De afdeling buitenschool is een kinderopvangvoorziening en valt onder de wet kinderopvang. De buitenschool van de SoU-AW biedt Buitenschool Ochtend, Buitenschool Tussen, Buitenschool Middag, Buitenschool OnderVinden. Meedoen aan de buitenschool is niet gratis. Buitenschool Middag is een geregistreerde Buitenschoolse Opvang. Als u voldoet aan de voorwaarden van de belastingdienst dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen.

De buitenschool ochtend gaat geregistreerd worden zodra er voldoende aanmeldingen zijn. Tot die tijd werken we met vrijwilligers in school en blijven de kosten daarom laag.

Buitenschool Tussen is een tussenschoolse opvangvoorziening (ook wel overblijven genoemd). Om de kosten laag te houden en de kwaliteit in orde werken we deels met (betaalde) vrijwilligers en deels met professionals van de Buitenschool.

Buitenschool OnderVinden bestaat uit Naschoolse activiteiten die deels gesubsidieerd worden door de gemeente Amsterdam.

 

Buitenschool Ochtend

Kinderen kunnen vanaf 7.30 terecht op de voorschoolse buitenschool. Bij voldoende aanmeldingen is de groep open. Totdat er voldoende aanmeldingen zijn om het goed op te starten kunnen ouders met school in overleg hoe we kunnen improviseren.

De kinderen worden ontvangen met een kop thee en een cracker. In de groep is een rustige sfeer gecreëerd en kinderen kunnen kiezen voor ontspannende activiteiten om de dag rustig op te starten. Tegen de tijd dat de schooldeuren open gaan, gaan ook de kinderen onder begeleiding naar hun ontwikkelgroep.

 

Buitenschool Tussen

De school heeft een break van 45 minuten. Die break wordt deels begeleid door de leerkracht en deels door TSO-medewerkers van de Buitenschool (Tussen Schoolse Opvang). De kinderen eten hun lunch tijdens de TSO. Het is mogelijk om een warme, gezonde lunch te bestellen voor uw kind maar het is natuurlijk ook mogelijk om zelf een lunchtrommeltje met een boterham mee te geven aan uw kind.

Na of voor de lunch is gaan de kinderen met elkaar (zoveel mogelijk buiten) spelen onder toezicht van de TSO-medewerkers. We maken hierbij gebruik van het binnenplein en de oudere kinderen kunnen ook gebruik maken van het Rembrandtpark waarvoor heldere en strakke regels zijn opgesteld.  Uiteraard is er altijd voldoende toezicht van de TSO medewerkers.

 

Buitenschool Middag

In de buitenschool middag worden de kinderen eerst ontvangen in een ‘stamgroep’. Daar starten we met wat drinken en een cracker oid. Vanuit deze stamgroep gaan de kinderen naar hun activiteitgroep.

Ouders kiezen vooraf een activiteitgroep per Buitenschooldag. Het kind gaat dan een periode van ongeveer 3 maanden op die dag naar die activiteitgroep. Vooraf aan de volgende periode kiezen de ouders een nieuwe ‘route’.

Activiteitengroep Chill

In de Activiteitengroep Chill leer je tot rust te komen na een dag van inspanning. Synoniemen van Chill in deze betekenis zijn relax, ontspannen, afkoelen.

 

Activiteitengroep Sport & spel

In de Activiteitengroep Sport & Spel gaat je kind lekker naar buiten. Elke buitenschooldag staat er (gedurende een periode) een sport of spelactiviteit centraal. Het belangrijkste is dat je kind plezier met de andere kinderen  maakt  door met elkaar te sporten en spelen. Je kind leert om spelregels op te stellen en na te leven om het plezier te bevorderen. Je kind krijgt meer inzicht in sport en spel om met bepaalde tactieken de winstkans te vergroten en kinderen krijgen meer inzicht in zichzelf en de ander. Als je kind het lekker vindt om te ontspannen door inspanning dan is Sport & spel zeker een goede keuze.

 

Activiteitengroep Creatief

In de Activiteitengroep Creatief gaat je kind zijn of haar creativiteit ontwikkelen door met diverse materialen en werkwijzen iets te maken. Sommige kinderen hebben iets meer structuur en richting nodig om zich creatief te ontwikkelen en andere kinderen bruisen van de creativiteit en hebben met name een uitdagende omgeving met veel en divers materiaal nodig. Activiteitengroep Creatief biedt beide en sluit aan bij de vraag van het kind.

 

Activiteitengroep Natuur

In de activiteitengroep Natuur gaat je kind lekker naar buiten. Je kind leert over de seizoenen en de planten en dieren van de omgeving. We vangen waterbeestjes in de sloot om die te bekijken, we leren planten en dieren te determineren en we spelen lekker in de natuur.

De activiteitengroep maakt kinderen bewust van hun impact op de natuur. We hebben respect voor de planten en dieren en we hebben bijvoorbeeld altijd een ‘zwerfvuilemmer’ mee.

Door in de frisse buitenlucht met veel groen te spelen en leren ontspant je kind. Aan het eind van de dag komt je kind moe en voldaan (en waarschijnlijk flink vies) terug naar huis.

 

Activiteitengroep Techniek

Bij techniek kun je lekker spelenderwijs bouwen en ontdekken. Je kind leert hoe dingen in elkaar zitten en speelt met diverse materialen en gereedschappen zoals zand, water, tandwielen, lego/duplo, chemiedoos enzovoorts. Kinderen in de diverse leeftijdsgroepen spelen en werken met de materialen passend bij hun ontwikkeling. De bouwers (3-6) kunnen met dezelfde materialen aan het werk zijn als de wetenschappers (10-12 jaar), de werkwijze en uitkomsten zijn heel anders. Ieder kind vindt het lekker om dingen te ontdekken en uit te zoeken. Wil jouw kind ook alles uit elkaar halen om te zien hoe het werkt?

 

Buitenschool OnderVinden

OnderVinden is een aparte tak van de buitenschool. Op scholen in Amsterdam kun je naschoolse activiteiten doen die deels worden gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam. De OnderVinden activiteiten vallen niet onder de kinderopvang. Het is ook mogelijk om bij diverse organisaties of verenigingen dingen te leren zoals voetbal, tekenen & schilderen, zwemmen of theater. OnderVinden biedt binnen de organisatie van de buitenschool dit soort activiteiten aan. Enkele van deze activiteiten vallen onder subsidieregelingen waardoor de school deze goedkoper kan aanbieden. De kinderen worden vanuit school naar OnderVinden gebracht.

De organisatie van de Buitenschool zorgt dat deze activiteiten passend zijn bij de uitgangspunten van de School of Understanding. We werken allemaal vanuit dezelfde pedagogiek en visie op leren. Ook hier gaan de kinderen ‘jezelf, leren, zijn’. Inhoudelijk heeft de ‘verlengde schooldag’ of ‘NSA’ een verdiepend karakter omdat de kinderen zich in minimaal 15 lessen in de materie kunnen verdiepen.

Voor een ieder is het goed en fijn om een ervaring op te doen, om iets te ondervinden. Tijdens OnderVinden werken we met een bepaald onderwerp zoals natuur, muziek of beeldende vormen en gaan we op zoek naar de onderliggende kwaliteiten die het kind heeft. Dat vormt de basis van de groei van dat kind. De periode wordt afgesloten met een presentatie van het kind over wat hij / zij heeft ondervonden en geleerd.

 

Wanneer u uw kind inschrijft voor een OnderVinden-activiteit terwijl uw kind die dag ook naar de opvang van de buitenschool gaat, wordt uw kind om 16:00 uur naar de Buitenschool Chill gebracht.

Als u kiest voor 1 of meerdere van deze activiteiten dan kunt u ervoor kiezen om dit vanuit de kinderopvang van de buitenschool te doen. Mocht een OnderVinden-activiteit onverhoopt niet doorgaan dan is er nog steeds opvang voor uw kind.

U kunt er ook voor kiezen om alleen de OnderVinden-activiteit af te nemen. Als een service komen we met de mogelijkheid om voor een klein bedrag een soort ‘verzekering’ af te sluiten. Mocht de activiteit niet doorgaan wegens ziekte van een van de vakleerkrachten of de activiteit kan om een andere urgente reden niet doorgaan dan zorgen wij voor een vrijwilliger die uw kind opvangt.

De officiële functieaanduiding van groepsleiding is “pedagogisch medewerker”. In de tekst afgekort tot buitenschoolmedewerker. De buitenschoolmedewerker kan een man of een vrouw zijn. Voor de leesbaarheid is hier en daar gekozen voor de term “groepsleidster” of “groepsleiding”.
Kinderen worden aangeduid als ‘hij’. Hiermee wordt uiteraard ook ‘zij’ bedoeld.

Algemene informatie

De Buitenschool biedt opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Zij worden buiten schooltijd, tijdens studiedagen en in de schoolvakanties opgevangen in een vertrouwde omgeving. De Buitenschool maakt onderdeel uit van AKROS Kinderopvang. AKROS Kinderopvang is onderdeel van AKROS, een brede welzijnsorganisatie met verschillende diensten, zoals voorscholen, kinderopvangvang, naschoolse activiteiten en cultuureducatie.

In de Buitenschool brengen kinderen, na de schooldag of tijdens de schoolvakanties, hun vrije tijd door in een vertrouwde en veilige omgeving, waar professionele pedagogisch medewerkers (buitenschoolmedewerkers) niet alleen leuke activiteiten met ze ondernemen, maar de kinderen ook stimuleren en volgen in hun ontwikkeling.

Bij de start werken de buitenschoolmedewerkers volgens de visie en uitgangspunten van AKROS, aangevuld met de visie en uitgangspunten van de School of Understanding Amsterdam-West. Dit is het vertrekpunt van waaruit verder gewerkt gaat worden aan de ontwikkeling van een gedeelde visie en uitgangspunten.

Ons pedagogisch beleid berust op de visie dat elk kind uniek is. Een kind ontwikkelt zich naar eigen aard en in eigen tempo, vanuit een basis van veiligheid en gehechtheid. Naast opvang en verzorging leren we kinderen dat ze deel uit maken van een groep, zonder daarbij de eigen identiteit van ieder kind uit het oog te verliezen. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van het kind tot een mondige, zelfstandige en zelfredzame wereldburger.

Daarbij gaan we uit van het individu én van de groep. De individuele benadering wordt gekarakteriseerd door respect en “er mogen zijn”. Door respectvol met het kind om te gaan, leert het kind anderen te respecteren. Bovendien ervaart het zo de eigen en andermans grenzen.

De Buitenschool

De Buitenschool

De Buitenschool is gehuisvest in de School of Understanding Amsterdam-West. De Buitenschool kan plaats bieden aan 110 kinderen, verdeeld over de volgende basisgroepen:

 • Op de begane grond bevindt zich de ruimte waar kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar starten met de Buitenschool. In deze basisgroep kunnen 20 kinderen worden opgevangen door 2 buitenschoolmedewerkers.
  De beneden groep grenst aan de ruime, mooi ingerichte binnentuin.
 • De zolderverdieping met grote keuken is een prachtige ruimte voor kinderen om wat te eten en plannen te smeden. In deze ruimte kunnen 30 kinderen starten met hun Buitenschool. Zij zijn in de leeftijd van 8 jaar en ouder. Er zijn 3 buitenschoolmedewerkers aanwezig voor de begeleiding van de kinderen.
 • Op de twee tussengelegen verdiepingen bevinden zich 6 ruimtes waar we per ruimte 10 kinderen in de leeftijd vanaf 6 tot 12 jaar kunnen opvangen. Afhankelijk van de aanmeldingen zal de 1e verdieping Buitenschool bieden voor de groep kinderen 5 – 6 jaar en 6- 8 jaar. Op de 2e verdieping zal Buitenschool worden geboden voor 6+ kinderen*.

*Met de veranderende IKK wetgeving 2019 met betrekking tot de BKR bij de BSO is een wijziging van plan nog mogelijk.

Op elke verdieping is een stilteruimte, een extra ruimte buiten de groepsruimte, waar kinderen gebruik van kunnen maken. De groepsruimten zijn licht en hebben ramen met uitzicht op de binnentuin.

Rondom de Buitenschool is veel ruimte voor buitenspelen zowel in de afgeschermde binnentuin aan de achterzijde van het pand, als in het aangrenzende Rembrandtpark. Het park leent zich uitstekend voor andere vormen van buitenspelen, buiten relaxen en picknicken.

2.1.1 Groepsgrootte

Bij de Buitenschool zitten de kinderen een basisgroep in een eigen groepsruimte, met vaste buitenschoolmedewerkers. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen (BKR) is 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen. Wij hebben groepen van maximaal 20 kinderen, uitgezonderd de 8+ groep, deze groep heeft maximaal 30 kinderen op de groep onder leiding van 3 buitenschoolmedewerkers.

Bij ziekte en vakantie van de vaste buitenschoolmedewerker maken wij zoveel mogelijk gebruik van de inzet van vaste, voor de kinderen bekende invalkrachten. Door het jaar heen kunnen er stagiaires op de groepen zijn. Als beide vaste groeps- buitenschoolmedewerkers tegelijk onverwacht afwezig zijn, streven we ernaar dat een vaste medewerker van een andere groep samen met een vaste invalkracht van AKROS Invalpool bij de groep is in plaats van twee invalkrachten (zie bijlage 2).

2.1.2 Oudere kinderen

Oudere kinderen op de Buitenschool hebben andere behoeftes dan de jongere kinderen. AKROS kinderopvang heeft ervoor gekozen om op verschillende locaties en ook binnen de School of Understanding Amsterdam-West een groep voor de oudste kinderen te starten. Wij kiezen hierbij niet voor een strikte leeftijdsgrens, maar kijken naar de geplaatste kinderen van de groep. In de locatie – informatieboekjes staat op een volgend moment meer informatie over de groepen.
Voor de 8+ – kinderen wordt de zolderetage ingericht met zowel uitdagend materiaal voor het oudere kind, als ook een goed bij de interesses van de kinderen afgestemd activiteitenaanbod. Ook tijdens vakanties. Kernwoorden voor de basisgroepen zijn ontdekken, talentontwikkeling en uitdaging. Na schooltijd is er ook eigen ruimte, waarbij een kind zich ook kan terugtrekken en chillen.

Met de kinderen en de ouders kunnen individuele afspraken gemaakt worden over wat de kinderen wel en niet kunnen en mogen. Dit in samenhang met de mate van de individuele zelfstandigheid. Zo zijn in de vakantieweken de uitstapjes niet alleen met het openbaar vervoer, maar ook op de fiets. In de groepsruimte zijn plekken gemaakt waar kinderen met gewoon gereedschap werkstukken kunnen maken. Er is ook gelegenheid om ongestoord schoolwerk te maken. Op het speciale bord in het lokaal geven kinderen zelf aan of ze buiten of binnen zijn, door het eigen geplastificeerde naamkaartje onder “buiten” of “binnen” te hangen.

Openingstijden en opvangmogelijkheden

2.2.1 Schoolweken

De openingstijden tijdens de schoolweken zijn:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 14.30 – 18.30 uur
Woensdag: 13.45 – 18.30 uur
In de schoolvakantieweken of op roostervrije dagen zijn er aangepaste tijden. Wij zijn 51 weken per jaar geopend. Hierop is de maandprijs gebaseerd. Tijdens de nationale feestdagen, de jaarlijkse studiedag van buitenschoolmedewerkers en de dagen tussen Kerst en Nieuwjaar zijn we gesloten.

2.2.2 Roostervrije schooldagen

De School of Understanding Amsterdam-West heeft een aantal roostervrije dagen die buiten de schoolvakanties vallen. Heeft u een contract afgesloten inclusief alle roostervrije schooldagen, dan wordt uw kind op elke roostervrije dag opgevangen. Ook op de dagen dat uw kind geen gebruik maakt van de buitenschoolse opvang. In plaats van naar school brengt u uw kind naar de BSO en u haalt uw kind op de gebruikelijke tijd op.

Heeft u gekozen voor een contract zonder de roostervrije schooldagen dan blijft extra opvang op een roostervrije schooldag toch mogelijk. U kunt dan bij de groepsleiding om het aanvraagformulier “extra opvang” vragen. Doe dit wel tijdig.
In verband met extra administratieve en organisatorische lasten vragen wij een hoger tarief voor deze opvangdagen. Deze kosten worden tegelijk met uw nota van de eerstvolgende maand in rekening gebracht. In de jaarlijkse eindafrekening van uw gebruik van kinderopvang worden de extra uren opgenomen. Deze uren tellen mee bij de vaststelling van uw tegemoetkoming van de Belastingdienst.

