderinformatie/Klachten

Contactgegevens extern vertrouwenspersoon:

De heer Aart Nolen
06-55883285
a.nolen@lijnbaan-amsterdam.nl
http://lijnbaan-amsterdam.nl/

Als u vindt dat uw klacht door ons op school niet naar behoren wordt opgepakt of is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan de bestuurder van de stichting Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR). Dit is de stichting voor openbaar primair onderwijs, waar onze school deel vanuit maakt.

Contactgegevens bestuurder

De heer Marius Voerman
Telefoonnummer: 020-5150440
E-mail: info@awbr.nl

Geeft dit nog niet voldoende resultaat dan kunt u ook terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie die wordt ingericht door de stichting ‘Onderwijsgeschillen’.

Ons schoolbestuur is aangesloten bij ’Onderwijsgeschillen’. https://onderwijsgeschillen.nl/ Dit is een onafhankelijke organisatie die klachten aanneemt, mogelijk in behandeling neemt, beoordeelt en vervolgens het bestuur adviseert. 

Vertrouwensinspecteur

Binnen de inspectie van het onderwijs is een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs. Zij hebben een adviserende en ondersteunende taak bij klachten rondom seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek en psychisch geweld. Bij de vertrouwensinspecteur kunt u ook terecht voor signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, extremisme, etc. Ieder bevoegd gezag is wettelijk verplicht bij een dergelijke klacht melding te doen bij de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht. Hij/zij zal in alle gevallen in nauw overleg met de melder afspraken maken over de afhandeling van de klacht en de te nemen stappen.

Het telefoonnummer van het meldpunt vertrouwensinspecteurs is: 0900 – 1113111

Praktische zaken van A tot Z

Beeldmateriaal kinderen

Als u bezwaar heeft tegen het opnemen van foto’s van uw kind in ons (digitale) fotoalbum, of tegen het plaatsen van foto’s en/of filmpjes op onze website, meld u dat dan schriftelijk bij de directie. Als u niet reageert gaan we ervan uit dat u geen bezwaren hebt.

Bewegingsonderwijs

Alle kinderen hebben twee keer per week gymles van een vakleerkracht.
Tijdens de gymles dragen alle kinderen gymschoenen met profiel, een kort broekje en een wit t-shirt. Voor de veiligheid van uw eigen kind tijdens de gymlessen vragen we u vriendelijk doch dringend om sieraden als kettinkjes, ringen en armbanden thuis te laten. Om de zelfstandigheid te stimuleren vragen we u ook om kinderen op gymdagen gemakkelijk aan en uit te trekken kleding te laten dragen.

Eten en drinken

Pauzehapje

’s Morgens kunt u uw kind fruit meegeven. Uw kind kan ook melk of water meenemen voor het pauzehapje. Snoepgoed mag bij ons op school niet genuttigd worden. Wij hechten veel belang aan het bevorderen van gezond gedrag. Het eten van kauwgum binnen de school is niet toegestaan.

Middageten

Alle kinderen eten zo mogelijk gezamenlijk tussen de middag.

Tegen een extra vergoeding kunnen ouders voor hun kind een gezonde warme maaltijd bestellen. De kosten bedragen hiervoor € 3,10 per maaltijd. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk om een lunchtrommel mee te geven.

Feesten & Evenementen

Op de School of Understanding worden allerlei feesten en evenementen georganiseerd die bijdragen aan de fijne sfeer op onze school.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Sinterklaasfeest
 • Winterfeest
 • Lentefeest
 • Zomerfeest
 • Verjaardag
 • Schoolreisje

Ouders spelen een belangrijke rol bij de organisatie van deze activiteiten.

Fietsen

Alle fietsen dienen netjes in het fietsenrek geplaatst te worden. Er is rondom de school weinig ruimte voor het stallen van een fiets. Wij adviseren dan ook om zoveel mogelijk lopend naar school te komen. Als kinderen met de fiets komen dan graag de fietsen op slot en vastzetten. Het plaatsen van een fiets in de openbare stalling is voor eigen risico en verantwoording. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging.

Hoofdluis

Hoofdluis is veelvoorkomend (helaas zeer overdraagbaar) en moeilijk uitroeibaar. Mocht u hoofdluis bij uw kind constateren, wilt u dit dan direct bij de groepsleerkracht melden? Dan kunnen wij onze maatregelen treffen om verspreiding te voorkomen. Als op school bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd, nemen we zo snel mogelijk contact met u op en wordt u gevraagd uw kind te halen en thuis te behandelen.

We streven ernaar om alle kinderen regelmatig te laten controleren op hoofdluis.

Rookverbod

Onze school is een rookvrije school. Het is dus verboden in de school te roken Deze regel geldt niet alleen voor leerkrachten, maar ook voor (helpende) ouders en bezoekers.

Schoolvakanties en vrije dagen 2016 – 2017

Herfstvakantie17 t/m 21 oktober 2016
Kerstvakantie26 december 2016 t/m 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie (optioneel)20 februari t/m 24 februari 2017
Paasvakantie14 april t/m 30 april 2017
Bevrijdingsdag5 mei 2017
Hemelvaartsdagdonderdag 25 mei 2017
Pinkstervakantie5 t/m 9 juni 2017
Zomervakantie24 juli t/m 1 september 2017

De onderwijsfunctie van de school is geopend tijdens de voorjaarsvakantie.

Studiedagen van het team waarop de onderwijsfunctie van de school is gesloten:

 • Donderdag 13 oktober 2016
 • Maandag 21 november 2016
 • Donderdag 16 februari en vrijdag 17 februari 2017
 • Maandag 13 maart 2017
 • Vrijdag 26 mei 2017

Verjaardag kind

Wij vragen de ouders de traktaties eenvoudig en gezond te houden. Alleen eetbare traktaties zijn toegestaan.

Verloren voorwerpen

Het komt regelmatig voor dat kinderen spullen op school kwijtraken. Enkele tips om dit te voorkomen:

 • Zet een naam in jassen, laarzen en sportkleding
 • Controleer geregeld of uw kind iets kwijt is
 • Speelgoed mag niet meegebracht worden
 • Het dragen van sieraden is voor eigen risico, laat ze liever thuis

Wat wij vinden wordt bewaard door de leerkracht. Bij het zoekraken van spullen is het raadzaam zo snel mogelijk contact met de leerkracht op te nemen. De school vergoedt geen zoekgeraakte eigendommen.

Download Schoolwijzer 2016 – 2017

Bekijk de Schoolwijzer in PDF vorm, of print hem uit.