Opvangfunctie

De School of Understanding biedt een totaalpakket van onderwijs en kinderopvang. De opvang noemen we Buitenschool. De Buitenschool is een wezenlijk onderdeel van de school. De School en de Buitenschool lopen bij ons zo vloeiend in elkaar over dat er voor kinderen geen onderscheid zal zijn. Datzelfde geldt voor de Preschool  van 2 – 4 jaar waardoor de overgang naar onderwijs op vierjarige leeftijd heel natuurlijk verloopt. Op de SoU is er echt sprake van een doorgaande leerlijn van 2 – 12 jaar.

In de preschool starten de kinderen rond 8.45 uur. De kinderen werken met elkaar aan de verschillende ontwikkeldoelen van de preschool. Gedurende de dag, en natuurlijk gelijk al bij binnenkomst wordt er gewerkt met oefeningen rondom de levenshouding. Kinderen leren een keuze te maken, ze ontwikkelen hun doorzettingsvermogen en er wordt gewerkt aan de executieve functies van het kind.

Ook op deze jonge leeftijd leren we kinderen om stappen te nemen om verantwoordelijk te zijn over diverse zaken.

We werken verder aan de verschillende ontwikkelgebieden van de kinderen.

Indien kinderen jonger dan 4 jaar interesse tonen en klaar zijn voor een nieuwe fase dan kunnen ze al eerder de overstap maken naar de onderwijsfunctie van de school. De opvang en het onderwijs lopen zo vloeiend in elkaar over dat de overgang heel natuurlijk verloopt. Op de SoU kunnen we echt spreken van een doorgaande leerlijn van 0 – 12 jaar.

0-4 jaar opvang SoU

4-12 jaar:

In de ochtend is er nu nog geen opvangfunctie. Dit is wel in ontwikkeling. Als u gebruik wilt maken van Buitenschool Vroeg dan kunt u zich melden bij de gastvrouw. We verzorgen dan nu nog kleinschalig Buitenschool Vroeg. Bij voldoende aanmeldingen nemen de professionals van onze partner Akros Amsterdam dit over.

’s Middags na het lesprogramma start de Buitenschool . De overgang van onderwijs naar opvang loopt vloeiend in elkaar over. De kinderen komen bij elkaar in hun basisgroep. Ze eten fruit en drinken wat terwijl ze de belevenissen van de dag met elkaar doornemen. Daarna gaan ze naar hun activiteitsgroep.  Onze begeleiders houden hierbij de balans tussen werk en rust goed in de gaten. Alle kinderen spelen zo veel mogelijk buiten. Kijk op: https://sou.amsterdam/buitenschool

4-12-jaar opvang

De School of Understanding biedt diverse extra diensten aan waar kinderen en ouders gebruik van kunnen maken. Het gaat hierbij om o.a. de volgende diensten:

  • Naschoolse workshops. Denk aan workshops m.b.t. talen, kunst en cultuur, sport, techniek, mindfulness, etc. Soms bieden wij specialistische workshops aan die iets duurder uitvallen. Wij informeren u daar vanzelfsprekend van tevoren over.
  • Gezonde warme maaltijd à € 3,50 met onze partners Anne en Varen van Opperdepot (www.opperdepot.nl)
extra-diensten

De School of Understanding is maandag t/m vrijdag open van 8.00 tot 18.30 uur (exclusief nationale feestdagen).

Schooldagen:
Van 8:30 uur tot 14:30 school (woensdags van 8.30 tot 13.45 uur). Na school  tot 18.30 uur Buitenschool.

Schoolvakanties en studiedagen:
Van 7:30 tot 18:30 uur Buitenschool.

openingstijden

Team

Het team van de preschool is onderdeel van het team van de School of Understanding Amsterdam-West. Meer informatie over het team van de preschool volgt snel.

Pedagogisch beleidsplan

Het Pedagogisch beleidsplan biedt ouders en pedagogisch medewerkers inzicht in de pedagogische grondbeginselen van de SoU en is tevens de leidraad voor de dagelijkse omgang met de kinderen. De SoU hecht aan een goede communicatie tussen pedagogisch medewerkers en ouders. Deze samenspraak zal mogelijk leiden tot verdieping en veranderende inzichten. Het Pedagogisch beleidsplan is dan ook geen eindproduct. Regelmatig zal het plan worden herzien aan de hand van een sterke wisselwerking tussen ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers.
U vindt hier een eerste versie van het pedagogisch beleidsplan.

Onderwijs & opvang= school & buitenschool

Op de School of Understanding hebben we een eigen ‘opvang’ voor na schooltijd. We noemen dit: Buitenschool. Deze Buitenschool is een samenwerking van Akros Kinderopvang en AWBR onderwijs. De Buitenschoolmedewerkers horen bij het zelfde team als de schoolmedewerkers.

Inschrijven kan op: https://www.akros-amsterdam.nl/school-of-understanding/buitenschool/