2.2.3 Schoolvakantieweken

In de schoolvakantieweken is de buitenschoolse opvang geopend van 8.00 tot 18.30 uur. In verband met de planning van het vakantieprogramma en de uitstapjes willen wij graag van tevoren weten of een kind wel of niet gebruik maakt van de opvang in de vakantie.

Als extra service bieden wij opvang tijdens de schoolvakanties aan kinderen die tijdens de schoolweken geen gebruik maken van de buitenschoolse opvang. Hiervoor moet vooraf contact opgenomen worden met de afdeling Planning en Plaatsing.

2.2.4 Wijziging of uitbreiding van opvangdagen

Wijziging of uitbreiding van de dagen gebeurt door het invullen van het wijzigingsformulier dat u op de locatie kunt krijgen of kunt downloaden. Stuurt u dit formulier naar de afdeling Planning en Plaatsing. Als uw aanvraag op de korte termijn niet gehonoreerd kan worden, dan wordt die op de interne wachtlijst geplaatst. Zodra uw verzoek ingewilligd kan worden ontvangt u daarvan bericht.

Uw kind kan, als er op de eigen basisgroep geen plaats is, op een andere basisgroep geplaatst worden, natuurlijk binnen de geldende medewerker – kind ratio (BKR). Dit gebeurt in overleg met u en de afdeling Planning en Plaatsing én met uw schriftelijke toestemming. De gewenste situatie is altijd dat een kind 1 basisgroep heeft. Plaatsing in een tweede basisgroep is dus een tijdelijke situatie, waarbij aangegeven zal worden wanneer een kind (indien mogelijk) weer in 1 basisgroep geplaatst kan worden.
In overleg kan worden besloten dat een kind eerst gaat wennen in de tweede basisgroep waarna geëvalueerd wordt hoe de wenperiode is verlopen.
Om de (emotionele) veiligheid van de kinderen te waarborgen is de keuze voor de tweede basisgroep beperkt tot één andere basisgroep in dezelfde locatie

2.2.5 Beëindiging contract

Voor het beëindigen van het contract geldt een opzegtermijn van twee maanden. Alle wijzigingen gaan in per de eerste of de zestiende van de maand. U moet uw opzegging altijd schriftelijk melden aan de afdeling Planning en Plaatsing. Dit geldt ook voor het opzeggen van een dag(deel). Wanneer uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat wordt de plaatsing automatisch beëindigd.

2.2.6 Ruildagen

Kinderen komen op vaste dagen naar op de opvang. Dit komt de stabiliteit van de groepen, het veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat de ouder op andere dan de vaste dagen opvang nodig heeft voor het kind. Wij bieden de extra service dat de ouder in overleg met de buitenschoolmedewerker bekijkt of ruilen van een opvang dag mogelijk is.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: Binnen welke periode mag er worden geruild?

 • Een ruilafspraak maakt u altijd minimaal 1 week van tevoren met de buitenschoolmedewerker; geruild kan worden tot 1 maand vóór de ruildag en 1 maand na de ruildag.
 • Bij het inzetten van een ruildag wordt u gevraagd aan te geven voor welke datum u deze ruildag wilt inwisselen.
 • Aanspraak op de ruildagen vervalt op 31 december: dagen kunnen niet meegenomen worden naar het volgende jaar.
 • Ongedaan maken van een ruilafspraak kan alleen als de groepsgrootte dit toelaat. Met als voorwaarde dat u dit minimaal 1 dag van tevoren aangeeft bij de buitenschoolmedewerker.

Onder welke voorwaarden is ruilen toegestaan?

 • Als de beroepskracht-kindratio (BKR) ruilen toelaat.
 • Als de groepssamenstelling ruilen toelaat.
 • Wanneer een kind op een andere groep wordt opgevangen dan de basisgroep, moet de ouder hier schriftelijk toestemming voor geven.
 • Er moeten al andere (betalende) kinderen aanwezig zijn.

Welke producten mogen niet worden geruild?

 • Ziektedagen van een kind.
 • Weken die niet in het contract zitten. Bijvoorbeeld: voor het schoolweken contract geen enkele vakantieweek.
 • De sluitingsweek met Kerst. Deze week is niet in het contract opgenomen.
 • Feestdagen en de studiedag AKROS-medewerkers (zie hiervoor het overzicht met de sluitingsdagen).
 • Een schooldag mag alleen voor een schooldag worden geruild en een vakantiedag voor een vakantiedag. Er mogen geen meerdere vakantiedagen achter elkaar worden ingeruild Nb: Het ruilen van dagen is een extra service, rechten kunnen hieraan niet worden ontleend

2.2.7 Incidentele (extra) opvang

In overleg met de buitenschoolmedewerkers kunt u incidenteel een dag of dagdeel extra opvang kopen. Ook hier is het mogelijk dat uw kind, met uw schriftelijke toestemming, de extra dag of het extra dagdeel doorbrengt in een andere basisgroep waarbij dezelfde uitgangspunten gelden als hierboven beschreven.

2.2.8 Het samenvoegen van groepen in de Buitenschool

Om verschillende redenen kan het nodig zijn groepen samen te voegen. Dit kan vanuit veiligheidsoverweging zijn, bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan het ‘vier ogen en oren’ beleid of vanuit bedrijfsmatige overwegingen zijn, zoals aan het begin en/of aan het einde van de dag wanneer er minder kinderen aanwezig zijn. Ook tijdens vakantiedagen, studiedagen of zogenaamde ‘daldagen’, waarop er minder kinderen komen, kunnen groepen worden samengevoegd.
De pedagogisch toegevoegde waarde om samen te voegen geeft ruimte aan het uitgangspunt dat kinderen altijd genoeg leeftijds/speelgenoten hebben om mee te spelen. Samen spelen is immers vaak leuker dan alleen. Bij het samenvoegen van groepen wordt altijd gekeken naar deze toegevoegde pedagogische waarde.

Om te voldoen aan het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, worden de kinderen opgevangen volgens vaste uitgangspunten:

 • Zoveel mogelijk worden vaste combinaties gemaakt van samenvoegende groepen, waarbij de kinderen zoveel mogelijk met hun vaste groepsgenoten zijn.
 • In de (beide) groepen die samenvoegen is een bekende buitenschoolmedewerker aanwezig.
 • De kinderen brengen een deel van de tijd door in hun vaste basisgroep met hun vaste buitenschoolmedewerker, bijvoorbeeld bij het eten. Dit geeft rust en emotionele veiligheid. Als er twee basisgroepen in één groepsruimte zijn heeft elke basisgroep een eigen plek, bijvoorbeeld een eigen tafel.

De momenten waarop kinderen kunnen worden samengevoegd zijn:

 1. In de schoolweken op de zogenaamde daldagen, bijvoorbeeld, de woensdag en de vrijdag
 2. Afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen in de schoolweken op maandag, dinsdag en

donderdag

 1. Op de roostervrije schooldagen
 2. In de schoolvakantie weken
 3. Op dagen dat er sprake is van overmacht

Bij het samenvoegen worden bovenstaande uitgangspunten zoveel mogelijk gehanteerd. De kinderen worden in een tweede basisgroep opgevangen en er is een bekende buitenschoolmedewerker aanwezig. Kinderen en de ouders worden altijd van tevoren over het samenvoegen op de hoogte gesteld. Dit geldt zowel voor samenvoegen van groepen die langere tijd duren, als voor incidentele samenvoegingen, zoals bijvoorbeeld tijdens vakanties. Bij het incidenteel samenvoegen wordt ouders middels een formulier toestemming gevraagd.

Hoe het samenvoegen plaatsvindt:
*Op dit moment van schrijven is het nog niet duidelijk of samenvoegen van groepen een issue wordt. Zodra van toepassing wordt de situatie beschreven in dit pedagogische werkplan.

