inschrijven

Inschrijven

Kinderen jonger dan 4 jaar: Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van ons of – in het geval van een overaanmelding – van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de ons kenbaar maken. U krijgt dan van ons een inschrijvingsformulier toegestuurd.
Pas als uw inschrijfformulier bij ons is, is uw inschrijving definitief.

 

Kinderen ouder dan 4 jaar

Voor kinderen ouder dan 4 jaar geldt op dit moment een wachtlijst. Het kan zijn dat we komend schooljaar (2017-2018) extra ruimtes tot onze beschikking krijgen. Daarmee zou een uitbreiding van beschikbare kindplaatsen mogelijk worden. Aangezien het verschil tussen een reguliere school en de School of Understanding aanzienlijk is, is het nodig dat uw kind bij de start op deze school niet ouder is dan 8 jaar. Als uw kind ouder dan 4 jaar is en u wilt uw kind ingeschreven hebben op de SoU vult u het inschrijfformulier en de ouderverklaring inVoor ouderverklaringen in andere talen, klik hier.

Let op: De formulieren zijn interactief, u kunt de formulieren downloaden en invullen op uw PC. Het ingevulde formulier slaat u op en kunt u uitprinten en per post versturen of mailen: marja@sou.amsterdam

postadres:

School of Understanding Amsterdam-West
Potgieterstraat 34
1053XX, Amsterdam

Nadat we uw inschrijfformulier en ouderverklaring ontvangen hebben, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging.