inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden

Als u zich georiënteerd heeft op onze school en ons concept past bij uw idee van fijn en goed onderwijs dan kunt u uw kind aanmelden bij onze school. Over het algemeen zal het gaan over kinderen die nog 4 jaar moeten worden en dan is er een wijze van aanmelden die (bijnaP iedere basisschool in Amsterdam hanteert. Als uw kind al 4 jaar of ouder is, en nog geen 9 jaar, dan kunt u uw kind ook aanmelden bij onze school. Over het algemeen zijn onze leerjaren vol, uw kind wordt dan op de wachtlijst geplaatst. Als er dan een plek vrij komt zullen we u daarover berichten en maken we een afspraak.

Voor kinderen tot 4 jaar heeft de gemeente Amsterdam een stadsbreed toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op de scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.

U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij onze school.

Als u (nog) niet in Amsterdam woont en geen formulier heeft ontvangen of u bent het formulier kwijt geraakt dan kunt u het aanmeldformulier hier downloaden. Als u gebruik maakt van dit blanco formulier dan moet u een bewijs van uw adres toevoegen.

U heeft daarna minimaal 6 maanden de tijd om u aan te melden bij de school van uw eerste keus. U moet hierbij ook aangeven wat de tweede, derde en volgende keus is.

Als de School of Understanding de school van uw eerste keuze is kunt u uw volledig ingevulde aanmeldformulier (geen kopie of scan) op maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 12 uur afgeven op het volgende adres:

School of Understanding Amsterdam-West
Potgieterstraat 34
1053XX, Amsterdam

Uw formulier wordt dan aangenomen door onze gastvrouw Marja die uw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt in het centrale systeem van Schoolwijzer Amsterdam. U ontvangt dan ook direct een bevestiging van uw aanmelding op uw e-mailadres. U mag er voor kiezen om uw formulier in de brievenbus te stoppen, maar aangezien we met meerdere partijen in het gebouw De Potgieter zitten geeft het minder zekerheid dat het formulier op de goede plek terecht komt.

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

De plaatsing gebeurt automatisch op basis van de door u aangegeven voorkeuren en voorrangsregels. Minimaal 6 maanden voordat uw kind naar de basisschool gaat, krijgt u te horen of uw kind op onze school is geplaatst.

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

  • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2014: 2 november 2017
  • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2014: 8 maart 2018
  • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2015: 1 juni 2018
  • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2015: 1 november 2018

Een plaats op de basisschool
Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd verricht. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.
Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeursschool.

Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:

  1. Het kind heeft een broer of zus op de school (dan volgt er automatisch een plaatsing);
  2. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
  3. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-251 8006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Inschrijven

Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van ons of – in het geval van een overaanmelding – van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de ons kenbaar maken. U krijgt dan van ons een inschrijvingsformulier toegestuurd.
Pas als uw inschrijfformulier bij ons is, is uw inschrijving definitief.

Kinderen ouder dan 4 jaar
Voor kinderen ouder dan 4 jaar geldt op dit moment een wachtlijst. Kinderen die verhuizen naar (dit deel van) Amsterdam hebben voorrang op de wachtlijst. Aangezien het verschil tussen een reguliere school en de School of Understanding aanzienlijk is, is het nodig dat uw kind bij de start op deze school niet ouder is dan 8 jaar. Als uw kind ouder dan 4 jaar is en u wilt uw kind ingeschreven hebben op de SoU vult u het inschrijfformulier en de ouderverklaring inVoor ouderverklaringen in andere talen, klik hier.

Let op: De formulieren zijn interactief, u kunt de formulieren downloaden en invullen op uw PC. Het ingevulde formulier slaat u op en kunt u uitprinten en per post versturen of mailen: marja@sou.amsterdam

postadres:

School of Understanding Amsterdam-West
Potgieterstraat 34
1053XX, Amsterdam

Nadat we uw inschrijfformulier en ouderverklaring ontvangen hebben, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging.

Nadat we uw inschrijving hebben bevestigd maken we een afspraak voor een intake bij ons op school. Deze intake gaat met name over uw kind. We kunnen op deze manier bij de start van uw kind op deze school gelijk inspelen op de behoeftes van uw kind.