In de schoolweken
Op de woensdagmiddagen
Op de vrijdagmiddagen
.
Op de maandag, dinsdag, donderdag

Achterwachtregeling en ondersteuning beroepskrachten

Een buitenschoolmedewerker is nooit alleen met kinderen in het gebouw. Er is altijd een tweede volwassene aanwezig, hetzij in de persoon van een collega van AKROS of de Buitenschool, stagiaire of beheerder.
Voor de start van de Buitenschool zal met de School of Understanding Amsterdam-West aandacht besteed worden en afstemming gezocht worden aan de werkwijze en de verdeling bedrijfshulpverleners (BHV-ers) binnen de school, de Preschool en Buitenschool. Een checklijst met namen, werkdagen en werktijden komt bij de telefoon te hangen. In geval van een calamiteit zijn de BHV-ers elkaars achterwacht.

Nieuwe wetgeving IKK 2018

Half- uur en drie- uurregeling Buitenschool
Op de buitenschoolse opvang mogen er voor- en na schooltijd en op vrije middagen maximaal een half uur per dag minder pedagogisch medewerkers (buitenschoolmedewerkers) worden ingezet (minimaal de helft van de benodigde buitenschoolmedewerkers). Dit wordt de half- uurregeling genoemd.

Bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang, kan worden afgeweken van de beroepskracht- kind ratio (BKR), gedurende maximaal drie uur per dag (drie-uurregeling). Die uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. Er kunnen tijdens die uren minder buitenschoolmedewerkers worden ingezet. Voorwaarde is dat minimaal de helft van het op grond van de beroepskracht- kind ratio vereiste aantal medewerkers wordt ingezet.

Halfuur- regeling

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen tijdens de opvangtijd op de BSO zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van clubjes, sportactiviteiten en andere naschoolse activiteiten. Waar mogelijk bieden wij als extra service aan dat de buitenschoolmedewerkers de kinderen halen en brengen naar deze activiteiten.
Iedere 8 weken start er een nieuwe cyclus NSA activiteiten. De start- en eindtijd van deze activiteit wisselt per activiteit, per dag, per kind. Hierdoor wijzigt ook de half-uurregeling. De oudercommissie geeft hier advies over bij een adviesaanvraag. De oudercommissies ontvangt een aanhangsel op het pedagogisch beleid waar zij advies en eventueel akkoord op geven. Voor ouders komt iedere acht weken op het whiteboard van de locatie te hangen wanneer wij afwijken en op welke dagen. Waar nodig worden er vrijwilligers en stagiaires ingezet om de kinderen van- en naar clubjes te brengen.

Drie uurregeling op roostervrije dagen en in schoolvakanties van de Buitenschool

In de schoolvakanties wijken wij op de Buitenschool af van 8.00 tot 9.30 uur en van 16.30 tot 18.00 uur. Indien nodig wordt er een extra halve dienst ingezet.

AKROS Studiedag

Jaarlijks is er een studiedag voor alle medewerkers van de kinderopvang. Hier wordt kennis gedeeld en opgefrist en vindt bijscholing plaats o.a. op het gebied van nieuwe inzichten naar aanleiding van onderzoek. De Buitenschoolgroepen zijn op deze dag gesloten. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Hoe het werkt op de Buitenschool – De praktijk

De kennismaking

De start bij de Buitenschool begint met een uitgebreide kennismaking. Minimaal twee weken voor de eerste dag van opvang is er een kennismakingsgesprek tussen de buitenschoolmedewerker, ouders en kind. In het gesprek krijgt u alles te horen over het reilen en zeilen van de Buitenschool en de samenwerking met de School of Understanding Amsterdam-West. U krijgt informatie over de gewoonten, de afspraken en uiteraard krijgt u ook de gelegenheid om al uw vragen te stellen die u heeft over de opvang. Wij willen graag zoveel mogelijk weten over uw kind zodat wij zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij zijn beleving- en interessegebieden. Verder zullen enkele formaliteiten worden afgewikkeld zoals zaken waar u al dan niet toestemming voor kunt geven zoals “Uw kind mag zelfstandig naar huis”.

Voor het eerst naar de Buitenschool

Kinderen van vier jaar – die net op school zijn begonnen – kunnen in het begin wel een beetje houvast van de ouders gebruiken.
Als uw kind voor het eerst naar de Buitenschool komt, is het prettig dat u erbij bent als de kinderen uit de klas worden opgehaald door de buitenschoolmedewerker. U loopt dan met uw kind, de buitenschoolmedewerker en de andere kinderen naar de basisgroep. U kunt de eerste middag op de Buitenschool er ook (even) bijblijven.

Tijdens de eerste dag(en)kunt u in de loop van de middag bellen om te vragen hoe het met uw kind gaat. Het is fijn als u de eerste dag uw kind wat eerder komt ophalen. De buitenschoolmedewerker heeft dan tijd voor een uitgebreide overdracht.

Een dag op de Buitenschool

Als de kinderen uit school komen, gaan ze eerst in de eigen basisgroep aan tafel zitten voor een hapje en een drankje en een praatje. Na het eten kunnen de kinderen vrij spelen en een activiteit doen die zij leuk vinden. De buitenschoolmedewerkers volgen de kinderen bij hun bezigheden, zijn geïnteresseerd, maar bieden ook regelmatig activiteiten aan. Deelname aan deze activiteiten is vrijblijvend. Vaak ontstaan activiteiten spontaan.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig kunnen kiezen uit spelmateriaal dat aansluit hun leeftijd en interesse. Het speelgoed is opgeborgen in kasten op kindhoogte. De kinderen weten in welke kast of ruimte het speelgoed of spelmateriaal is opgeborgen en op welke momenten met dit materiaal gespeeld kan worden. Bij zelfstandig kiezen en spelen hoort het weer opruimen van materialen. We letten er op dat kinderen het speelgoed zelf opruimen waarmee ze gespeeld hebben en dat ze zorgvuldig met het spelmateriaal omgaan.

De kinderen kunnen ook lekker buitenspelen in de omsloten binnentuin van de school. De tuin is uitdagend ingericht, met allerlei hoekjes voor de diverse leeftijdsgroepen. In de schuur is een variatie aan buitenspeelmateriaal. In overleg met de buitenschoolmedewerker kan ook gebruik worden gemaakt van het Rembrandtpark. Een prachtig park wat zich leent voor andere spelvormen, of lekker wat rusten, lezen in het gras onder de hoge bomen.

Activiteiten bij de Buitenschool

Binnen de grenzen van de mogelijkheden ondersteunen wij ouders graag bij de vrijetijdsbesteding van kinderen. Met een activiteitenplan geven wij vorm aan talentontwikkeling, actief spelen en leren, uitproberen en deelname aan activiteiten en aan clubs. De buitenschoolmedewerkers bieden activiteiten aan, brengen waar mogelijk kinderen naar activiteiten en clubs buiten de opvanglocatie.

De kinderen maken kennis met een breed scala aan bezigheden en zo kunnen ze ontdekken waar ze plezier in hebben.
Binnen de samenwerking met de SoU zal gekeken worden waar school en Buitenschool elkaar treffen bij het werken rondom thema’s, festiviteiten en activiteiten.

Een roostervrije schooldag op de Buitenschool

De kinderen van de School of Understanding Amsterdam-West brengen hun roostervrije dagen door in de Buitenschool. Tussen 14.15 uur en 14.30 uur gaan de kinderen met de vaste buitenschoolmedewerker naar hun eigen basisgroep ruimte, waar de andere kinderen, die niet vrij waren, ook arriveren. De roostervrije schooldagen worden doorgebracht in een gezellige sfeer waarbij leuke activiteiten worden aangeboden. Het geeft buitenschoolmedewerkers de gelegenheid de kinderen wat extra aandacht te geven.

Een dag op de Buitenschool tijdens een vakantieweek

Op de Buitenschool wordt gewerkt met flexibele vakanties. Dat wil zeggen dat ouders tijdens reguliere schoolvakantieweken ervoor kunnen kiezen dat hun kind les krijgt en dat zij op een ander vastgesteld moment, buiten de schoolvakantieweken om, vakantie kunnen nemen.

De flexibele vakanties zijn: De herfstvakantie, voorjaarsvakantie, Meivakantie, juni (Pinkster-) vakantie. De vastgestelde momenten waarmee ouders kunnen ruilen staan vermeld in de school jaarkalender.

Op het moment van schrijven zijn de gevolgen van flexibele schoolvakanties voor opvang bij de Buitenschool nog niet helemaal te overzien. Het idee is dat we in de reguliere vakantieweken hele dag opvang verzorgen met een vakantieprogramma. Voor kinderen die in deze week les hebben wordt na schooltijd, bij voldoende deelname een tweede basisgroep geopend. Of kinderen vinden een plek in een vakantiegroep die op locatie blijft. Dit wordt dan de tweede basisgroep voor het kind. De komende periode zal hier nog verder over afgestemd worden met de school.

Het activiteitenaanbod in de vakanties

In het algemeen kunnen we zeggen dat wij in de schoolvakanties er alles aan doen om op de Buitenschool een gezellige vakantiesfeer te creëren, met een aantrekkelijk vakantieprogramma. De kinderen worden betrokken bij het opstellen en de invulling van het vakantieprogramma. Zo worden er verschillende uitstapjes en activiteiten georganiseerd rondom een gekozen thema. Naast de grote uitstapjes zoals naar een speeltuin, film, museum of theaterbezoek, zal de Buitenschool uitstapjes met een maatschappelijk of cultureel karakter organiseren in de buurt (bijvoorbeeld een bezoek aan de brandweer, een lunchconcert). Kinderen kunnen in workshops (onder leiding van specialisten) kennis maken met verschillende talenten, zoals koken, bowlen, tekenen of schaatsen. Er is veel aandacht voor buitenactiviteiten, zo wordt er regelmatig gepicknickt in het park.
De activiteiten worden op leeftijd afgestemd.

Het vakantieprogramma staan, een week voor de vakantie, op de website van AKROS. Zo kunnen de kinderen zich verheugen op de activiteiten en weten ouders wanneer de kinderen op “reis” gaan en wanneer de kinderen terug zijn. Ouders kunnen de overzichten van de activiteiten, de inschrijfformulieren, de kosten en hoe het vervoer geregeld is vinden op de locatiesite op www.akros- amsterdam.nl.

Bij zowel de uitstapjes als bij het buitenspelen in het Rembrandtpark dragen de kinderen standaard een goed zichtbaar hesje met de naam en telefoonnummer van de Buitenschool erop gedrukt.
Incidenteel komt het voor dat wij ouders vragen om uw kind(eren) op een andere plaats in de buurt op te halen.

In verband met de activiteiten en uitstapjes vragen wij u om uw kind voor 9.30 uur te brengen en na 16.00 uur te halen. Als u uw kind eerder wilt ophalen of later wilt brengen, kan dat in overleg met de buitenschoolmedewerkers.

Melden bij afwezigheid

Als uw kind een dag niet naar de opvang komt willen we dat graag vooraf weten om onduidelijkheid en verwarring te voorkomen bij het kind, de leerkracht en de buitenschoolmedewerker. Als uw kind na een langere periode van afwezigheid wel weer komt, wilt u dit dan ook weer melden?

Wij halen de kinderen uit de klas/ de kinderen komen zelf naar de groep

De buitenschoolmedewerker luistert op de groep eerst de voicemail af zodat zij weet op welke kinderen er die dag gerekend kan worden. Wij vinden het belangrijk dat het ophalen van de kinderen uit school veilig en plezierig verloopt. Zodra de school uitgaat is de buitenschoolmedewerker aanwezig op de afgesproken plek in de school, dit in afstemming met de schoolleiding.

*Afspraken over het ophalen van kinderen of dat kinderen zelf naar de groep komen, moeten nog gemaakt en vastgelegd worden in dit document. Bij het begroeten let de buitenschoolmedewerker erop dat kinderen tassen, jassen, eventueel handschoenen en mutsen bij zich (aan of op) hebben.
Er is 1 buitenschoolmedewerker per 10 kinderen. Is de groep groter dan 10 kinderen dan loopt 1 buitenschoolmedewerker voorop en 1 buitenschoolmedewerker achteraan.

U haalt uw kind van de Buitenschool

Wij stellen het op prijs als u uw kind een kwartier voor sluitingstijd kunt halen. Dan hebben de pedagogisch medewerkers en uw kind samen de gelegenheid u te vertellen hoe de (mid)dag is verlopen en of er bijzonderheden zijn voorgevallen. Om 18.30 uur is alles opgeruimd en wordt het gebouw gesloten. Als uw kind om sluitingstijd nog niet is opgehaald, dan bellen wij u direct.

Als u uw kind in staat acht om zelfstandig naar huis te gaan spreken we graag met u af wanneer uw kind naar huis kan gaan. Wij vragen u hiervoor een toestemmingsformulier in te vullen dat u bij de pm- er kunt krijgen.

Zelfstandigheid op de BSO

Bij het opgroeien van de kinderen kan het voorkomen dat ouders hun kind verder willen stimuleren in hun zelfstandigheid. Regelmatig komt het voor dat ouders aan buitenschoolmedewerkers vragen of de kinderen vanaf de BSO alleen naar huis mogen lopen. Wij vinden het belangrijk ouders en kinderen te ondersteunen bij dit proces. De veiligheid staat hierbij centraal. Wij vragen ouders dan ook altijd om hiervoor een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Zie voor meer informatie het protocol ‘Alleen naar huis’ en ‘Alleen buitenspelen’.

Gezonde voeding

Wij bieden de kinderen gevarieerde en verantwoorde voeding. De kinderen krijgen eten en drinken als ze uit school komen. Als tussendoortje krijgen ze fruit en rauwkost. Tijdens de vakantieopvang en roostervrije dagen gaan we ervan uit dat de kinderen hebben ontbeten als zij naar de Buitenschool komen.

Bij de intake wordt gevraagd of het kind een allergie of een dieet heeft. Hier houden we rekening mee. Zijn er andere wensen, laat het ons weten. Voor zover het binnen onze mogelijkheden ligt komen wij aan uw wensen tegemoet. Ons uitgangspunt is wel dat kinderen geen uitzonderingspositie hebben binnen een groep.

Ons voedingsbeleid is op te vragen bij de pedagogisch medewerker of bij de teamleider van de Buitenschool.

Diversiteit

De Baarsjes is een wijk waar mensen met verschillende achtergronden wonen. In de buurt, de school en de buitenschoolse opvang komen kinderen in contact met kinderen uit andere culturen en samenlevingsvormen. Onze vrouwelijke en mannelijke pedagogische medewerkers hebben een variëteit aan (culturele) achtergronden. De voertaal op de Buitenschool is Nederlands.

Pedagogisch handelen

Uw kind brengt een deel van zijn vrije tijd door op de Buitenschool. Dit betekent dat pedagogisch medewerkers een bijdrage leveren aan de opvoeding uw kind. Ons pedagogisch handelen heeft alles te maken met het opvangen van kinderen in een groep met een gezellige sfeer waarin elk kind gekend en gezien wordt en persoonlijke aandacht krijgt. De Buitenschool geeft invulling aan de vrije tijd van kinderen, zij hebben vrije keuze en eigen initiatief voor hun spel en activiteiten. Aanvullend bieden we georganiseerde vrijetijdsactiviteiten en uitstapjes als een extra stimulans voor de brede ontwikkeling van kinderen.

Pedagogische doelen

In de Wet kinderopvang wordt aangegeven wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de Kinderopvang namelijk: “verantwoorde kinderopvang is kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving”.
Voor de pedagogische onderbouwing van de Wet kinderopvang en de bijbehorende toelichting, is gekozen voor de vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven. De opvoedingstheorie van Riksen-Walraven ligt ten grondslag aan de Wet kinderopvang en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang.

Riksen-Walraven stelt dat het opvoedingsdoel “ervaren van emotionele veiligheid” wat haar betreft basaal is. Een kind dat zich niet veilig voelt in een omgeving, is niet in staat om indrukken en ervaringen op te nemen. Zij formuleert in haar theorie vier opvoedingsdoelen namelijk:

 • Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid;
 • Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competenties;
 • Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competenties;
 • De kans om zich waarden en normen, de “cultuur” van een samenleving, eigen te maken;

Deze opvoedingsdoelen gelden voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 13 jaar.

Op de buitenschool werken we aan deze doelen door het pedagogisch inzetten van:

 • de interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind;
 • de fysieke omgeving;
 • de groep;
 • het activiteitenaanbod;
 • het spelmateriaal.

Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid:

Het bieden van veiligheid is erg belangrijk voor kinderen. Kinderen moeten zich veilig en beschermd voelen. Als een kind zich onveilig voelt staat het niet open om te spelen en te leren. Het gevoel van veiligheid in de Buitenschool wordt bepaald door de groepsleiding, de ruimte/omgeving en het contact met andere kinderen.

De pedagogisch medewerkers werken aan dit opvoedingsdoel door kinderen het gevoel te geven dat ze altijd bij hen terecht kunnen. De pedagogisch medewerkers letten op de kinderen, benaderen de kinderen op een respectvolle manier en hebben respect voor alle kinderen. Ze stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling, maar zullen de kinderen niet dwingen.

Kinderen hebben lichamelijke behoeften, zoals op het terrein van voeding, rust, hygiëne en beweging. Hoe jonger een kind, hoe acuter deze behoefte wordt als hij niet tijdig wordt vervuld. Daarom zorgt de buitenschoolmedewerker voor adequate lichamelijke verzorging, aantrekkelijke, voldoende en tijdige voeding, voldoende rust- en beweegmomenten en verlichting van pijn.

Kinderen hebben behoefte aan lichamelijk contact en een liefdevolle benadering. Het niet vervullen van deze behoeften leidt ofwel tot overmatig (lichamelijk) contact zoeken ofwel tot afweer van alle contact. Daarom benadert de pedagogisch medewerker kinderen positief, sensitief en met warmte en ze creëert een gezellige groepssfeer, waar ieder kind mag zijn zoals die is.

Kinderen hebben behoefte aan een min of meer voorspelbare omgeving en een herkenbare dag- structuur. Hoe jonger een kind, des te meer is een vaste structuur belangrijk om zicht te krijgen op de volgorde van gebeurtenissen, op heden, toekomst en verleden. Bij het ontbreken van de noodzakelijke duidelijkheid zal een kind zich angstig en bedreigd voelen. Dit vraagt om zo min mogelijk wisselingen van pedagogisch medewerkers, zodat het kind zich kan hechten en steun kan vinden bij een vertrouwd persoon. Ook een min of meer vaste dagindeling, terugkerende rituelen van eten en drinken, groepsregels en een vertrouwde omgeving dragen bij aan de vervulling van deze behoefte.

Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties:

Met het begrip persoonlijke competentie worden persoonskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit bedoeld. Dit stelt een kind in staat om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden.

De pedagogisch medewerkers prikkelen en stimuleren kinderen in het ontwikkelen van hun persoonlijke competenties op het gebied van:

 • Sociaal – emotionele ontwikkeling
 • Motorische en zintuigelijke ontwikkeling
 • Communicatieve ontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Creatieve ontwikkeling

We bieden de kinderen een gevarieerd aanbod van activiteiten, waarbij bovenstaande ontwikkelingsgebieden aan bod komen. De kinderen kunnen op deze manier zichzelf beter leren kennen, wat vind ik leuk en wat niet? Waar liggen mijn kwaliteiten? Ook stimuleren de buitenschoolmedewerkers de zelfstandigheid van de kinderen door ze bepaalde activiteiten zelf te laten uitvoeren en proberen. De kinderen leren hierdoor op zichzelf te vertrouwen.

Kinderen ontwikkelen het gevoel dat ze als individu waardevol zijn door positieve respons en bevestiging van anderen op hun gedrag. Zo ontwikkelen ze een positief zelfbeeld. Kinderen die onvoldoende erkenning en waardering krijgen, zullen zich ongewenst en niet de moeite waard voelen. Daarom heeft de pedagogisch medewerker oog voor de positieve kanten en gedragingen van elk kind en laat ze blijken die te waarderen.

Kinderen hebben de behoefte zich te ontwikkelen, nieuwe dingen te leren en zichzelf als kundig te ervaren. Daarom zoeken ze nieuwe uitdagingen op. Als kinderen zichzelf als onvoldoende kundig ervaren, kunnen ze last krijgen van faalangst. Ook vertonen ze dan soms weinig durf en ontwikkeling in hun spel. Daarom daagt de pedagogisch medewerker elk kind uit iets nieuws te proberen zonder het te overvragen. Daarnaast zal de groepsleiding de ruimte zo inrichten dat die uitnodigt tot het proberen van iets nieuws. Ook activiteiten en speelgoed zijn gevarieerd en uitnodigend.

We bieden dus activiteiten aan om te kinderen te helpen hun zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit te vergroten, maar spelen ook in op onderwerpen die de kinderen zelf aandragen.
In het toekomstige werkplan zal dit verder uitgewerkt worden hoe wij dit in de praktijk ten uitvoer brengen.

Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties:

Met sociale competenties wordt bedoeld dat het kind leert om goed te kunnen communiceren, zich in een ander kunnen verplaatsen, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen. De interactie met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leefomgeving voor het opdoen van sociale competenties. Door het leren van sociale competenties geef je aan kinderen kans om zich te ontwikkelen tot personen die goed kunnen functioneren in de samenleving.

De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen een gevarieerd aanbod activiteiten waarbij groepsactiviteiten in grote en kleine groep en individuele activiteiten zich afwisselen. De kinderen leren spelenderwijs samenwerken, overleggen, op hun beurt wachten en met elkaar te communiceren. Daarnaast leren kinderen zich groepsregels eigen te maken en zich hieraan te houden.

Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken:
De kinderen leren wat wel en niet mag. Er zijn veel ongeschreven gedragsregels: je mag een ander geen pijn doen, kinderen leren te delen, op hun beurt te wachten. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen probeert de pedagogisch medewerker ze dit bij te brengen. Dit basisdoel is de kern van de opvoeding. De pedagogisch medewerker laat de kinderen kennismaken met grenzen, normen en waarden maar ook met omgangsvormen in onze samenleving.

Kinderen willen graag voldoen aan verwachtingen, normen en regels van volwassenen. Als zij hier niet aan kunnen voldoen, bijvoorbeeld omdat de regels onduidelijk zijn of omdat de normen veel te streng zijn, kunnen ze zich schuldig gaan voelen of het zelfs opgeven om aan welke regel dan ook te voldoen.

De buitenschoolmedewerker heeft inlevingsvermogen en inzicht, zodat ze het kind kan laten ervaren dat het iets liefs, solidairs of eerlijks heeft gedaan. De groepsleiding zorgt er bovendien voor dat de regels eenduidig en helder zijn en legt altijd uit waarom die regels er zijn.
Door het aanbieden van groepsactiviteiten en groepsgesprekken leren de kinderen elkaar uitpraten, op de beurt wachten en vragen aan elkaar te stellen. Ook leren ze spelenderwijs over andere culturen door tijdens het eten hierover te praten, daarbij leren ze zonder oordeel naar elkaar te kijken.

Open deuren

Het vorm geven aan het werken met open deuren bij de School of Understanding Amsterdam-West moet verder nog in de praktijk worden uitgewerkt.
Duidelijk is dat we vanuit de basisgroepen gaan werken, waarbij kinderen structureel de gelegenheid krijgen om buiten de eigen groepsruimte met kinderen van andere groepen te spelen. Met als idee dat kinderen van verschillende groepen zich in andere ruimtes kunnen bewegen en samen een activiteit kunnen ondernemen. Het programma voor de activiteiten wordt door de buitenschoolmedewerker opgesteld en moet onderdeel van het dag- of weekprogramma zijn. Kinderen moeten erop kunnen rekenen. Het kan zowel om vrij spelen gaan als om een georganiseerde activiteit of beide. Er worden sluitende afspraken gemaakt over het toezicht op de kinderen. De buitenschoolmedewerkers houden vinger aan de pols: ze zien toe hoe op de fysieke veiligheid van het kind, maar ook op zijn emotionele welbevinden. Ze checken dus regelmatig of kinderen zich prettig voelen en lekker aan het spelen zijn.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf invloed hebben op deelname aan het opendeurenbeleid.

Omdat in de beginfase alles nog nieuw is bij de School of Understanding Amsterdam-West is het belangrijk dat de buitenschoolmedewerkers de kinderen laten wennen aan alle ruimtes en hen in het begin, helpen bij het over de drempel gaan op weg naar nieuwe speelruimtes of speciale activiteiten in het gebouw.

Samenwerking met ouders

School of Understanding Amsterdam-West en ouders zijn partners in de opvoeding. Een goede communicatie en samenwerking tussen ouders en buitenschoolmedewerker is daarvoor voorwaarde. Wij geven hier vorm aan middels de dagelijkse praktische kind overdracht, waarbij de buitenschoolmedewerker, al dan niet samen met het kind, de ouder informeert over de opvallende belevenissen van het kind van die dag. Deze overdracht tussen ouders en buitenschoolmedewerkers gebeurt tijdens het halen van het kind.

Jaarlijks worden ouders uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. In dit gesprek bespreekt de mentor het welzijn en de voortgang van de ontwikkeling van het kind. Als er zich tussentijds bijzonderheden voordoen op de Buitenschool of juist in de thuissituatie, dan is een gesprek altijd mogelijk.

Bij AKROS vinden we het belangrijk om ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in het algemeen en van locatie specifiek nieuws in het bijzonder. Dit gebeurd nu periodiek met de Nieuwsbrief van de locatie, mail of per brief. Deze wordt aan alle kinderen of ouders meegegeven. Met de School of Understanding Amsterdam-West zal hier mogelijk een nieuwe wijze in ontstaan.

Verder worden ouders geïnformeerd middels het ouderinformatie bord bij de ingang van de Buitenschool. Hier hangt actuele en belangrijke informatie zoals;

 1. Het meest recente inspectierapport;

In opdracht van de gemeente controleert de Inspectie Kinderopvang de kwaliteit van de Kinderopvang. Bevindingen worden gerapporteerd in een inspectierapport. U kunt het rapport ook opvragen bij de teamleider of inzien via www.akros-amsterdam.nl.

 1. Informatie van de Oudercommissie (OC):
  De notulen van de OC- vergaderingen en OC-activiteiten. Daarnaast hangt er informatie welke ouders in de OC zitten en hoe zij te bereiken zijn en of er vacante plekken zijn. (Zie ook de folder in het kennismakingspakket).

Mentorschap, volgen van de ontwikkeling van het kind op de Buitenschool en oudergesprekken

Mentorschap
Op de Buitenschool werken wij met een vaste mentor per kind.
De mentor werkt op de groep van het kind en nodigt de ouders uit voor een intakegesprek.
De mentor volgt de ontwikkeling, voert oudergesprekken en is het eerste aanspreekpunt voor ouders en het kind. Mocht de mentor, bijvoorbeeld ziekte, langer afwezig zijn, dan wordt er (tijdelijk) een nieuwe mentor aangewezen. Ouders worden hierover schriftelijk geïnformeerd.


Volgen van de ontwikkeling en oudergesprek
De mentor volgt de ontwikkeling van het kind. Met deze gegevens kunnen buitenschoolmedewerkers beter aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en het kind stimuleren om de volgende stap te zetten. Door het observeren van kinderen en het voeren van gesprekjes met de kinderen houden de buitenschoolmedewerkers het welbevinden van de kinderen in de gaten.
De mentor vult jaarlijks ter voorbereiding van de oudergesprekken het oudergespreksformulier in. Aan de hand van dit formulier wordt er naar de verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind gekeken te weten; sociale competentie, emotionele veiligheid, algemene ontwikkeling.

De mentor heeft een belangrijke taak bij het signaleren van problemen bij kinderen. Wanneer een buitenschoolmedewerker zich zorgen maakt handelt hij/zij volgens het zorgplan buitenschool. De mentor zal de zorg met de ouders delen in een oudergesprek. In dit gesprek beschrijft de mentor wat zij heeft opgemerkt bij het kind aan de hand van observaties en het oudergespreksformulier. Zo nodig kan de leidinggevende bij het gesprek aanwezig zijn. Uiteraard is er ruimte voor de ouder om aanvullende informatie over zijn kind te geven en om te toetsen of zij de waarneming van de buitenschoolmedewerker/mentor herkennen en delen. In samenspraak kan er een plan van aanpak worden opgesteld. Eventueel kan de buitenschoolmedewerker de ouder helpen de weg te vinden naar deskundige hulp en/of ondersteuning. Voor het uitwisselen van informatie met een schoolmedewerker (leerkracht) geeft de ouder vooraf schriftelijk toestemming middels het formulier “toestemming informatie uitwisselen’.

Het ‘Zorgplan AKROS BSO’ ligt ter inzage op de opvanglocaties of is op te vragen bij de leidinggevende

Oudercommissie

Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor een goed functionerende buitenschool. Inspraak en medezeggenschap van ouders zorgen ervoor dat AKROS de kwaliteit van de dienstverlening kan blijven waarborgen en verder ontwikkelen. Daarom zal de Buitenschool zich inspannen voor het installeren van een eigen Oudercommissie. De Oudercommissies van AKROS zijn aangesloten bij de landelijke Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang.

Ouders zullen bij de intake gevraagd worden of zij belangstelling hebben om deel te nemen in de oudercommissie van de Buitenschool. Deze zal bestaan uit een groep betrokken ouders die regelmatig vergadert. Belangstellende ouders zijn als toehoorder welkom, zij kunnen niet mee stemmen omdat alleen de OC-leden stemrecht hebben. Ouders kunnen te zijner tijd de notulen van de oudercommissievergadering lezen; deze hangen ook op het ouderinformatiebord.

De oudercommissie adviseert en denkt mee over de gang van zaken op de BSO op het gebied van kwaliteit, het pedagogisch plan, voedingsaangelegenheden, het plan van aanpak bij de risico- inventarisatie veiligheid en gezondheid, de openingstijden, de klachtenregeling en de wijziging van de prijs. De oudercommissie wordt betrokken in de procedure en selectie van nieuwe teamleiders.

AKROS en de oudercommissie zijn altijd blij met nieuwe leden die actief meedenken. Heeft u belangstelling dan kunt u contact opnemen met de teamleider buitenschoolse opvang of de voorzitter van de oudercommissie. Met vragen en opmerkingen kunt u altijd terecht bij één van de oudercommissieleden of bij de teamleider buitenschoolse opvang.

Verdere bijzonderheden

Ziekte en medicijngebruik

Bij ziekte van uw kind hanteren wij de volgende regels: kinderen zijn “ziek” als zij:

 1. als kinderen aangeven zich ziek te voelen
 2. als zij ziektegedrag vertonen
 3. een besmettelijke ziekte hebben

Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u om uw kind thuis te houden. Als uw kind gedurende zijn verblijf op de Buitenschool ziek wordt, overleggen wij telefonisch met u hoe te handelen. Afhankelijk van het ziektegedrag van uw kind kunnen wij vragen uw kind op te (laten) halen. Als er een verklaarbare oorzaak is voor ziektegedrag (bijvoorbeeld weinig slaap), dan is het handig als wij dat vooraf weten.

Medicijntoediening

Als uw kind geneesmiddelen nodig heeft gedurende zijn verblijf op de Buitenschool, dan is het in overleg met de buitenschoolmedewerker mogelijk dat wij deze toedienen. U vult daarvoor een toestemmingsformulier in. Zorgvuldigheid is geboden bij het toedienen van geneesmiddelen. Daarom vragen wij u het formulier “medicijnverstrekking” door te nemen en te ondertekenen. Het protocol ‘medisch handelen’ en verdere informatie is te verkrijgen bij de buitenschoolmedewerker of teamleider.

In bijlage 2 treft u een overzicht aan van besmettelijke infectieziekten die gemeld moeten worden bij de GGD.

Veiligheid en Gezondheid

Op iedere locatie worden jaarlijkse de grote en kleine risico’s geïnventariseerd. Dit wordt opgedeeld in een locatie overstijgende inventarisatie en een inventarisatie per groep. Naar aanleiding van deze inventarisatie wordt een plan van aanpak opgesteld met daarin maatregelen om een risico te voorkomen en/of te verminderen. Het plan van aanpak wordt op ieder overleg door de teamleider geagendeerd, met elkaar besproken, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Jaarlijks wordt er op iedere locatie door de pedagogisch medewerkers een thema gekozen, waar met elkaar extra op de risico’s wordt ingezoomd. Verder omvat het beleid te volgende punten:

 • Een beschrijving van risico’s die de opvang van kinderen met zich meebrengt
 • Een beschrijving van de wijze waarop wij de kinderen leren om te gaan met risico’s
 • Beschrijving van het risico op grensoverschrijdend gedrag
 • EHBO regeling
 • Achterwachtregeling
  Het beleid Veiligheid en Gezondheid in te zien op de locatie van uw kind.

Voor het praktisch handelen door de pedagogisch medewerkers worden maatregelen ‘vertaald’ in werkinstructies en protocollen waarin staat beschreven hoe de buitenschoolmedewerkers moeten handelen. Op het gebied van ‘veiligheid’ valt bijvoorbeeld te denken aan de ’Werkinstructie kinderen halen uit school’. Op het gebied van gezondheid zijn de werkinstructies en protocollen gebaseerd op de ‘Hygiënecode voor kleine instellingen in de branches Kinderopvang, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg’ januari 2012. Een voorbeeld hiervan is de ‘Werkinstructie voedselbereiding’ .Zo zijn er over vele onderwerpen werkinstructies en (hygiëne)protocollen.

Ontruimingsoefening

Ons ontruimingsplan is goedgekeurd door de brandweer. In samenwerking met de SoU zullen er afspraken gemaakt worden over ontruimingsoefeningen. Uitgangspunt is dat wij tenminste eenmaal per jaar een oefening houden om het pand zo snel mogelijk te ontruimen. In de groepsruimtes en op de gang hangen instructies over ‘wat doen in het geval van brand of andere calamiteiten’.

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk om van uw opmerkingen, kritiek en/of klachten op de hoogte te zijn. Wij willen zaken graag oplossen en hopen dat u bereid bent AKROS de kans te geven zaken te herstellen.
Bent u ontevreden over onze dienstverlening of voelt u zich onheus bejegend door een medewerker, dan willen wij graag dat u dit snel ter sprake brengt bij de pedagogisch medewerker of de leidinggevende om gezamenlijk afspraken te maken tot verbetering of herstel.

Onze voorkeur gaat natuurlijk uit naar het samen met u oplossen:

 1. Reageer zo snel mogelijk
 2. Maak een afspraak met de betrokken pedagogisch medewerkers of de leidinggevende
 3. Wees bereid om samen tot een oplossing te komen.
 4. Geef de organisatie de kans de zaken te herstellen.

Hoe AKROS omgaat met klachten staat beschreven in ons klachtenreglement dat u kunt opvragen bij de teamleider of kunt downloaden via de website van AKROS www.akros-amsterdam.nl. Als u uw klacht schriftelijk wilt indienen kan dit via het klachtenformulier (deze is ook te vinden op de website of in de oudermap). Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar de klachtencoördinator via kwaliteit@akros-amsterdam.nl.

Wanneer u onafhankelijke informatie, advies of mediation bij een klacht wil, kunt u terecht bij het loket kinderopvang; www.klachtenloketkinderopvang.nl.
Wanneer u door omstandigheden uw klacht bij een onafhankelijke instantie uw klacht wilt indienen kan dit bij de geschillencommissie kinderopvang (www.degeschillencommissie.nl, kies de commissie kinderopvang)

Protocol en meldcode huiselijk geweld en vermoeden van kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen helaas vaker voor dan wij allemaal willen en is een groot probleem. Onze beroepskrachten vinden het heel belangrijk dit te onderkennen en te helpen voorkomen en tegen te gaan. Wij vinden dat kinderen die hiermee te maken krijgen recht hebben op hulp, liefst zo vroeg mogelijk. Dat kan de schade beperken.

AKROS werkt met het “Protocol en Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” bestemd voor alle beroepskrachten werkzaam bij AKROS dagopvang, buitenschoolse opvang, voorscholen en talentontwikkeling 12-.
Hierin staan de stappen beschreven die gezet kunnen worden in het proces van signaleren en is op te vragen bij de teamleider van uw BSO.

Werken met de meldcode is voor AKROS een “must”.

Er is een aandacht functionaris binnen AKROS aangesteld die deskundigheid heeft op het gebied van “omgaan met een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling”. Zij kan een belangrijke rol hebben bij het goed laten verlopen van de procedure die gevolgd moet worden als er een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling is.

Ouders en medewerkers die iets willen melden over een “niet pluis” -vermoeden
kunnen te rade gaan bij de aandacht functionaris. Zij is een vraagbaak; zij heeft “knowhow” over te nemen stappen en kan iedereen ondersteunen op dit gebied.

De aandachtfunctionaris voor kinderen in de leeftijd van 4 – 13 jaar is: Roos Verreijt
telefoon: 020 2610 500
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

AKROS Kinderopvang houdt zich aan de meldplicht gewelds-en zedendelicten door professionals en zal een aanwijzing op dit gebied melden bij de vertrouwensinspecteur. Informatie over de meldplicht en de vertrouwensinspecteurs is te vinden op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang

De meldcode is gebaseerd op de basis meldcode die in 2011 ontwikkeld is in opdracht van de Brancheorganisatie Kinderopvang in samenwerking met BOinK, de MO-groep Welzijn & maatschappelijke dienstverlening en het Advies-en meldpunt Kindermishandeling en Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland.

Uw persoonlijke gegevens

Wij registreren en bewaren uw gegevens conform de Algemene Bepaling Gegevensbescherming (AVG). Wij geven bijvoorbeeld geen informatie over uw kind aan derden zonder uw schriftelijke toestemming. Indien u meer wilt weten hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u dit in ons privacyreglement nalezen. Deze staat op onze website www.akros-amsterdam.nl of u kunt een kopie opvragen bij de leidinggevende.

Verzekeringen: aansprakelijkheid en ongevallen

AKROS Kinderopvang BV heeft een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering afgesloten voor haar medewerkers. Onze verzekering vergoedt alleen schade als ons iets te verwijten valt, dus gaan wij ervan uit dat u ook zorg draagt voor een verzekering. Wij raden u aan om uw kind geen dure kleding aan te trekken naar de opvang en jassen en kleding zoveel mogelijk van een naamlabel te voorzien. Wij zijn niet aansprakelijk voor het wegraken van kledingstukken en persoonlijke eigendommen.

Sieraden

Kinderen zijn heel lichamelijk in hun spel, waardoor de kans groot is dat het sieraad kapot gaat of zoekraakt. Bovendien kunnen kinderen (of groepsgenoten) aan sieraden blijven hangen en kunnen sieraden extra letsel opleveren bij ongelukjes. Wij raden u daarom aan om uw kind geen sieraden te laten dragen op de buitenschool.

Speelgoed

Als uw kind speelgoed meeneemt naar de buitenschoolse opvang, kunnen wij hier geen verantwoordelijkheid voor dragen. Wij willen liever niet dat uw kind oorlog- of ander agressief speelgoed van huis meebrengt. Om schade of verlies te voorkomen, wordt het speelgoed aan het begin van de opvang in de tas van uw kind gedaan.

Beeldmateriaal

In onze opvang worden regelmatig foto’s en/of videobeelden van de kinderen in spelsituaties gemaakt. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor de plakboeken van de kinderen, het beveiligde deel van de website (het foto-album), het ophangen op de groep, maar ook voor pr-doeleinden zoals informatiefolders, de website en/of facebook.

In het protocol Beeldmateriaal beschrijven wij onze regels en afspraken met de pedagogisch medewerkers, het toestemmingsformulier en het gebruik van het beeldmateriaal intern en extern. Dit protocol ontvangt u na inschrijving.
AKROS heeft een aantal opties opgesteld waaruit u kunt kiezen. Tijdens het intakegesprek van uw kind(eren) wordt u gevraagd voor welke optie u toestemming geeft.

Jaarplan

Elk jaar stelt de leidinggevende samen met de pedagogisch medewerkers jaardoelen op voor de locatie. Deze doelen worden afgeleid van de vier hieronder beschreven doelen.
Aan deze doelen zullen de teams werken en aan het eind van het jaar worden deze geëvalueerd. Het is aannemelijk dat er ook jaardoelen in komen voortkomend uit de samenwerking met de SoU.

Pedagogische speerpunten 2018 Buitenschool algemeen.

Werkplannen worden centraal aan het eind van het jaar geëvalueerd. Het nieuwe jaarplan wordt aan het begin van het nieuwe jaar aan de hand van de evaluatie en de eventuele wijzigingen in het strategisch beleidsplan met het team opgesteld.

Download Buitenschoolwijzer 2018 – 2019

Bekijk de buitenschoolwijzer in PDF vorm, of print hem uit.